Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

"The Mystery of Godliness" (2) - Will the Lord Give Man Revelation When He Returns? 7:44
Clip "Knocking at the Door" (4) - The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (1) 23:15
På vilket sätt  kommer Herren Jesus att återkomma och framträda för människor? 36:11
Gospel Movie "The Mystery of Godliness" (6) - The Necessity for God to Do His Work Through Incarnation 41:27
The Mystery of the Coming of the Son of Man"The Mystery of Godliness" (1) 21:41
Gospel Movie Clip (4) - Why Does God Twice Become Flesh in Order to Save Mankind? 21:29
Gospel Movie Clip "The Mystery of Godliness" (3) - The Mystery of God's Incarnation 29:52
"My Dream of the Heavenly Kingdom" (2) - How to Pursue in Order to Enter the Heavenly Kingdom (2) 14:11
"My Dream of the Heavenly Kingdom" (1) - How to Pursue in Order to Enter the Heavenly Kingdom (1) 33:42
"Knocking at the Door" (5) - The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (2) 26:11
Gospel Movie Clip "Yearning" (4) - Is the Kingdom of Heaven in Heaven or on Earth? 11:00