Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Gospel Music Video - "For Whom Man Should Live" | Find the Meaning of Life 4:53
Prisa Gud för evigt - De sista dagarnas Kristus har inlett rikets tidsålder | Kristen musik 3:31
Kristen sång 2019 -  Ett öppenhjärtigt samtal med Gud 3:08
Andlig sång - Sången om ljuvlig kärlek 3:03
Lovsång ges till Gud 2019 - ”Jag har sett Guds kärlek” | Engelsk lovsång 3:32
Kristen sång - De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk 4:47
Kristen sång - ”Endast ärliga personer har en mänsklig likhet” Guds ord får mig att födas på nytt 5:20
Tacka Gud  för hans frälsning ”Jag är villig att underkasta mig Guds verk” (Svensk text) 4:02
Vår Gud är så stor "Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde" Filippinsk lovsång (Svensk text) 4:43
Tack Guds kärlek ”Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade” Lovsång 5:15
Kristen lovsång - "Det är en sådan glädje att vara en ärlig person" 4:52
Lovsång 2019 - Saliga är de som accepterar Guds nya verk 4:03
Kristen låt - Gud frälsade mig "Tack och lov till Allsmäktige Gud" 3:57
Välkommen Jesus Kristi återkomst - ”Två tusen år av längtan” Kristen sång 3:42
Kristen sång - ”Kom ofta inför Gud”  Gud är med oss 4:48