Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35 Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44 ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26 Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45 Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20

Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34

Dagliga ord från Gud   33  

Inledning

Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34

Gud säger sina ord och utför sitt verk utifrån olika tidsåldrar, och han säger olika ord under olika tidsåldrar. Gud följer inte regler, eller upprepar samma verk eller känner nostalgi för det som varit; han är en Gud som alltid är ny och aldrig gammal, och varje dag talar han nya ord. Du ska följa det som ska följas i dag; det är människans ansvar och skyldighet. Det är helt avgörande att utövandet av tron fokuserar på Guds ljus och ord i dag. Gud följer inga regler och han kan tala ur många olika perspektiv för att tydliggöra sin visdom och allmakt. Det spelar ingen roll om han talar ur Andens perspektiv, ur människans eller ur en tredje persons perspektiv – Gud är alltid Gud och du kan inte säga att han inte är Gud därför att han talar ur mänskligt perspektiv. Bland vissa människor har det uppkommit föreställningar som resultat av att Gud talar ur olika perspektiv. Sådana människor har ingen kunskap om Gud och ingen kunskap om hans verk. Om Gud alltid talade ur ett enda perspektiv, skulle inte människan fastställa regler om Gud då? Skulle Gud kunna tillåta människor att agera på ett sådant sätt? Oavsett ur vilket perspektiv Gud talar har han sina syften med att göra det. Skulle du kunna samtala med Gud om han alltid talade ur Andens perspektiv? Därför talar han ibland i tredje person för att förse dig med sina ord och vägleda dig in i verkligheten. Allt som Gud gör är anpassat. Kort sagt, allt utförs av Gud och det ska du inte hysa något tvivel om. Han är Gud, så oavsett ur vilket perspektiv han talar kommer han alltid att vara Gud. Detta är en oföränderlig sanning. Hur han än arbetar är han fortfarande Gud, och hans substans kommer inte att förändras! Petrus älskade Gud så mycket och var en människa efter Guds hjärta, men Gud vittnade inte om honom som Herren eller Kristus, för en varelses väsen är vad det är och det kan aldrig förändras. I sitt arbete följer inte Gud några regler utan använder olika metoder för att hans verksamhet ska få effekt och fördjupa människans kunskap om honom. Alla metoder han använder hjälper människan att lära känna honom och syftar till att fullkomna henne. Oavsett vilken arbetsmetod han tillämpar syftar den till att uppbygga människan och fullkomna henne. En av hans arbetsmetoder må ha varat under väldigt lång tid, men det är för att härda människans tro på honom. Därför ska det inte finnas något tvivel i ert hjärta. Allt detta är steg i Guds verk och ni måste lyda dem.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk