Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Andlig sång 2019 - “Jag har sett Guds kärlek” | Engelsk lovsång 3:32
Kristen sång - De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk 4:47
Kristen sång - "Endast ärliga personer har en mänsklig likhet" Guds ord får mig att födas på nytt 5:20
Tacka Gud  för hans frälsning “Jag är villig att underkasta mig Guds verk” (Svensk text) 4:02
Filippinsk lovsång-Vår Gud är så stor"Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde"(Svensk text) 4:43
Herren Jesus har återkommit bland människorna "Människosonen har trätt fram"Lovsång-barndans 3:42
Kristen lovsång - barndans "De som uppriktigt älskar Gud är alla ärliga människor" 6:03
Tack Guds kärlek"Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade"Lovsång 5:15
Kristen lovsång - "Det är en sådan glädje att vara en ärlig person" 4:52
Lovsång - Saliga är de som accepterar Guds nya verk 4:03
kristen låt - Gud frälsade mig "Tack och lov till Allsmäktige Gud" 3:57
Välkommen Jesus kristi återkomst- "Två tusen år av längtan"Kristen sång 3:42
Kristen sång - Kom ofta inför Gud - Gud är med oss 4:48
kristen musik  - "Kristi rike är ett varmt hem" Att leva i Guds kärlek gör oss så lyckliga 4:21