Dagliga ord från Gud: Inträde i livet | Utdrag 554

24 10 2020

Hur går Gud till väga för att göra människan fullkomlig? Vilka aspekter ingår? Är du villig att fullkomnas av Gud? Är du villig att acceptera Guds dom och tuktan? Vad svarar du på dessa frågor? Om du inte kan säga att du vet, visar det att du fortfarande inte känner till Guds verk och inte blivit det minsta upplyst av den Helige Ande. Den sortens människor kan inte bli fullkomliggjorda. De kan bara ta emot ett litet mått av nåd som de kan njuta av en kort tid men som inte varar i längden. Den som enbart åtnjuter Guds nåd kan inte bli fullkomnad av Gud. Somliga kanske nöjer sig med köttets lugn och välbefinnande, ett behagligt liv utan motgång eller missöde, att leva i ro med sin familj utan bråk eller gräl. De kanske till och med tror att detta är Guds välsignelse, men sanningen är att det bara är Guds nåd. Ni kan inte nöja er med att enbart åtnjuta Guds nåd. Att tänka på det viset är alltför simpelt. Även om du läser Guds ord dagligen, ber varje dag, och din ande känner osedvanlig glädje och frid, kan du när allt kommer omkring inte säga dig ha någon kunskap om Gud och hans verk eller någon erfarenhet av det. Och det spelar ingen roll hur mycket av Guds ord som du ätit och druckit, om du enbart känner frid och glädje i din ande och att Guds ord är ljuvligare än någonting annat och att du inte kan få nog av det, samtidigt som du varken har någon riktig erfarenhet eller sann bild av Guds ord – vad kan du få ut av den sortens gudstro? Om du inte kan leva ut essensen i Guds ord handlar ditt ätande och drickande av Guds ord och dina böner enbart om religion. Den sortens människa kan inte fullkomnas och kan inte vinnas av Gud. Alla dessa som vinns av Gud är de som strävar efter sanningen. Det som Gud vinner är inte människans kött eller hennes ägodelar, utan den del inuti henne som tillhör Gud. Därför fullkomnar inte Gud människans kött utan hennes hjärta, så att människans hjärta kan vinnas av Gud. Med andra ord är andemeningen i uttrycket ”Gud gör människan fullkomlig” att Gud fullkomnar hennes hjärta så att det vänder sig till Gud och älskar honom.

Människans kött är dödligt. Det är meningslöst för Gud att vinna människans kött, eftersom det är det som oundvikligen förgås. Det kan inte ta emot Guds arv eller hans välsignelser. Om Gud enbart vann människans kött och behöll människans kött i denna ström, skulle människan finnas i denna ström till namnet men hennes hjärta skulle tillhöra Satan. Då skulle människan inte bara vara oförmögen att bli en manifestation av Gud utan dessutom bli en börda för honom. Då skulle det vara meningslöst för Gud att utvälja människor. De som kommer att fullkomnas av Gud är de som kommer att ta emot Guds välsignelser och hans arv. De tar alltså in vad Gud har och är, så att det blir vad de har inom sig; de blir fullständigt genomsyrade av alla Guds ord; hur Guds vara än är så kan ni ta in alltsamman precis så som det är och därigenom leva ut sanningen. Det här är den sortens människa som fullkomnats av Gud och vunnits av Gud. Endast den sortens människa är berättigad att ärva de välsignelser som Gud skänker:

1. Att ta emot hela Guds kärlek.

2. Att i allting handla enligt Guds vilja.

3. Att ta emot Guds vägledning, leva i Guds ljus och bli upplyst av Gud.

4. Att leva ut den avbild som Gud älskade på jorden; att verkligen älska Gud som Petrus gjorde, korsfäst för Gud och värdig att dö för att återgälda Guds kärlek; att uppnå samma härlighet som Petrus.

5. Att bli älskad, respekterad och beundrad av alla på jorden.

6. Att övervinna dödens och Hades alla bojor, att inte ge Satans verk någon chans, att ägas av Gud, leva med en frisk och livlig ande och inte känna någon trötthet.

7. Att känna en outsäglig glädje och entusiasm under alla perioder i livet, som om man har sett Guds härlighets dag bli verklighet.

8. Att motta härlighet med Gud och bli lik Guds älskade heliga.

9. Att bli det som Gud älskar på jorden, det vill säga, Guds älskade son.

10. Att ändra form, lämna köttet bakom sig och tillsammans med Gud stiga upp till den tredje himlen.

De enda som är i stånd att ärva Guds välsignelser är dessa som fullkomnats av Gud och vunnits av Gud. Har du vunnit någonting? I vilken utsträckning har Gud fullkomnat dig? Gud fullkomnar inte människan på måfå. Det finns villkor och tydliga resultat som människan kan se. Det är inte som människan tror, att om hon bara förtröstar på Gud så kan hon bli fullkomnad och vunnen av honom och motta Guds välsignelser och arv på jorden. Sådana saker är utomordentligt svåra, och ännu svårare är det när det gäller formförändringen. Det ni för närvarande i första hand bör sträva efter är att bli fullkomnade av Gud i allt, och att bli fullkomnade av Gud genom alla människor, frågor och företeelser som ni ställs inför, så att mer av vad Gud är införlivas i er. Ni måste först erhålla Guds arv på jorden innan ni är berättigade att ärva fler och större välsignelser från Gud. Allt sådant är vad ni bör eftersträva och vad ni först bör förstå. Ju mer ni strävar efter att bli fullkomnade av Gud i allt, desto mer kommer ni att kunna se Guds hand i allt och därigenom aktivt söka att träda in i Guds ords vara och hans ords verklighet ur olika perspektiv och i olika situationer. Ni kan inte nöja er med sådana negativa tillstånd som att bara låta bli att synda eller att inte ha några uppfattningar, någon livsfilosofi och någon mänsklig vilja. Gud gör människan fullkomlig på olika sätt och i alla situationer är det möjligt för dig att bli fullkomnad som resultat. Du kan bli fullkomnad inte bara vad beträffar det positiva utan också det negativa och därigenom berika vad du vinner. Varje dag finns det tillfällen att bli fullkomnad och tid att bli vunnen av Gud. Efter en period av sådan erfarenhet kommer du att vara ordentligt förvandlad. Du kommer nu att naturligt vara i stånd att skaffa dig insikt i mycket som du tidigare inte förstod; omedvetet och utan att behöva undervisas av andra kommer du att bli upplyst av Gud, så att du har upplysning i allt och alla dina erfarenheter går in på detaljer. Gud kommer att vägleda dig så att du inte viker av åt någondera sida. Då kommer du att ha slagit in på vägen mot att göras fullkomlig av honom.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger