Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen sång - Gud räddar dem som tillber Gud och skyr det onda (textvideo)

Hymnvideor   132  

Inledning

I

På Noas tid hade människorna vandrat vilse,

blivit djupt fördärvade och förlorat Guds välsignelse,

blev inte längre omhändertagna av Gud och hade förlorat Guds löften.

Utan Guds ljus levde de i mörker.

Därmed blev de lösaktiga av naturen,

överlämnade åt avskyvärt fördärv.

Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud

och därför kunde han höra Guds röst,

höra Guds instruktioner

och bygga arken enligt Guds befallning.

Han samlade alla sorters levande varelser

av varje art och fason och särdrag.

När allt hade förberetts

släppte Gud lös förstörelsen över världen.

II

De hade sjunkit så djupt att de

inte längre kunde ta emot Guds löften.

De var inte lämpade att se Guds ansikte

och kunde inte heller höra hans röst,

för de hade övergivit Gud, och kastat bort vad han gett dem.

Och allt han undervisat dem hade de lämnat och glömt.

Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud,

Så han kunde höra Guds röst,

höra Guds instruktioner

och bygga arken enligt Guds befallning.

Han samlade alla sorters levande varelser

av varje art och fason och särdrag.

När allt hade förberetts

släppte Gud lös förstörelsen över världen.

III

Så vilse hade de vandrat, så djupt hade de sjunkit.

De förlorade all känsla för förnuft och mänsklighet.

Deras ondska var så total och grov

att de kom allt närmare döden.

De kom längre och längre bort från Guds väg

och de hamnade under Guds vrede och bestraffning.

Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud

och därför kunde han höra Guds röst,

höra Guds instruktioner

och bygga arken enligt Guds befallning.

Han samlade ihop alla sorters levande varelser

av varje art och fason och särdrag.

När allt hade förberetts

släppte Gud lös förstörelsen över världen.

IV

Endast Noa och hans familj förblev vid liv,

endast Noa och hans sju familjemedlemmar överlevde

eftersom Noa skydde det onda och tillbad Jehova.

Ja, Noa skydde det onda och tillbad Jehova.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk