Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
I. Ange dina förslag:* Ⅱ. Ange din kontaktinformation:*

The Church of Almighty God och dess lokala församling i Sverige är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas in genom detta formulär. Dessa personuppgifter kommer att behandlas för att hantera förfrågningar, frågor och/eller begäran om förslag och kommer inte att förmedlas till tredje part utom, i förekommande fall, till behöriga myndigheter när de utövar sina uppdrag. Användaren kan få tillgång till, rätta och radera sina personuppgifter, och även utöva andra rättigheter, genom den lokala församlingen i Sverige på adressen GDPR@kingdomsalvation.org. För ytterligare information se vår integritetspolicy.