Böcker

 • Guds framträdande och verk

  Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, som har framträtt för att genomföra sitt verk, uttrycker alla sanningar som renar och frälser mänskligheten, och allesamman ingår i ”Ordet framträder i köttet”. Detta har uppfyllt vad som står skrivet i Bibeln: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud, och Ordet blev kött(Joh 1:1). Vad gäller ”Ordet framträder i köttet” så är det första gången sedan världens skapelse som Gud har talat till hela mänskligheten. Dessa yttranden utgör den första text som Gud uttryckt till mänskligheten där han blottlägger människor, vägleder dem, dömer dem och talar förtroligt med dem, och de utgör också de första yttranden som innebär att Gud låter människor lära känna hans fotsteg, den plats där han vilar, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans oro för mänskligheten. Man kan säga att detta är de första yttranden som Gud har talat till mänskligheten från tredje himlen sedan skapelsen och första gången som Gud har använt sin inneboende identitet för att visa sig och uttrycka sitt hjärtas röst till mänskligheten, mitt ibland ord. ”Ordet framträder i köttet” (förkortat ”Ordet”), uttryckt av de sista dagarnas Kristus, består för närvarande av sex volymer: Volym 1, ”Guds framträdande och verk”; Volym 2, ”Om att känna Gud”; Volym 3, ”De sista dagarnas Kristus predikningar”; Volym 4, ”Att avslöja antikrister”; Volym 5, ”Ledares och arbetares plikter”; och Volym 6, ”Om strävan efter sanningen”.
 • OM ATT KÄNNA GUD

  Om att känna Gud

  ”Om att känna Gud”, den andra volymen i ”Ordet framträder i köttet”, innehåller de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Guds, yttranden till hela mänskligheten som följer på yttrandena i ”Guds framträdande och verk”. Gud förklarar mer ingående så vitt skilda sanningar som det verk han utfört sedan han skapade världen, hans vilja och förväntningar på den mänsklighet som lever där och utflödet från Guds verk av allt han har och är, såväl som hans rättfärdighet, hans myndighet, hans helighet och det faktum att han är alltings livskälla. Efter att ha läst denna bok kommer de som verkligen tror på Gud att inse att han som kan utföra detta verk och utgjuta dessa sinnelag är den som råder över allt, och de kan också verkligen förstå Guds identitet, hans ställning och hans väsen och därmed inse att de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud, är Gud själv, den unike.
 • Domen börjar med Guds hus

  Domen börjar med Guds hus

  Alla de utvalda texterna i den här boken är ord som uttryckts av Allsmäktige Gud för hans domsverk i de sista dagarna, huvudsakligen hämtade ur ”Ordet framträder i köttet, Del 1, ”Guds framträdande och verk”. De är sanningar som varje människa som söker och undersöker Guds verk i de sista dagarna är i trängande behov av att få del av. Guds uttryck i denna bok är vad den helige Ande säger till församlingarna, så som det profeteras i Uppenbarelseboken. Dessa Guds aktuella ord är det bästa vittnesbördet om hans framträdande och verk liksom det bästa vittnesbördet om det faktum att Kristus är sanningen, vägen och livet. Syftet med denna bok är att göra det möjligt för alla dessa som längtar efter Guds framträdande att så snart som möjligt höra hans röst. Vi hoppas att alla som väntar på Herrens ankomst och ser fram mot Guds framträdande och verk ska kunna läsa denna bok.
 • Väsentliga ord från Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus

  Denna bok innehåller utdrag från de väsentliga ord som uttryckts av Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, i ”Ordet framträder i köttet”. Dessa väsentliga ord klargör sanningen och kan göra det möjligt för människor att direkt förstå Guds vilja, lära känna hans verk och få kunskap om hans sinnelag och vad han har och är. De utgör en vägledning för alla dessa som längtar efter Guds framträdande för att därigenom söka hans fotspår. De kan leda dig så du finner porten till himmelriket.
 • Dagliga ord från Gud

  Denna bok innehåller valda stycken ur ”Ordet framträder i köttet”. För att Guds utvalda ska kunna vinna sanningen och daglig livsnäring från hans ord har här gjorts ett urval av dessa väsentliga ord från Allsmäktige Gud, ord som är ytterst uppbyggliga för människors inträde i livet, så att människorna kan glädjas åt dem och de som älskar sanningen får möjlighet att förstå den, leva inför Gud och bli frälsta och fullkomnade av Gud. Dessa väsentliga ord från Gud är uttryck för sanningen; dessutom är de de mest väsentliga av alla levnadsregler och inga ord är mer uppbyggliga och nyttiga för folk. Om du verkligen kan njuta ett stycke av dessa ord varje dag så är detta din största rikedom och du är välsignad av Gud.
 • Guds får hör Guds röst

  Den här boken är en sammanställning av sådana visionära sanningar som Guds verks tre stadier, hans namn, hemligheten med hans inkarnation och hur man skiljer mellan den sanna vägen och falska vägar. Den kan läsas och innehas av dessa som först nyligen har accepterat Guds verk i de sista dagarna, så att de kan förstå de visionära sanningarna om Guds verk och lägga grundvalar på den sanna vägen så snabbt som möjligt.
 • Lyssna till Guds röst Skåda Guds framträdande

  Kloka jungfrur känner igen Guds röst, ser hans framträdande i hans yttranden och välkomnar Herrens återkomst. Denna bok är en samling sanningar rörande Guds inkarnation och hans frälsningsverks tre stadier. Dessa sanningar vittnar om Allsmäktige Guds, Kristus av de sista dagarna, framträdande och verk: Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återkommit och han har uttryckt sanningen och utför de sista dagarnas domsverk ”som börjar med Guds hus” och leder på så sätt mänskligheten tillbaka i riktning mot Guds tron.
 • How I Turned Back to Almighty God

  Each person who believes in God has a special story about the personal journey of turning back toward Him. This book shares actual experiences of God’s chosen ones in receiving guidance from Almighty God’s words, becoming certain about the true way, and returning before His throne. Some broke free from the shackles and strictures of their religious notions, some escaped disruption and persecution by the antichrists’ forces in religious circles and the evil forces of the Chinese Communist Party, and still others gained discernment with regard to the world’s evil trends. Ultimately, they all returned before God.

  Kontakta oss via Messenger