Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt Allsmäktige Gud och Allsmä,Österns Blixtktige Guds Kyrka