Lovsångsdans - ”Lovprisning för nytt liv i riket” Guds folk dansar och sjunger för att lovprisa Gud

Lovsångsdans - ”Lovprisning för nytt liv i riket” Guds folk dansar och sjunger för att lovprisa Gud

1112 |25 04 2019

I

Vi har hört Guds röst och återvänt till hans hus.

Vi äter och dricker Guds ord vid sammankomster; vi deltar i festmåltiden.

Vi tar avsked av våra sorger och trassel; vi lever ett nytt liv.

Guds ord är med oss varje dag; vi njuter så av dem.

Genom att öppna våra hjärtan i gemenskap kring sanningen livas de verkligen upp

Vi reflekterar, begrundar Guds ord; den Helige Ande upplyser oss.

Vi är fria från våra hinder och fördomar; vi lever i Guds kärlek.

Vi förstår sanningen och blir befriade; våra hjärtan är ljuva som honung.

Vi älskar varandra; det finns inga avstånd mellan oss.

Vi förstår Guds hjärta; vi är inte längre negativa.

Genom att leva i Guds ord ser vi hans ljuvlighet.

Vi har slagit in på ljusets väg i livet; det beror helt på Guds vägledning.

Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.

Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.

Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.

Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.

II

Guds ord är så dyrbara; de är helt och hållet sanningen.

När vi accepterar Guds ords dom avslöjas vårt fördärv tillfullo.

Med ett arrogant sinnelag saknar vi verkligen förnuft.

Guds ord beskär och åtgärdar oss; vi har lärt känna oss själva.

Vi reflekterar över och förstår oss själva; vi känner verklig ånger.

Genom dom och tuktan renas vi från vårt fördärv.

Vi kastar av oss vårt fördärvade sinnelag; vi blir nya människor.

Vi kan utföra våra plikter på ett godtagbart sätt för att återgälda Guds kärlek.

Vi gör alla vår del; vi är hängivna Gud.

Vi står fasta i vårt vittnesbörd för att uppfylla Guds vilja.

Vi utstrålar var och en vårt eget ljus, vår egen gnista, då vi förkunnar och vittnar om Gud.

Ren och uppriktig kärlek till Gud är lycklig och ljuv.

Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.

Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.

Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.

Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.

III

Vi förenar våra hjärtan och händer för att vittna om Gud.

Vi sprider evangeliet om riket och är aldrig rädda för umbäranden eller trötthet.

Genom vedermödor och prövningar ber vi till och förlitar oss på Gud.

Vägen är ojämn och oländig, men Gud öppnar upp en stig.

Genom att förstå Guds ords sanning får våra hjärtan styrka.

Guds ord uppmuntrar oss; vi rycker ständigt framåt.

Sida vid sida, hand i hand, vittnar vi om Gud; vi ger oss själva till honom med kropp och sinne.

Hur stort vårt lidande än må vara, är vi mer än villiga.

Vägledda av Guds ord triumferar vi över Satan.

Vi älskar verkligen Gud; vi kommer aldrig att ångra det.

Vi har övergett den stora röda draken helt; vi är segrande soldater.

Vi vittnar om Gud på vår kärleksväg; vi ska aldrig retirera.

Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.

Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.

Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.

Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.

Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.

Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.

Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.

Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.

Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.

Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Kommentera

Dela

Avbryt