Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dans MV
Hymner (ljud)

God is the Sole Sovereign of Man's Fate

Hymner från Guds ord
  00:00
  00:00
  • 1God is the Sole Sovereign of Man's Fate
  • 2The Life of Man is Entirely Under God's Sovereignty
  • 3God Saves Those Who Worship God and Shun Evil
  • 4Only by Fearing God Can Evil Be Shunned
  • 5God Is Seeking Those Who Thirst for His Appearance
  • 6How to Search for God’s Footprints
  • 7The True Embodiment of the Creator’s Authority
  • 8God Treats Man as His Dearest One
  • 9How Important God’s Love for Man Is
  Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus.Läs mer
  Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
  2. En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
  4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
  5. Ve dem som korsfäster Gud än en gång