Vittnesbörd om erfarenheter inför Kristi domarsäte

De sista dagarnas dom inför den stora vita tronen har börjat! Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, har uttryckt sanningen för att genomföra sitt verk med att döma och rena mänskligheten. Genom Guds ords uppenbarelser och dömande inser Guds utvalda successivt sitt sataniska sinnelag, finner vägen till att undkomma Satans inflytande och uppnå frälsning och ser hur deras livssinnelag successivt förändras. Dessa faktiska erfarenheter vittnar om att det dömande verk som utförs av Allsmäktige Gud är verket med att grundligt rena och frälsa mänskligheten.

Upplevelser och vittnesbörd