Kristen sång - Roten till fariséernas motstånd mot Jesus (textvideo)

Kristen sång - Roten till fariséernas motstånd mot Jesus (textvideo)

134 |08 06 2020

I

Vill ni veta roten till att fariséerna motsatte sig Jesus?

Vill ni veta fariséernas väsen?

De var fulla av fantasier om Messias.

Dessutom trodde de bara att Messias skulle komma

men de sökte ändå inte livets sanning.

Och därför väntar de än idag på Messias,

för de har ingen kunskap om livets väg

och vet inte vad sanningens väg är,

och vet inte vad sanningens väg är.

Hur skulle ni säga att sådana dåraktiga, envisa och okunniga människor

kan vinna Guds välsignelse?

Hur skulle de kunna se Messias?

Hur skulle de kunna se Messias?

De motsatte sig Jesus för att

de inte kände riktningen för den Helige Andes verk,

för att de inte kände sanningens väg som Jesus talade om

och dessutom för att de inte förstod Messias.

Och eftersom de aldrig hade sett Messias

och aldrig hade varit i Messias sällskap

gjorde de misstaget

att fåfängt klamra sig fast vid namnet Messias

samtidigt som de motsatte sig Messias väsen med alla tillgängliga medel.

II

Dessa fariséer var till sitt väsen

envisa och arroganta och hörsammade inte sanningen.

Principen för deras tro på Gud är:

Oavsett hur djup din förkunnelse är, oavsett hur hög din auktoritet är

så är du inte Kristus om du inte kallas för Messias.

Är inte de här uppfattningarna absurda?

Är inte de här uppfattningarna absurda och löjliga?

Givet att ni inte har den minsta förståelse av Jesus,

är det då inte extremt lätt för er

att begå samma misstag som de tidigaste fariséerna?

Kan du urskilja sanningens väg?

Kan du uppriktigt garantera att du inte kommer att motsätta dig Kristus?

Kan du uppriktigt garantera att du inte kommer att motsätta dig Kristus?

Har du förmåga att följa den Helige Andes verk?

Om du inte vet om du kommer att motsätta dig Kristus,

då säger Gud att du redan lever på dödens rand.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt