Kristen lovsång - barndans "De som uppriktigt älskar Gud är alla ärliga människor"

10 03 2019

I

Rena och ärliga som ett oskyldigt barn,

ljusa och fulla av ungdomlig vitalitet,

är de som änglar som kommer till världen.

Utan svek, endast med öppna hjärtan,

är de värdiga.

De ger sina hjärtan till Gud och vinner hans förtroende.

De är de ärliga människor som Gud älskar.

Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag

är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.

Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.

Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.

Kristi rike är himlen för ärliga människor.

Och det är deras vackra hem.

II

De som älskar sanningen har alla ärliga hjärtan.

Vi gläder oss åt att praktisera sanningen.

Genom att lyda Gud får vi ro i våra hjärtan.

Vi fruktar Gud och undviker det onda, lever av Guds ord.

Genom att leva i Guds ord har vi blivit befriade.

Att älska Gud är att vara fullständigt lycklig.

Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag

är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.

Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.

Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.

Kristi rike är himlen för ärliga människor.

Och det är deras vackra hem.

III

Att älska Gud ger lugn och glädje.

Vi lever bekymmersfritt när vi agerar utifrån Guds ord.

Endast Gud och sanningen finns i våra hjärtan.

Guds ord har blivit hela vårt liv.

Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag

är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.

Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.

Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.

Kristi rike är himlen för ärliga människor.

Och det är deras vackra hem.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Kommentera

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger