Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Böcker

 • Ordet framträder i köttet

  Det här var första gången sedan skapelsen som Gud hade tilltalat hela mänskligheten. Dessa yttranden utgjorde den första text som Gud uttryckte bland mänskligheten, i vilken han blottlade människor, vägledde dem, dömde dem och talade förtroligt med dem och de utgjorde därmed också de första yttranden i vilka Gud lät människor lära känna hans fotsteg, platsen där han ligger, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans oro för mänskligheten. Man kan säga att de var de första yttranden som Gud hade talat till mänskligheten från tredje himlen sedan skapelsen och första gången som Gud hade använt sin inneboende identitet för att visa sig och uttrycka sitt hjärtas röst till mänskligheten, mitt ibland ord.

 • Yttranden av de sista dagarnas Kristus (urval)

  Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, uttrycker ord för att döma och rena människor, och leda dem in i den nya tidsåldern – Rikets Tidsålder. Alla de som är lydiga under Kristi herravälde kommer att få njuta av en högre sanning, ta emot större välsignelser, verkligen leva i ljuset och även erhålla sanningen, vägen och livet.

 • Bokrullen som öppnas av Lammet

  Kristus av de sista dagarna, Allsmäktige Gud, har uttryckt ord, vittnat om att Frälsaren för länge sedan återvände på ett ”vitt moln” och har utfört domens verk med början i Guds hus för att döma, rena och frälsa mänskligheten. Allsmäktige Gud är det Lamm som profeterats av Uppenbarelseboken, han som öppnar bokrullen och de sju sigillen.

 • Domen börjar med Guds hus

  Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna, har uttryckt ord för att döma, rena och frälsa människor, och han har utfört domens verk med början i Guds hus. Allsmäktige Gud har framträtt i östra delen av världen med rättfärdighet, majestät, vrede och tuktan, och han har uppenbarat sig för mänsklighetens otaliga härskaror! Detta uppfyller orden i 1 Petrusbrevet 4:17, ”ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus”.

 • Klassiska ord från Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna

  I denna bok har samlats klassiska urval av ord som talats av Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna. Dessa ord är en guide som hjälper dessa som längtar efter Guds framträdande att söka hans fotspår. De kan leda dig så du finner porten till himmelriket.

 • Klassiska ord av Allsmäktige Gud som rör evangeliet om riket (urval)

  Ett urval av klassiska ord av Allsmäktige Gud ingår i den här boken och bär vittnesbörd för alla dem som hoppas och ber om Guds framträdande, om Frälsarens återkomst på vita moln för länge sedan, och de bär vittnesbörd om Allsmäktige Guds framträdande och verk i Rikets Tidsålder. Det får mänskligheten att känna igen att Allsmäktige Gud och Herren Jesus är samma Gud – han är det Lamm som det profeteras om i Uppenbarelseboken, som har öppnat bokrullen och de sju sigillen.    

 • Guds får hör Guds röst (Nödvändigt för nya troende)

  I den här boken finns en sammanställning av de visionära sanningarna om Guds verks tre stadier, hans namn, hans inkarnations hemlighet och hur man skiljer mellan den sanna vägen och falska vägar. Boken är avsedd att läsas och ägas av dessa som först nyligen har accepterat Guds verk i de sista dagarna, så att de snarast möjligt kan lägga grunder på de visonära sanningarna om Guds verk.

Ladda ned  PDF Ladda ned  epub Ladda ned  TXT  UTF8 Ladda ned  TXT  GBK
Dela
Ladda ned