Lovsång - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskade

14 05 2019

I

Jesus fullbordade Guds uppdrag,

försoningsverket för alla människor,

genom att överlämna sina bekymmer till Guds vilja,

utan själviska syften eller avsikter.

I centrum satte han Guds plan.

Han bad till den himmelske Fadern,

sökte den himmelske Faderns vilja.

Han sökte och han bad alltid.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

II

Han bad och sa: ”Gud Fader!

Genomför det som är din vilja .

Handla inte utifrån mina tankar,

handla så att din plan fullbordas.

Varför skulle du bry dig om människan som är svag,

som är som en myra i din hand?

Jag önskar endast göra din vilja.

Gör med mig så som du vill.”

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

III

På vägen till Jerusalem

led Jesu hjärta svåra kval.

Men han höll sitt ord och gick fram i kraft

mot den plats där han skulle bli korsfäst.

Till slut spikades han fast på korset,

blev en avbild av syndigt kött,

fullbordade försoningsverket,

och gjorde sig fri från dödens bojor.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

IV

Jesus levde i trettiotre år,

gjorde allt för att behaga Gud,

tänkte aldrig på vinst eller förlust

utan endast Gud Faderns vilja.

Herren Jesu tjänande

var alltid i linje med Guds vilja.

Så försoningens börda

var han kvalificerad att uppfylla.

Han utstod gränslöst lidande

och otaliga gånger frestade Satan.

Ändå var han aldrig missmodig.

I tillit och kärlek gav Gud honom denna uppgift.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

Och endast i stunder som dessa

kommer ni att våga säga att ni gör hans vilja,

att ni slutför hans uppdrag,

att ni i sanning tjänar Gud.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Rekommenderad:

Herren Jesus har återvänt bland människor - ”Människosonen har trätt fram” Lovsång-barndans

https://sv.godfootsteps.org/videos/son-of-man-has-appeared-mv.html

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger