Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dans MV
Hymner (ljud)

007 The Whole Earth Shall Rejoice and Praise God

Hymner från Guds ord
  00:00
  00:00
  • 1The Whole Earth Shall Rejoice and Praise God
  • 2Thanks and Praise to Almighty God
  • 3Yearning for God
  • 4True Love in the World
  • 5God's Essence Truly Exists
  • 6Obey God Become Flesh and Be Made Perfect
  • 7God Has Brought Man Into a New Age
  • 8The Importance of God's Words
  • 9Life's Testimony
  Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka. Läs mer
  Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
  A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
  The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
  Woe to Those Who Crucify God Once Again