Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dans MV
Hymner (ljud)

Live in God’s Words to Have the Work of the Holy Spirit

Hymner från Guds ord
  00:00
  00:00
  • 1Live in God’s Words to Have the Work of the Holy Spirit
  • 2God's Work Is Always New and Never Old
  • 3How to Serve in Harmony With God’s Will
  • 4God Hopes for Man to Truly Repent
  • 5Only Almighty God Can Save Man
  • 6Love God to Live in the Light
  • 7Dictums of the Faith in God
  • 8Our Beloved
  • 9The Heavenly Kingdom Has Been Realized on Earth
  Under Nådens Tidsålder gav Herren Jesus sina anhängare följande löfte: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara” (Joh 14:3). Han profeterade också ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Under de sista dagarna har Gud, precis som han själv har utlovat och sagt i förväg, på nytt blivit kött och stigit ner till världens östra del – Kina – för att utföra domens, tuktans, erövringens och frälsningens verk med hjälp av ordet, utifrån det försoningsverk som utfördes av Herren Jesus.Läs mer
  Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
  2. En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
  4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
  5. Ve dem som korsfäster Gud än en gång