Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Andlig sång - Gud sätter sitt hopp helt och hållet till människan

Hymnvideor   239  

Inledning

I

Från begynnelsen till i dag

har endast människan varit i stånd

att samtala med Gud.

Bland alla levande ting och Guds varelser

är det bara människan som kan frambringa ord

och tala med Gud, samtala med Gud.

Sedan Gud började förvalta

har han väntat på blott ett enda offer —

människans hjärta, så att han kan rena och utrusta det

och göra henne sådan att hon behagar och blir älskad av Gud,

hon behagar och blir älskad av Gud.

II

Människan har öron som gör att hon kan höra och ögon som låter henne se,

hon har språk och hon har sina egna idéer och fri vilja.

Hon kan höra Gud, kan vandra med Gud,

förstå Guds vilja och acceptera Guds uppdrag,

och Gud önskar att människan, vill att människan,

ska bli hans likasinnade vän som vandrar med honom.

Sedan Gud började förvalta

har han väntat på blott ett enda offer —

människans hjärta, så att han kan rena och utrusta det

och göra henne sådan att hon behagar och blir älskad av Gud,

hon behagar och blir älskad av Gud.

III

O Gud vill få människan att älska honom, sky ondskan och vörda honom.

Detta har han väntat på i all evighet.

Sedan Gud började förvalta

har han väntat på blott ett enda offer —

människans hjärta, så att han kan rena och utrusta det

och göra henne sådan att hon behagar och blir älskad av Gud,

hon behagar och blir älskad av Gud.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

En del av materialet i den här videon kommer från:

AA VFX, Amitai Angor https://www.youtube.com/dvdangor2011

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk