Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dans MV
Hymner (ljud)

Oh Almighty God, You Are So Glorious

Kyrkans hymner
  00:00
  00:00
  • 1Oh Almighty God, You Are So Glorious
  • 2Put Down Your Notions and Come Seek God's Appearance
  • 3Where Is My Home
  • 4The True Love of God
  • 5The Greatest Happiness Is Truly Loving God
  • 6Only God Loves Man Most
  • 7How to Recover the Lost Salvation
  • 8Happy to Be an Honest Person
  • 9God's Word Is the Light
  Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27).Läs mer
  Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
  2. En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
  4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
  5. Ve dem som korsfäster Gud än en gång