Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling 48:27
Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Under nådens tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus.

Läs mer>
Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
2. En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
Ve dem som korsfäster Gud än en gång
5. Ve dem som korsfäster Gud än en gång
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,sanningen, livet,kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka, sanningen, livet, kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,sanningen, livet,kyrka, Österns Blixt
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium,sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Spreading The Gospel-59
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium,sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium,sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Spreading The Gospel-59
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, evangelium
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets,evangelium,sanningen, livet
hymnvideo, musikvideo, körsång
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Sång Och Dans-75
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
hymnvideo, musikvideo, körsång
hymnvideo, musikvideo, körsång
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Sång Och Dans-75
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,hymnvideo, musikvideo
hymnvideo, musikvideo, körsång

Kontakta oss

Anslut till oss
Följ oss
Lämna ett meddelande

The Church of Almighty God och dess lokala församling i Sverige är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas in genom detta formulär. Dessa personuppgifter kommer att behandlas för att hantera förfrågningar, frågor och/eller begäran om förslag och kommer inte att förmedlas till tredje part utom, i förekommande fall, till behöriga myndigheter när de utövar sina uppdrag. Användaren kan få tillgång till, rätta och radera sina personuppgifter, och även utöva andra rättigheter, genom den lokala församlingen i Sverige på adressen [email protected]. För ytterligare information se vår integritetspolicy.