Kristen sång - Endast Skaparen har medömkan med denna mänsklighet

Kristen sång - Endast Skaparen har medömkan med denna mänsklighet

2147 |23 12 2018

I

Skaparen befinner sig ständigt bland människan.

Han samtalar alltid med människan och hela skapelsen,

och han utför sina nya gärningar varje dag.

Hans väsen och sinnelag uttrycks i hans samtal med människan.

Hans tankar och idéer uppenbaras fullständigt i hans gärningar.

‌Han åtföljer och iakttar alltid mänskligheten.

‌Han talar stilla till mänskligheten och hela skapelsen med sina tysta ord:

Jag är i himlarna, och jag är hos min skapelse.

‌Jag håller vakt, jag väntar, jag är vid din sida…‌

II

‌‌Endast Skaparen har medömkan med denna mänsklighet.

Endast Skaparen visar ömhet och tillgivenhet mot denna mänsklighet.

‌Endast Skaparen har en sann, oförstörbar tillgivenhet för denna mänsklighet,

‌Likaså är det bara Skaparen som kan ge nåd till denna mänsklighet

‌och vårda hela sin skapelse.

Hans hjärta hoppar till och värker av varje mänsklig handling:

‌Han blir arg, bedrövad och sorgsen över

människans ondska och fördärv.

Han är nöjd, glad, förlåtande och jublande över

människans omvändelse och tro.

‌Varenda en av hans tankar och idéer

finns för och kretsa omkring mänskligheten.

‌Vad han är och har uttrycks helt för mänsklighetens skull.

‌Alla hans känslor är sammanflätade med mänsklighetens existens.

III

‌För mänsklighetens skull färdas han och skyndar omkring.

‌Tyst ger han vidare varje del av sitt liv.

‌Han ägnar varje minut och sekund av sitt liv …

‌Han har aldrig vetat hur han har medömkan med sitt eget liv,

‌men han har alltid haft medömkan med och värnat om

den mänsklighet han själv har skapat …

IV

‌Han ger allt han har till denna mänsklighet …

‌Han överlåter villkorslöst sin nåd och sin tolerans,

utan någon förväntan på ersättning.

‌Han gör det bara för att mänskligheten

skall kunna fortsätta överleva inför hans ögon,

‌och ta emot hans försörjning av liv.

‌Han gör det bara för att mänskligheten en dag

skall kunna underkasta sig honom

och känna igen att han är den

som ger näring åt människans existens

och ombesörjer livet för allt som är skapat.

Endast Skaparen har medömkan med denna mänsklighet.

Endast Skaparen visar ömhet och tillgivenhet mot denna mänsklighet.

‌Endast Skaparen har en sann, oförstörbar tillgivenhet för denna mänsklighet,

en sann, oförstörbar tillgivenhet för denna mänsklighet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Lyssna på fler kristna lovsånger:

Tack och lov till Guds kärlek - ”Guds kärlek omger mitt hjärta” Kristen lovsång

https://sv.godfootsteps.org/videos/God-s-love-circles-my-heart.html

Tack Guds kärlek ”Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade” Lovsång

https://sv.godfootsteps.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt