Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo)

02 11 2019

Åt dessa Kanaans bönder som välkomnar Guds återkomst

skänker han sina goda frukter och önskar bara att himlarna

och människan ska bestå för evigt, att människan ska bestå för evigt.

Gud önskar att människan och himlarna ska ha frid i evighet.

Han önskar att de städsegröna tallarna ska förbli hos honom för alltid

och träda in i den fulländade tidsåldern, och träda in i den fulländade tidsåldern.

Utan ett ord sliter Gud hårt för att plöja detta vackra land.

Av kärlek till människan sliter Gud för att morgondagen ska bli en vackrare dag.

Gud ger människan hennes mål och lämnar alla sina rikedomar till henne.

Han planterar sitt livsfrö i människohjärtats åker

och sår sitt liv bland människorna, sår sitt liv bland människorna.

Gud ger människan varaktiga minnen och lämnar kvar all sin kärlek.

Han skänker människan allt hon älskar hos honom.

Han ger hela sitt liv till mänskligheten.

Han ger hela sitt liv till mänskligheten.

Utan ett ord sliter Gud hårt för att plöja detta vackra land.

Av kärlek till människan sliter Gud för att morgondagen ska bli en vackrare dag.

Utan ett ord sliter Gud hårt för att plöja detta vackra land.

Av kärlek till människan sliter Gud för att morgondagen ska bli en vackrare dag.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Rekommenderade video:

Storskalig kristen körsång 2019 ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” | Fira Guds rikes ankomst till jorden

https://sv.godfootsteps.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger