Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1)Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1) Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1)Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1) Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1)Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1) Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1)Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1) Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1)Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1) Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1)Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2) Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2)Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2) Den senaste nyheten om Herren Jesu återkomst | Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1)Den senaste nyheten om Herren Jesu återkomst | Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4) Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1)Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1) Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1)Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1) Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)

Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1)

Uppläsningar av Guds ord   109  

Allsmäktige Gud säger: ”Den finns en enorm hemlighet i ditt hjärta som du aldrig har varit medveten om, eftersom du har levt i en värld utan ljus. Ditt hjärta och din ande har ryckts bort av den onde. Dina ögon är fördunklade av mörker, och du kan varken se solen på himlen eller den blinkande stjärnan i natten. Dina öron är igentäppta av bedrägliga ord och du hör varken Jehovas dånande röst eller ljudet av vattnen som flödar från tronen. Du har förlorat allt som rättmätigt skulle ha tillhört dig, allt som den Allsmäktige skänkte dig. Du har trätt in i ett oändligt hav av lidande, utan kraft till räddning, utan hopp om att komma tillbaka levande, och allt du gör är att kämpa och ständigt vara på väg… Från den stunden var du dömd att plågas av den onde, att hållas långt ifrån den Allsmäktiges välsignelser, utom räckhåll för den Allsmäktiges försörjning, gående längs en väg utan återvändo. En miljon tillrop kan knappast väcka ditt hjärta och din ande. Du sover djupt i händerna på den onde som har lurat in dig i en gränslös värld utan någon riktning och utan vägmärken. Härefter har du förlorat din ursprungliga oskuld och renhet och börjat gömma dig från den Allsmäktiges omsorg. Inuti ditt hjärta styr den onde dig i alla frågor och blir ditt liv. Du fruktar honom inte längre, undviker honom inte och tvivlar inte på honom; i stället behandlar du honom som Guden i ditt hjärta. Du börjar dyrka honom och tillbe honom, och ni två blir lika oskiljaktiga som kropp och skugga, fästa vid varandra i livet såväl som i döden. Du har ingen aning alls om varifrån du kom, varför du föddes eller varför du kommer att dö. Du uppfattar den Allsmäktige som en främling, du känner inte till hans ursprung, än mindre allt han har gjort för dig. Allt som kommer från honom har blivit förhatligt för dig. Du varken omhuldar det eller känner till dess värde. Du går vid den ondes sida sedan den dag du började erhålla försörjning från den Allsmäktige. Du och den onde har levt tillsammans genom tusentals år av oväder och storm, och tillsammans med honom står du upp mot den Gud som var ditt livs källa. Du vet inget om ånger, än mindre om att du har nått förintelsens rand. Du glömmer att den onde har frestat dig och plågat dig; du har glömt ditt ursprung. På detta sätt har den onde skadat dig, steg för steg, ända till i dag. Ditt hjärta och din ande är förlamade och försvagade. Du har slutat klaga på förtretligheterna i människans värld, och du anser inte längre att världen är orättvis. Än mindre bryr du dig om huruvida den Allsmäktige existerar. Det beror på att du för länge sedan såg den onde som din sanne fader och inte längre kan vara skild från honom. Detta är hemligheten i ditt hjärta.

När gryningen kommer börjar en morgonstjärna stråla i öster. Detta är en stjärna som aldrig funnits där förut. Den lyser upp den tysta stjärnbeströdda himlen, och tänder på nytt det släckta ljuset i människors hjärtan. Mänskligheten är inte längre ensam tack vare detta ljus som skiner på såväl dig som på andra. Men enbart du fortsätter att sova tungt i den mörka natten. Du kan varken höra ljudet eller se ljuset, omedveten om att en ny himmel och jord, en ny tidsålder, har kommit, därför att din fader säger åt dig: ”Mitt barn, stig inte upp, det är fortfarande tidigt. Vädret är kallt, så gå inte ut, så inte dina ögon genomborras av svärd och spjut.” Du tror enbart på din faders förmaningar därför att du tror att enbart din fader har rätt, eftersom han är äldre än du, och att din fader älskar dig innerligt. Sådana förmaningar och sådan kärlek får dig att sluta tro på legenden om att det finns ljus i världen, och sluta bry dig om huruvida sanning fortfarande existerar i den här världen. Du vågar inte längre hoppas på att räddas av den Allsmäktige. Du är nöjd med det nuvarande tillståndet, väntar inte längre på ljusets ankomst och håller inte längre utkik efter den Allsmäktiges tillkommelse, så som den framställs i legenden. Vad dig anbelangar kan allt som är vackert inte längre återupplivas och inte heller kan det fortsätta existera. Mänsklighetens morgondag, mänsklighetens framtid, försvinner; den är fullständigt tillintetgjord i dina ögon. Du klamrar dig fast vid din faders kläder så hårt du kan, glad att dela hans umbäranden, rädd att förlora ditt ressällskap och ”riktningen” på din fjärran färd. Människans vidsträckta och dimhöljda värld har fostrat otaliga människor att ståndaktiga och oförfärade fylla den här världens olika roller. Den har skapat många ”krigare” som inte fruktar döden över huvud taget. Dessutom har den frambringat omgång efter omgång av bortdomnade och förlamade människor som inte vet för vilket syfte de skapats. Den Allsmäktiges ögon granskar varenda en i det djupt plågade människosläktet. Vad han hör är jämmerropen från dem som lider, vad han ser är skamlösheten hos dem som plågas och vad han känner är hjälplösheten och fruktan hos ett människosläkte som förlorat frälsningens nåd. Mänskligheten avvisar hans omsorg, väljer att gå sin egen väg, försöker undgå hans ögons granskande blick och föredrar att njuta av det djupa havets bitterhet till sista droppen, i fiendens sällskap. Den Allsmäktiges suckande ska inte längre höras av mänskligheten. Den Allsmäktiges händer är inte längre villiga att smeka denna tragiska mänsklighet. Han upprepar sitt verk, återtar gång på gång och förlorar på nytt gång på gång, och från den stunden börjar han tröttna och känna sig uppgiven och därmed slutar han upp med arbetet han har för handen och slutar gå i människosläktets mitt… Mänskligheten är helt omedveten om någon av dessa förändringar, omedveten om den Allsmäktiges kommande och gående, sorgsenhet och melankoli.”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk