Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Klassiska ord av Allsmäktige Gud som rör evangeliet om riket

urval

Del ett

Urval av klassiska ord av Gud som rör evangeliet om riket

1Guds framträdande har inlett en ny tidsålder
2Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
3Gud styr över hela mänsklighetens öde
4Gud är källan till människans liv
5Människan kan endast bli räddad under Guds förvaltning
6De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum
7Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln”
8Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt
9De som är oförenliga med Kristus är garanterat motståndare till Gud
10Många är kallade, men få är utvalda
11Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus
12Är du en sann Gudstroende?
13Kristus utför domens verk med sanningen
14Vet du? Gud har uträttat något stort bland människorna
15Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv
16Du bör bereda goda gärningar så det räcker för ditt slutmål
17Att känna Guds verk idag
18Är Guds verk så enkelt som människan föreställer sig?
19Endast de som känner till Guds verk i dag kan tjäna Gud
20Verket under lagens tidsålder
21Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder
22Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud
23Endast de som känner Gud och hans verk kan tillfredsställa Gud
24Hur kan människan som har definierat Gud i sina föreställningar få uppenbarelser av Gud?
25Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött
26De två inkarnationerna fullbordar inkarnationens betydelse
27Guds verk och människans verk
28Gud är hela skapelsens Herre