Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Gud välsignar dem som är ärliga(textvideo) - Ny lovsång 2019 4:35
Kristen musik 2019 - Hur man söker efter Guds fotspår(textvideo) 4:07
Kristen sång 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen(textvideo) 4:10
Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud(textvideo) 3:56
Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska"(textvideo) Gud är kärlek 4:23
Kristen låt - "Guds egen ställning och identitet" Allsmäktige Gud är hela skapelsens Herre 4:11
Lovsång-Efterlikna Herren Jesus 5:43

Lovsång-Efterlikna Herren Jesus

604
Kristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställt 5:46