Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Swedish Worship Song - Så länge du inte lämnar Gud 3:22
Kristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verk 5:10
Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan 4:14
Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo) 3:52
Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo) 5:27
Den senaste gospellåten - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se Gud 3:29
Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo) 3:31
Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo) 5:08
Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo) 3:39
Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo) 4:46
Lovsång - ”Ingen är medveten om Guds ankomst” Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten 3:58
Ny lovsång 2019 - Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) 4:35
Andlig sång - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo) 4:07
Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo) 4:10
Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo) 3:56
Gud är kärlek"Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Ny lovsång 2019 4:23
Kristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskare 4:11
Efterlikna Herren Jesus - Lovsång 5:43

Efterlikna Herren Jesus - Lovsång

1158