Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen sång - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud

Serier med musikvideor   13  

Inledning

Kristen sång - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud

I

När man inte begriper ödet,

eller förstår Guds suveränitet,

när man egensinnigt trevar sig fram,

stapplande och vacklande

genom dimman,

blir resan för svår,

genom dimman,

kommer resan att krossa ens hjärta.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

II

När man inte har någon Gud, när man inte kan se honom,

när man inte tydligt kan inse Guds suveränitet,

är varje dag bedrövlig

och saknar värde och mening.

Var man än befinner sig, vilket jobb man än har,

leder ens sätt att leva och strävan efter ens mål —

när man inte har någon Gud —

inte till annat än oändliga smärtor och ett lidande som inte går att lindra.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

När människor inser Guds suveränitet

över människans öde

väljer de smarta att vara medvetna om och acceptera detta

och ta farväl av de plågsamma dagarna

då de försökte bygga upp ett bra liv

helt på egen hand,

istället för att fortsätta kämpa mot ödet

och sträva efter sina så kallade mål.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk