Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

(Nödvändigt för nya troende)

Förord

Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

Innehållsförteckning

Kapitel 1 Allsmäktige Gud är den enda sanna guden som har skapat allt

Kapitel 2 Sanningen om Guds namn

Kapitel 3 Sanningarna om Guds verks tre stadier

Kapitel 4 Sanningarna om Guds verk i de sista dagarna

Kapitel 5 Sanningarna om Guds inkarnation

Kapitel 6 Flera typer av särskiljande som du måste kunna göra i din tro på Gud

Kapitel 7 Andra sidor av de sanningar du måste förstå i din tro på Gud