Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Urval av Allsmäktige Guds ord

urval

Del ett

Urval av Guds ord om evangeliet om riket

1Endast den som upplever Guds verk tror verkligen på Gud
2Guds framträdande har inlett en ny tidsålder
3Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
4Gud styr över hela mänsklighetens öde
5Gud är källan till människans liv
6Människan kan endast bli räddad under Guds förvaltning
7De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum
8Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln”
9När du skådar Jesu andliga kropp har Gud förnyat himmel och jord
10Visionen av Guds verk (3)
11De som är oförenliga med Kristus är garanterat motståndare till Gud
12Många är kallade, men få är utvalda
13Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus
14Är du en sann Gudstroende?
15Kristus utför domens verk med sanningen
16Visste du? Gud har uträttat något stort bland människorna
17Endast de sista dagarnas Kristus kan ge människan det eviga livets väg
18Du bör bereda goda gärningar så det räcker för ditt slutmål
19Att känna Guds verk idag
20Är Guds verk så enkelt som människan föreställer sig?
21Endast de som känner till Guds verk i dag kan tjäna Gud
22Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår
23Verket under lagens tidsålder
24Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder
25Rikets tidsålder är ordens tidsålder
26Allt uppnås genom Guds ord
27Inkarnationens hemlighet (4)
28Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud
29Endast de som känner Gud och hans verk kan behaga Gud
30Hur kan människan som har begränsat Gud i sina föreställningar få uppenbarelserna av Gud?
31Att ha ett oförändrat sinnelag är att vara i fiendskap med Gud
32Alla som inte känner Gud är Guds motståndare
33Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning
34Köttets inre väsen bebos av Gud
35De två inkarnationerna fullbordar inkarnationens betydelse
36Den väsentliga skillnaden mellan den inkarnerade Guden och de människor som används av Gud
37Skillnaden mellan den inkarnerade Gudens verksamhet och människans plikt
38Guds verk och människans verk
39Gud är hela skapelsens Herre
40Existerar treenigheten?

Del två

Urval av nyckelord från Gud om evangeliet om riket