Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen film utdrag 5 från ”Svidande minnen”: Förhållandet mellan de sista dagarnas dom och inträde i himmelriket

Utdrag från filmer   115  

Inledning

Kristen film utdrag 5 från ”Svidande minnen”: Förhållandet mellan de sista dagarnas dom och inträde i himmelriket

I den religiösa världen finns det många som tror att om de bara håller fast vid Herrens namn, tror fast på Herrens löfte och arbetar flitigt för Herren, så kan de bli uppryckta och få träda in i himmelriket när han återvänder. Kan man verkligen träda in i himmelriket genom att tro på Herren på det viset? Exakt vad kommer att hända med oss om vi inte accepterar Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna? Almighty God says, ”Kristus av de sista dagarna för med sig liv och för med sig den varaktiga och eviga sanningens väg. Denna sanning är den stig genom vilken människan ska vinna liv och den enda stig på vilken människan ska lära känna Gud och bli godkänd av Gud. Om du inte söker den livets väg som Kristus av de sista dagarna ger ska du aldrig vinna Jesu godkännande och aldrig kvalificera dig för att träda in genom porten till himmelriket…. Kristus är människans ingång till riket under de sista dagarna, som ingen kan kringgå. Ingen kan bli fullkomnad av Gud utom genom Kristus” (Ordet framträder i köttet). För att få en mer detaljerad förståelse, titta på denna korta video!

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk