Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dans MV
Hymner (ljud)

009 God's Perfect Care Over All

Hymner från Guds ord
  00:00
  00:00
  • 1God's Perfect Care Over All
  • 2The Substance of Christ Is God
  • 3God Is Seeking Your Heart and Your Spirit
  • 4God Has Given All His Love to Humanity
  • 5The Church Life Is So Lovely
  • 6Those Who Sincerely Love God Are All Honest People
  • 7Life Is Precious
  • 8The True Love of God
  • 9God Brings Mankind Into the Light
  Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka. Läs mer
  Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
  2. En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
  4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
  Ve dem som korsfäster Gud än en gång