Lovsångsdans - ”Kristi rike blir verkligt bland människorna” Alla länder och alla folk tillber Gud

10 05 2019

I

Allsmäktige inkarnerade Gud

träder fram de sista dagarna i östern

precis som rättfärdighetens sol går upp;

mänskligheten har sett det sanna ljuset träda fram.

Den rättfärdige och majestätiske, kärleksfulle och barmhärtige Guden

döljer sig ödmjukt bland människor,

utfärdar sanningar, talar och verkar.

Allsmäktige Gud står ansikte mot ansikte med oss.

Den Gud du törstade efter, den Gud jag väntade på,

träder idag fram för oss i praktiken.

Vi sökte sanningen, vi längtade efter rättfärdighet;

sanning och rättfärdighet har kommit bland människorna.

Du älskar Gud, jag älskar Gud;

mänskligheten är uppfylld av förnyat hopp.

Människor lyder, nationer tillber

den praktiske inkarnerade Guden.

II

Allsmäktige Gud uttrycker sanningen och kommer med dom,

och avslöjar Guds rättfärdiga sinnelag.

Genom dom, tuktan och prövningar i form av ord

erövrar och fullkomliggör han en grupp övervinnare.

Guds ord, rasande och majestätiska,

dömer och renar mänsklighetens orättfärdighet,

och förstör mörkrets tidsålder fullkomligt.

Sanning och rättfärdighet råder på jorden.

Den värld som alla jublar för, som alla människor gläds åt.

Guds tabernakel träder fram bland människorna.

Universum sätts i rörelse och nationer tillber,

Guds vilja utförs på jorden.

Den värld som alla jublar för, som alla människor gläds åt.

Guds tabernakel träder fram bland människorna.

Universum sätts i rörelse och nationer tillber,

Guds vilja utförs på jorden.

Kristi rike blir verkligt bland människorna

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger