Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Dagliga Gudsord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1) 6:02
Dagliga Gudsord - Gud styr över hela mänsklighetens öde (utdrag 1) 10:47
Dagliga Gudsord - Människan kan endast bli räddad under Guds förvaltning (utdrag 3) 16:49
Dagliga Gudsord - Gud är källan till människans liv (utdrag I) 14:01
Dagliga Gudsord - Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv(utdrag I) 8:42
Dagliga Gudsord - Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag II) 10:16
Dagliga Gudsord - Gud själv, den unike III (utdrag I) 15:00
Dagliga Gudsord - Vet du? Gud har uträttat något stort bland människorna (utdrag I) 5:41
Guds ord - De två inkarnationerna fullbordar inkarnationens betydelse 33:42
Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1) 3:49
Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1) 8:05
Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1) 7:22
Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1) 8:38
Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1) 7:22
Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1) 6:57