Kristen sång - Gud bestämde människans öde för länge sedan

23 03 2020

Vad ödet beträffar är alla självständiga.

Vad ödet beträffar har var och en sitt eget öde.

Så ingens föräldrar kan avvärja barnets öde i livet

eller utöva minsta inflytande över den roll det spelar i livet.

För inget bortsett från Skaparens förutbestämmelse

har betydelse för en människas öde.

Ingen kan kontrollera vilken typ av framtid en person ska få.

Det är bestämt långt i förväg och inte ens personens föräldrar kan ändra det ödet.

Vilken familj man föds i är en förutsättning för att man ska fullgöra sin uppgift.

Den miljö man växer upp i är också den en förutsättning.

Inte på något sätt avgör de en individs öde eller i vilken framtid de fullgör sin uppgift.

Och därför kan ingens föräldrar

hjälpa sitt barn att fullborda sin uppgift i livet,

ingens släktingar kan hjälpa det att anta sin roll i livet.

Hur man utför sin uppgift

och i vilket slags levande miljö som man framför sin roll

avgörs av ens öde, som ingen råder över.

för inget bortsett från Skaparens förutbestämmelse

har betydelse för en människas öde.

Ingen kan kontrollera vilken typ av framtid en person ska få.

Det är bestämt långt i förväg och inte ens personens föräldrar kan ändra det ödet.

Inga andra objektiva villkor kan påverka

en människas uppgift som är förutbestämt av Skaparen.

Alla människor mognar i unika miljöer,

och växer upp på olika sätt, helt på egen hand.

Inget bortsett från Skaparens förutbestämmelse

har betydelse för en människas öde.

Ingen kan kontrollera vilken typ av framtid en person ska få.

Det är bestämt långt i förväg och inte ens personens föräldrar kan ändra det ödet.

Steg för steg ger de sig ut på sina egna vägar.

Steg för steg fullgör de de öden som planerats för dem.

Steg för steg träder de ut i mänsklighetens väldiga hav.

Steg för steg intar de sina egna positioner i livet.

Steg för steg fullgör de sina skyldigheter,

allt för Skaparens förutbestämmelses skull.

Steg för steg gör de ofrivilligt allt,

Allt för Skaparens överhöghets skull.

För länge sedan bestämde Gud människans öde.

Inget bortsett från Skaparens förutbestämmelse

har betydelse för en människas öde.

Ingen kan kontrollera vilken typ av framtid en person ska få.

Det är bestämt långt i förväg och inte ens personens föräldrar kan ändra det ödet.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger