Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo)

28 07 2019

I

När man inte begriper ödet,

eller förstår Guds suveränitet,

när man egensinnigt trevar sig fram,

stapplande och vacklande

genom dimman,

blir resan för svår,

genom dimman,

kommer resan att krossa ens hjärta.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

II

När man inte har någon Gud, när man inte kan se honom,

när man inte tydligt kan inse Guds suveränitet,

är varje dag bedrövlig

och saknar värde och mening.

Var man än befinner sig, vilket jobb man än har,

leder ens sätt att leva och strävan efter ens mål —

när man inte har någon Gud —

inte till annat än oändliga smärtor och ett lidande som inte går att lindra.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

När människor inser Guds suveränitet

över människans öde

väljer de smarta att vara medvetna om och acceptera detta

och ta farväl av de plågsamma dagarna

då de försökte bygga upp ett bra liv

helt på egen hand,

istället för att fortsätta kämpa mot ödet

och sträva efter sina så kallade mål.

Lidande fyller dagarna när man är utan Gud.

Först när man accepterar Skaparens suveränitet,

underkastar sig hans arrangemang

och söker vinna ett sant mänskligt liv

kommer man successivt att ta sig ur all smärta

och allt lidande,

skaka av sig all tomhet i livet,

skaka av sig all tomhet i livet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger