Inträde i livet 5

Dagliga ord från Gud (Utdrag 520)

Under den tid han följde Jesus hade han många uppfattningar om honom och han bedömde honom alltid utifrån sitt eget perspektiv. Trots att Petrus hade en viss förståelse av Anden var hans förståelse något otydligt, vilket var anledningen till att han sa: ”Jag måste följa den som den himmelske Fadern har sänt. Jag måste erkänna den som är utvald av den Helige Ande.” Han förstod inte vad Jesus gjorde och saknade klarhet om dessa saker. Efter att ha följt honom en tid växte hans intresse för vad han gjorde och sade, och för Jesus själv. Han började känna att Jesus inspirerade till både tillgivenhet och aktning; han tyckte om att umgås med honom och att förbli vid hans sida, och att lyssna till Jesu ord gav honom näring och hjälp. Under den tid han följde Jesus iakttog Petrus honom och tog till sig allt om hans liv: hans handlingar, ord, rörelser och uttryck. Han fick en ingående förståelse för att Jesus inte var lik vanliga människor. Fastän hans mänskliga utseende var i högsta grad normalt, var han full av kärlek, medkänsla och överseende för människan. Allt han gjorde eller sade var till stor hjälp för andra, och vid hans sida såg och lärde sig Petrus saker som han aldrig hade sett eller förstått förut. Han såg att fastän Jesus varken hade en storslagen kroppsbyggnad eller en ovanlig medmänsklighet, hade han sannerligen en ovanlig och enastående utstrålning. Trots att Petrus inte helt kunde förklara det, kunde han se att Jesus agerade annorlunda än alla andra, för det han gjorde skilde sig mycket från det som normala människor gjorde. Utifrån sin tid i förbindelse med Jesus insåg Petrus också att hans karaktär var annorlunda mot den hos en vanlig människa. Han agerade alltid orubbligt och utan brådska, överdrev eller bagatelliserade aldrig ett ämne, och han levde sitt liv på ett sätt som avslöjade en karaktär som var både normal och beundransvärd. Jesus var fyndig och intagande i samtal, öppen och gladlynt men ändå lugn, och han förlorade aldrig sin värdighet när han utförde sitt verk. Petrus såg att Jesus ibland var tystlåten och andra gånger talade oavbrutet. Ibland var han så glad att han föreföll yster och lekfull som en duva, och andra gånger var han så ledsen att han inte talade alls, utan verkade digna under sorg som vore han en sliten och trött moder. Ibland fylldes han av ilska, likt en modig soldat som ger sig iväg för att döda fiender, stundtals till och med som ett rytande lejon. Ibland skrattade han; andra gånger bad han och grät. Oavsett hur Jesus agerade kom Petrus att hysa en gränslös kärlek och respekt för honom. Jesu skratt fyllde honom med glädje; hans sorg störtade honom i bedrövelse, hans ilska skrämde honom, medan hans barmhärtighet, förlåtelse och stränga krav han ställde på människor fick honom att verkligen älska Jesus och utveckla en sann vördnad och längtan efter honom. Givetvis kom Petrus endast gradvis till insikt om allt detta när han hade levt vid Jesu sida under några år.

Utdrag ur ”Hur Petrus lärde känna Jesus” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 521)

Det var en klimax i Petrus upplevelser när hans kropp var nästan helt nedbruten, men Jesus uppmuntrade honom inifrån. Och han visade sig för honom vid ett tillfälle. När Petrus led oerhört och hans hjärta var förkrossat, instruerade Jesus honom: ”Du var med mig på jorden och jag var här med dig. Och fastän vi tidigare var tillsammans i himlen, så hör den trots allt till den andliga världen. Nu har jag återvänt till den andliga världen och du är på jorden. För jag tillhör inte jorden, och trots att du inte heller tillhör jorden, måste du fullgöra din uppgift där. Eftersom du är en tjänare måste du göra din plikt efter bästa förmåga.” Petrus blev tröstad av att höra att han kunde återvända till Guds sida. När Petrus plågades så till den grad att han nästan var sängliggande kände han samvetskval som fick honom att säga: ”Jag är så fördärvad, jag kan inte göra Gud belåten.” Jesus visade sig för honom och sade: ”Petrus, kan det vara så att du har glömt det beslut du en gång fattade inför mig? Har du verkligen glömt allt jag har sagt? Har du glömt det beslut du en gång fattade om mig?” Petrus såg att det var Jesus och reste sig upp från sängen, och Jesus tröstade honom: ”Jag tillhör inte jorden, det har jag redan förklarat för dig – du måste förstå det, men har du glömt en annan sak som jag berättade för dig? ’Du tillhör inte jorden, och du tillhör inte världen.’ Just nu finns det arbete som du behöver göra, du kan inte bedrövas så här, du kan inte lida så här. Fastän människor och Gud inte kan samexistera i samma värld, så har jag mitt arbete och du har ditt, och en dag när ditt arbete är avslutat kommer vi att vara tillsammans i samma rike, och jag skall leda dig så att du för alltid är hos mig.” Petrus blev tröstad och uppmuntrad av att höra detta. Han visste att det här lidandet var något som han måste uthärda och uppleva, och från den stunden var han inspirerad. Jesus visade sig särskilt för honom vid varje avgörande skede. Han gav honom särskild upplysning och vägledning, och uträttade mycket arbete inom honom. Och vad ångrade Petrus mest? Jesus ställde en annan fråga till Petrus (fastän det inte har nedtecknats på det här sättet i Bibeln), kort efter att Petrus hade sagt ”Du är den levande Gudens Son”, och den frågan var: ”Petrus! Har du någonsin älskat mig?” Petrus förstod vad han menade och sade: ”Herre! En gång i tiden älskade jag Fadern i himlen, men jag erkänner att jag aldrig har älskat dig.” Jesus sade då: ”Om människor inte älskar Fadern i himlen, hur skall de kunna älska Sonen på jorden? Och om människor inte älskar Sonen som Gud Fader har sänt, hur skall de kunna älska Fadern i himlen? Om människor verkligen älskade Sonen på jorden skulle de sannerligen älska Fadern i himlen.” När Petrus hörde detta insåg han sin brist. Han ångrade sig alltid, till den grad att han började gråta, över att han hade sagt: ”En gång i tiden älskade jag Fadern i himlen, men jag har aldrig älskat dig.” Efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd kände han ännu mer ånger och sorg över de orden. När han tänkte på sitt tidigare arbete och sin nuvarande betydelse vände han sig ofta till Jesus i bön, ständigt med en känsla av ånger och skuld över att han inte hade tillgodosett Guds begäran, och inte levde upp till Guds norm. De här frågorna blev hans tyngsta börda. Han sade: ”En dag skall jag tillägna dig allt jag har och allt jag är; jag skall ge dig det som är mest värdefullt, vad det än är.” Han sade: ”Gud! Jag har bara en tro och bara en kärlek. Mitt liv är inte värt något, och min kropp är inte värd något. Jag har bara en tro och bara en kärlek. Jag har tron på dig i mitt sinne och kärleken till dig i mitt hjärta; dessa två, inget annat, är allt jag har att ge dig.” Petrus blev storligen uppmuntrad av Jesu ord, för innan han korsfästes hade Jesus sagt till honom: ”Jag tillhör inte den här världen, och inte heller du tillhör den här världen.” Senare, när Petrus nådde en punkt då han led stor smärta, påminde Jesus honom: ”Petrus, har du glömt? Jag tillhör inte världen, och det var endast på grund av mitt verk som jag gav mig av tidigare. Du tillhör inte heller världen, har du glömt det? Jag har berättat det för dig två gånger, minns du inte?” Petrus hörde honom och sade sedan: ”Jag har inte glömt!” Jesus sade då: ”Tidigare tillbringade du en lycklig tid med mig i himlen och en tidsrymd vid min sida. Du saknar mig och jag saknar dig. Fastän de som är skapade inte ens är värda att nämnas för mig, hur skulle jag kunna undvika att älska en som är så oskyldig och älskvärd? Har du glömt mitt löfte? Du måste finna dig i mitt uppdrag på jorden och fullgöra den uppgift som jag har anförtrott åt dig. En dag skall jag förvisso föra dig till min sida.” Efter att ha hört detta blev Petrus ännu mer uppmuntrad och han fick ytterligare inspiration, så att han, när han korsfästes, kunde säga: ”Gud! Jag kan inte älska dig nog! Även om du ber mig att dö, kan jag ändå inte älska dig nog! Varthelst du sänder min själ, oavsett om du uppfyller dina tidigare löften eller inte och vadhelst du gör efteråt, så älskar jag dig och tror på dig.” Det han höll fast vid var sin tro och sann kärlek.

Utdrag ur ”Hur Petrus lärde känna Jesus” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 522)

Nu bör du tydligt kunna se den väg som Petrus tog. Om du tydligt kan se Petrus väg, då är du viss om verket som utförs idag, så klagar inte eller är passiv eller längtar efter något. Du bör uppleva Petrus sinnesstämning vid den tiden: Han drabbades av bedrövelse; han bad inte längre om en framtid eller någon slags välsignelse. Han sökte inte efter vinst, lycka, berömmelse eller förmögenhet i världen, och försökte bara leva ett verkligt meningsfullt liv, vilket var att återgälda Guds kärlek och tillägna det han mest värdefulla han ägde till Gud. Då skulle han vara tillfreds i sitt hjärta. Han bad ofta till Jesus med orden: ”Herre Jesus Kristus, en gång älskade jag dig, men jag älskade dig inte helt och fullt. Fastän jag sade att jag har förtroende för dig, älskade jag dig aldrig med ett hängivet hjärta. Jag såg bara upp till dig, beundrade dig och saknade dig, men jag älskade dig aldrig eller hade ett verkligt förtroende för dig.” Han bad alltid om att kunna följa sitt beslut. Han uppmuntrades hela tiden av Jesu ord och omformade dem till motivation. Senare, efter en tid av erfarenheter, prövade Jesus honom, genom att förmå Petrus att längta än mer efter honom. Han sade: ”Herre Jesus Kristus! Som jag saknar dig och längtar efter att få se dig. Jag saknar för mycket, och kan inte kompensera för din kärlek. Jag ber dig att snart ta mig härifrån. När kommer du att behöva mig? När kommer du att ta mig härifrån? När kommer jag åter igen att få skåda ditt ansikte? Jag vill inte leva längre i den här kroppen, fortsätta bli fördärvad, men jag vill inte heller göra mer motstånd. Jag är beredd att tillägna allt jag har till dig så snart jag kan, och jag vill inte göra dig ännu mer ledsen.” På det här sättet bad han, men han visste inte då vad Jesus skulle fullkomna i honom. Under prövningens vånda uppenbarade sig Jesus åter för honom och sade: ”Petrus, jag vill göra dig fullkomlig, så att du blir en bit frukt, som utgör kristalliseringen av mitt fullkomnande av dig, något som Jag kommer att kunna glädjas åt. Kan du verkligen vittna för mig? Har du gjort vad jag ber dig att göra? Har du levt ut de ord som jag har talat? En gång älskade du mig, men fastän du älskade mig, har du levt ut mig? Vad har du gjort för mig? Du erkänner att du inte är värdig min kärlek, men vad har du gjort för mig?” Petrus såg att han inte hade gjort något för Jesus och han mindes sin tidigare ed att ge sitt liv för Gud. Därmed klagade han inte längre, och efter detta blev hans böner mycket bättre. Han bad och sade: ”Herre Jesus Kristus! En gång lämnade jag dig, och du lämnade också mig en gång. Vi har både tillbringat tid åtskilda och tillsammans med varandra. Men du älskar mig mer än allt annat. Jag har vid upprepade tillfällen gjort motstånd mot dig och om och om igen gjort dig ledsen. Hur skall jag kunna glömma sådana saker? Det verk du har gjort i mig och det som du har anförtrott mig har jag alltid i åtanke. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag har gjort mitt bästa med det verk du har utfört i mig. Du vet vad jag kan göra och du vet än mer vilken roll jag kan spela. Din vilja är min lag och jag kommer att tillägna allt jag har till dig. Bara du vet vad jag kan göra för dig. Fastän Satan lurade mig så grundligt och jag gjorde uppror mot dig, tror jag inte att du minns mig för de överträdelserna eller att du behandlar mig utifrån dem. Jag vill tillägna dig hela mitt liv. Jag ber inte om något, och jag har inte heller andra förväntningar eller planer; jag vill bara handla i enlighet med din avsikt och göra din vilja. Jag kommer att dricka av din bittra kalk, och jag står till ditt förfogande.”

Ni måste ha klart för er vilken väg ni vandrar, vilken väg ni skall ta i framtiden, vad det är som Gud kommer att fullkomna och vad som har anförtrotts åt er. En dag kommer ni kanske att prövas, och om ni då kan hämta inspiration från Petrus upplevelser, visar det att ni verkligen vandrar Petrus väg. Petrus berömdes av Gud för sin sanna tro och kärlek, och för sin lojalitet mot Gud. Och det var på grund av hans ärlighet och längtan efter Gud i sitt hjärta som Gud gjorde honom fullkomlig. Om du verkligen har samma kärlek och tro som Petrus, då kommer Jesus säkerligen att göra dig fullkomlig.

Utdrag ur ”Hur Petrus lärde känna Jesus” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 523)

När Petrus blev tuktad av Gud, bad han: ”O Gud! Mitt kött är olydigt, och du tuktar mig och dömer mig. Jag gläder mig i din tuktan och dom, och även om du inte vill ha mig, skådar jag i din dom ditt heliga och rättfärdiga sinnelag. När du dömer mig, så att andra kan skåda ditt rättfärdiga sinnelag i din dom, känner jag mig tillfreds. Om det kan uttrycka ditt sinnelag och låta ditt rättfärdiga sinnelag ses av alla varelser, och om det kan göra min kärlek till dig renare så att jag kan uppnå likheten av en som är rättfärdig, då är din dom är god, för detta är din nådiga vilja. Jag vet att det fortfarande är mycket i mig som är upproriskt, och att jag fortfarande inte är lämpad att komma inför dig. Jag önskar att du dömer mig ännu mer, oavsett om det är genom en fientlig miljö eller stora vedermödor; vad du än gör så är det dyrbart för mig. Din kärlek är så djup, och jag är villig att lägga mig inför din barmhärtighet utan det minsta klagomål.” Detta är Petrus kunskap efter att han upplevde Guds verk, och också ett vittnesbörd om hans kärlek till Gud. Idag har ni redan blivit erövrade – men hur uttrycks den erövringen i er? En del människor säger: ”Erövringen av mig är Guds oerhörda nåd och upphöjelse. Först nu inser jag att människans liv är ihåligt och utan betydelse. Människan tillbringar sitt liv med att rusa omkring, ge upphov till och uppfostra generation efter generation av barn, och i slutändan står hon där utan någonting. Idag, efter att ha erövrats av Gud, har jag sett att det inte finns något värde i att leva på det sättet; det är verkligen ett meningslöst liv. Jag kan lika gärna dö och ha det överstökat!” Kan sådana människor som har erövrats vinnas av Gud? Kan de bli exempel och föredömen? Sådana människor är en uppvisning i passivitet, de har inga ambitioner, och strävar inte efter att bättra sig! Fastän de räknas som att ha erövrats, är sådana passiva människor oförmögna att göras fullkomliga. Precis i slutet av sitt liv, efter att han gjorts fullkomlig, sade Petrus: ”O Gud! Om jag skulle leva några år till, skulle jag önska att få uppnå en renare och djupare kärlek till dig.” När han just skulle spikas fast på korset, bad han i sitt hjärta: ”O Gud! Din tid har nu kommit, den tid du förberedde för mig har kommit. Jag måste korsfästas för dig, jag måste bära detta vittnesbörd om dig, och jag hoppas att min kärlek kan tillfredsställa dina krav, och att den kan bli renare. Att kunna dö för dig idag, och bli fastspikad på korset för dig, är tröstande och lugnande för mig, för inget är mer tilltalande för mig än att kunna korsfästas för dig och uppfylla dina önskningar, och att kunna ge mig själv till dig, att offra mitt liv för dig. O Gud! Du är så ljuvlig! Om du skulle låta mig leva, skulle jag vara ännu mer villig att älska dig. Så länge jag lever kommer jag att älska dig. Jag önskar att kunna älska dig djupare. Du dömer mig, och tuktar mig, och prövar mig eftersom jag inte är rättfärdig, eftersom jag har syndat. Och ditt rättfärdiga sinnelag blir mer uppenbart för mig. Detta är en välsignelse för mig, för jag kan älska dig djupare, och jag är villig att älska dig på detta sätt även om du inte älskar mig. Jag är villig att skåda ditt rättfärdiga sinnelag, för detta gör mig mer förmögen att leva ut ett meningsfullt liv. Jag känner att mitt liv nu är meningsfullt, för jag är korsfäst för din skull, och det är meningsfullt att dö för dig. Ändå känner jag mig fortfarande inte tillfredsställd, för jag vet för lite om dig, jag vet att jag inte fullständigt kan uppfylla dina önskningar, och har återbetalat dig för lite. I mitt liv har jag varit oförmögen att återlämna min helhet till dig; jag är långt ifrån detta. När jag ser tillbaka på detta ögonblick, känner jag mig så skyldig inför dig, och jag har bara det här tillfället att kompensera för alla mina misstag och all den kärlek jag inte har betalat tillbaka till dig.”

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 524)

Människan måste sträva efter att leva ut ett meningsfullt liv, och borde inte vara nöjd med sina nuvarande omständigheter. För att leva ut Petrus avbild måste hon inneha Petrus kunskap och upplevelser. Människan måste eftersträva sådant som är högre och mer djupgående. Hon måste eftersträva en djupare, renare kärlek till Gud, och ett liv som har värde och mening. Endast detta är liv; endast då blir människan likadan som Petrus. Du måste fokusera på att vara proaktiv inför ditt inträde på den positiva sidan, och får inte underdånigt låta dig glida bakåt för det tillfälliga välbehagets skull samtidigt som du ignorerar mer djupgående, mer specifika och mer praktiska sanningar. Din kärlek måste vara praktisk, och du måste hitta sätt att frigöra dig från detta lastbara, lättsinniga liv som inte skiljer sig från ett djurs. Du måste leva ut ett meningsfullt liv, ett värdefullt liv, och du får inte lura dig själv eller behandla ditt liv som en leksak att leka med. För alla som siktar på att älska Gud, finns det inga oåtkomliga sanningar, och ingen rättvisa som de inte kan stå upp för. Hur borde du leva ditt liv? Hur borde du älska Gud, och använda denna kärlek för att tillfredsställa hans önskan? Det finns ingen större fråga i ditt liv. Framför allt måste du ha sådana ambitioner och sådan uthållighet, och borde inte vara som de där ryggradslösa veklingarna. Du måste lära dig hur man upplever ett meningsfullt liv, och upplever meningsfulla sanningar, och bör inte behandla dig själv slentrianmässigt på det sättet. Utan att du inser det kommer ditt liv att gå dig förbi; och kommer du att få ett annat tillfälle att älska Gud efter det? Kan människan älska Gud efter att hon har dött? Du måste ha samma ambitioner och samvete som Petrus; ditt liv måste vara meningsfullt, och du får inte leka lekar med dig själv. Som mänsklig varelse, och som en person som strävar efter Gud, måste du noggrant kunna överväga hur du behandlar ditt liv, hur du borde erbjuda dig själv åt Gud, hur du borde ha en mer meningsfull tro på Gud, och eftersom du älskar Gud, hur du borde älska honom på ett sätt som är renare, vackrare och godare. Idag kan du inte bara vara nöjd med hur du är erövrad, utan måste också tänka på den väg du kommer att gå i framtiden. Du måste ha ambitioner och modet att göras fullkomlig, och borde inte alltid tänka på dig själv som oförmögen. Har sanningen favoriter? Kan sanningen med avsikt motsätta sig människor? Om du eftersträvar sanningen, kan den överväldiga dig? Om du står upp för rättvisan, kommer den att slå ner dig? Om det verkligen är din ambition att eftersträva livet, kan livet gäcka dig? Om du är utan sanningen, så är det inte för att sanningen inte erkänner dig, utan för att du håller dig undan från sanningen; om du inte kan stå fast för rättvisan, så är det inte för att det är något fel på rättvisan, utan för att du tror att den inte överensstämmer med fakta; om du inte har vunnit livet efter att ha eftersträvat det i många år, så är det inte för att livet är samvetslöst gentemot dig, utan för att du är samvetslös gentemot livet, och har drivit bort livet; om du lever i ljuset, och har varit oförmögen att vinna ljuset, så beror det inte på att ljuset inte kan lysa upp dig, utan på att du inte har ägnat ljusets existens någon uppmärksamhet, och därför har ljuset tyst avlägsnat sig från dig. Om du inte strävar, så kan man bara säga att du är värdelöst skräp, och inte har något mod i ditt liv, och inte har anden för att motstå mörkrets krafter. Du är för svag! Du är oförmögen att undkomma Satans krafter som belägrar dig, och är bara villig att leva den här sortens säkra och trygga liv och dö i okunskap. Vad du borde uppnå är att sträva efter att bli erövrad; detta är din ovillkorliga skyldighet. Om du låter dig nöja med att bli erövrad, då kör du ut ljusets existens. Du måste lida vedermöda för sanningen, du måste ge dig själv till sanningen, du måste utstå förödmjukelse för sanningen, och för att vinna mer av sanningen måste du genomgå mer lidande. Detta är vad du borde göra. Du får inte kasta bort sanningen för ett fridfullt familjelivs skull, och du får inte förlora ditt livs värdighet och integritet för tillfällig njutnings skull. Du bör sträva mot allt som är vackert och gott, och bör eftersträva en väg i livet som är mer meningsfull. Om du lever ett så vulgärt liv, och inte eftersträvar några mål, slösar du då inte bort ditt liv? Vad kan du vinna av ett sådant liv? Du bör försaka alla köttets njutningar för en sannings skull, och bör inte kasta bort alla sanningar för lite njutnings skull. Sådana människor har ingen integritet eller värdighet; det finns ingen mening med deras existens!

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 525)

Gud tuktar och dömer människan eftersom det krävs av hans verk, och dessutom för att människan behöver det. Människan behöver tuktas och dömas, och först då kan hon uppnå kärleken till Gud. Idag har ni blivit i högsta grad övertygade, men när ni stöter på minsta motgång får ni problem; er mognad är fortfarande för liten, och ni behöver fortfarande uppleva mer av sådan tuktan och dom för att uppnå en djupare kunskap. Idag har ni viss vördnad för Gud, och ni fruktar Gud, och ni vet att han är den sanne Guden, men ni har ingen stor kärlek till honom, än mindre har ni uppnått en ren kärlek; er kunskap är för ytlig, och er mognad är fortfarande otillräcklig. När du verkligen träffar på en viss miljö, har du fortfarande inte burit vittnesbörd, alltför lite av ditt inträde är proaktivt, och du har ingen aning om hur du skall praktisera. De flesta människor är passiva och inaktiva; de älskar Gud bara i hemlighet i sina hjärtan, men har inget sätt att praktisera, och är inte heller på det klara med vilka deras mål är. De som har gjorts fullkomliga innehar inte bara normal mänsklighet, utan besitter sanningar som överstiger samvetets mått, och som är högre än samvetets normer; de använder inte bara sitt samvete för att betala tillbaka Guds kärlek, utan de har dessutom känt Gud, och har sett att Gud är ljuvlig, och värdig människans kärlek, och att det finns så mycket att älska i Gud att människan inte kan låta bli att älska honom. Kärleken till Gud hos dessa som har gjorts fullkomliga finns för att fullfölja deras egna personliga ambitioner. Deras kärlek är en spontan kärlek, en kärlek som inte ber om något i gengäld, och som inte är en transaktion. De älskar Gud på grund av inget annat än sin kunskap om honom. Sådana människor bryr sig inte om ifall Gud skänker dem nåd, och nöjer sig inte med annat än att tillfredsställa Gud. De ingår inte överenskommelser med Gud, och mäter inte heller sin kärlek till Gud med samvetet: du har gett till mig, därför älskar jag dig i utbyte; om du inte ger till mig har jag ingenting åt dig i utbyte. De som har gjorts fullkomliga tror alltid att Gud är Skaparen och att han utför sitt verk över oss. Eftersom jag har denna möjlighet, detta tillstånd, och denna behörighet att kunna göras fullkomlig, så bör min strävan vara att leva ut ett meningsfullt liv, och jag bör tillfredsställa honom. Det är precis som det som Petrus upplevde: När han var som svagast, bad han till Gud och sade: ”O Gud! Oavsett tid eller plats, vet du att jag alltid kommer ihåg dig. Oavsett tid eller plats, vet du att jag vill älska dig, men min mognad är för liten, jag är för svag och kraftlös, min kärlek är för begränsad, och min uppriktighet mot dig är för mager. Jämfört med din kärlek är jag helt enkelt olämplig att leva. Jag önskar endast att mitt liv inte är förgäves, och att jag inte bara kan betala tillbaka din kärlek utan att jag dessutom kan ägna allt jag har åt dig. Om jag kan tillfredsställa dig, då skall jag som skapad varelse ha sinnesfrid, och kommer inte att be om någonting mer. Även om jag är svag och kraftlös nu, kommer jag inte att glömma dina förmaningar, och kommer inte att glömma din kärlek. Nu gör jag ingenting mer än att betala tillbaka din kärlek. O Gud, jag känner mig hemsk! Hur kan jag ge tillbaka kärleken i mitt hjärta till dig, hur kan jag göra allt jag kan, och vara förmögen att uppfylla dina önskningar, och vara förmögen att erbjuda allt jag har till dig? Du känner människans svaghet; hur kan jag vara värdig din kärlek? O Gud! Du vet att jag har liten mognad, att min kärlek är för mager. Hur kan jag göra det bästa jag kan i den här sortens miljö? Jag vet att jag borde betala tillbaka din kärlek, jag vet att jag borde ge allt jag har till dig, men idag är min mognad för liten. Jag ber att du ger mig styrka, och ger mig tillit, så att jag blir mer kapabel att besitta en ren kärlek att ägna åt dig, och mer kapabel att ägna allt jag har åt dig; jag kommer inte bara att vara kapabel att betala tillbaka din kärlek, utan också mer kapabel att uppleva din tuktan, din dom och dina prövningar, och ännu svårare förbannelser. Du har låtit mig skåda din kärlek, och jag är oförmögen att inte älska dig, och fastän jag är svag och kraftlös idag, hur skulle jag kunna glömma dig? Din kärlek, tuktan och dom har alla gjort att jag fått känna dig, ändå känner jag mig också oförmögen att uppfylla din kärlek, för du är så stor. Hur kan jag ägna allt jag har åt skaparen?” Sådan var Petrus begäran, ändå var hans mognad för otillräcklig. I det ögonblicket kände han det som om en kniv vreds om i hans hjärta och han hade ångest; han visste inte vad han skulle göra under sådana förhållanden. Ändå fortsatte han att be: ”O Gud! Människan har en barnslig mognad, hennes samvete är klent, och det enda jag kan uppnå är att betala tillbaka din kärlek. Idag vet jag inte hur jag skall tillfredsställa dina önskningar, och jag vill bara göra allt jag kan, ge allt jag har, och ägna allt jag har åt dig. Oavsett din dom, oavsett din tuktan, oavsett vad du skänker mig, oavsett vad du tar bort från mig, gör mig fri från det allra minsta klagomål mot dig. Många gånger, när du tuktade mig och dömde mig, knotade jag för mig själv, och var oförmögen att uppnå renhet, eller att uppfylla dina önskningar. Min återbetalning av din kärlek föddes ur tvång, och i detta ögonblick hatar jag mig själv ännu mer.” Det var för att han sökte en renare kärlek till Gud som Petrus bad på det här sättet. Han sökte, och bönföll, och dessutom anklagade han sig själv, och bekände sina synder för Gud. Han kände sig i skuld till Gud, och kände hat mot sig själv, ändå var han också i någon mån ledsen och passiv. Han kände sig alltid så, som om han inte var god nog för Guds önskningar, och oförmögen att göra sitt bästa. Under sådana förhållanden eftersträvade Petrus fortfarande Jobs tro. Han såg hur stor Jobs tro hade varit, för Job hade sett att hans allt var skänkt av Gud, och det var naturligt för Gud att ta allting från honom, att Gud skulle ge till vem som helst som han önskade – sådant var Guds rättfärdiga sinnelag. Job hade inga klagomål, och kunde fortfarande prisa Gud. Petrus kände också sig själv, och i sitt hjärta bad han: ”Idag borde jag inte vara nöjd med att betala tillbaka din kärlek med mitt samvete och med hur mycket kärlek jag än ger tillbaka till dig, eftersom mina tankar är alltför fördärvade, och eftersom jag är oförmögen att se dig som Skaparen. Eftersom jag fortfarande är olämplig att älska dig, måste jag åstadkomma förmågan att ägna allt jag har åt dig, vilket jag skulle göra villigt. Jag måste veta om allt du har gjort, och har inget val, och jag måste skåda din kärlek, och kunna uttala ditt lov, och prisa ditt heliga namn, så att du kan vinna stor ära genom mig. Jag är villig att stå fast i detta vittnesbörd om dig. O Gud! Din kärlek är så dyrbar och vacker; hur kunde jag önska att leva i händerna på den onde? Blev jag inte gjord av dig? Hur kunde jag leva under Satans domän? Jag skulle föredra att hela min varelse levde i din tuktan. Jag är ovillig att leva under den ondes domän. Om jag kan göras ren, och kan ägna allt jag har åt dig, är jag villig att uppsända min kropp och mitt sinne till din dom och tuktan, för jag avskyr Satan, och jag är ovillig att leva under hans domän. Genom din dom över mig visar du fram ditt rättfärdiga sinnelag; jag är lycklig, och har inte det minsta klagomål. Om jag kan utföra en skapad varelses plikt, är jag villig att låta hela mitt liv åtföljas av din dom, genom vilken jag kommer att lära känna ditt rättfärdiga sinnelag, och göra mig av med den ondes inflytande.” Petrus bad alltid så här, sökte alltid så här, och han nådde en relativt talat hög sfär. Han kunde inte bara betala tillbaka Guds kärlek, utan framför allt uppfyllde han också sin plikt som en skapad varelse. Han blev inte bara anklagad av sitt samvete, utan han kunde också överskrida samvetets normer. Hans böner fortsatte stiga upp inför Gud, så att hans ambitioner blev ännu högre, och hans kärlek till Gud blev ännu större. Fastän han led kvalfull smärta, glömde han ändå inte att älska Gud, och han sökte fortfarande erhålla förmågan att förstå Guds vilja. I hans böner yttrades följande ord: Jag har inte åstadkommit något mer än att återbetala din kärlek. Jag har inte vittnat om dig inför Satan, har inte gjort mig fri från Satans inflytande, och lever fortfarande i köttet. Jag önskar att få använda min kärlek för att besegra Satan, och dra skam över honom, och på så sätt tillfredsställa din längtan. Jag önskar att få ge mitt allt till dig, att inte ge den minsta bit av mig själv till Satan, för Satan är din fiende. Ju mer han sökte i den riktningen, desto mer rördes han, och desto högre kunskap fick han om dessa frågor. Utan att inse det kom han till vetskap om att han borde frigöra sig från Satans inflytande, och helt borde återlämna sig till Gud. Sådan var den sfär han uppnådde. Han överskred Satans inflytande, och gjorde sig av med köttets behag och njutningar, och var villig att uppleva djupare både Guds tuktan och hans dom. Han sade: ”Fastän jag lever mitt i din tuktan, och mitt i din dom, oavsett den vedermöda detta för med sig, är jag fortfarande ovillig att leva under Satans domän, är jag fortfarande ovillig att genomlida Satans knep. Jag gläder mig åt att leva mitt i dina förbannelser, och smärtas av att leva mitt i Satans välsignelser. Jag älskar dig genom att leva mitt i din dom, och detta ger mig stor glädje. Din tuktan och dom är rättfärdig och helig; den är till för att rena mig, och ännu mer för att frälsa mig. Jag skulle föredra att tillbringa hela mitt liv mitt i din dom för att vara under din omsorg. Jag är ovillig att leva under Satans domän ett enda ögonblick; jag önskar att bli renad av dig, även om jag får utstå vedermöda; jag är ovillig att utnyttjas och luras av Satan. Jag, denna skapade varelse, borde användas av dig, innehas av dig, dömas av dig och tuktas av dig. Jag borde även förbannas av dig. Mitt hjärta gläder sig när du är villig att välsigna mig, för jag har sett din kärlek. Du är Skaparen, och jag är en skapad varelse: Jag borde inte förråda dig och leva under Satans domän, inte heller borde jag utnyttjas av Satan. Jag borde vara din häst, eller oxe, istället för att leva för Satan. Jag skulle hellre leva mitt i din tuktan, utan fysisk lycka, och detta skulle ge mig njutning även om jag skulle förlora din nåd. Fastän din nåd inte är med mig, njuter jag av att tuktas och dömas av dig; detta är din bästa välsignelse, din största nåd. Fastän du alltid är majestätisk och vredgad mot mig, är jag fortfarande oförmögen att lämna dig, kan jag fortfarande inte älska dig nog. Jag skulle föredra att leva i ditt hem, jag skulle föredra att vara förbannad, tuktad och slagen av dig, och jag är ovillig att leva under Satans domän, inte heller är jag villig att rusa omkring och vara sysselsatt bara för köttet, än mindre är jag villig att leva för köttet.” Petrus kärlek var en ren kärlek. Detta är upplevelsen att göras fullkomlig, och det är den högsta sfären i att göras fullkomlig, och det finns inget liv som är mer meningsfullt. Han godtog Guds tuktan och dom, han värdesatte Guds rättfärdiga sinnelag, och ingenting hos Petrus var mer dyrbart. Han sade: ”Satan ger mig materiella njutningar, men jag värdesätter dem inte. Guds tuktan och dom kommer över mig – i detta är jag benådad, i detta finner jag njutning, och i detta är jag välsignad. Om det inte var för Guds dom skulle jag aldrig älska Gud, jag skulle fortfarande leva under Satans domän, skulle fortfarande styras av honom, och behärskas av honom. Om så var fallet skulle jag aldrig bli en verklig mänsklig varelse, för jag skulle vara oförmögen att tillfredsställa Gud, och skulle inte ha ägnat mitt allt åt Gud. Fastän Gud inte välsignar mig, lämnar mig utan inre tröst, som om en eld brinner inuti mig, och utan frid eller glädje, och fastän Guds tuktan och fostran aldrig viker ifrån mig, kan jag i Guds tuktan och dom skåda hans rättfärdiga sinnelag. Jag finner behag i detta; det finns inget mer värdefullt eller meningsfullt i livet. Fastän hans skydd och omsorg har blivit skoningslös tuktan, dom, förbannelser och slag, finner jag fortfarande njutning i dessa ting, för de kan rena mig bättre, och förändra mig, kan föra mig närmare Gud, kan göra mig mer förmögen att älska Gud, och kan göra min kärlek till Gud renare. Detta gör att jag kan uppfylla min plikt som skapad varelse, och tar mig inför Gud och bort från Satans inflytande, så att jag inte längre tjänar Satan. När jag inte lever under Satans domän, och kan ägna allt jag har och allt jag kan göra åt Gud, utan att hålla tillbaka något – det blir då jag är fullständigt tillfredsställd. Det är Guds tuktan och dom som har frälst mig, och mitt liv är oskiljbart från Guds tuktan och dom. Mitt liv på jorden är under Satans domän, och om det inte vore för omsorgen och skyddet i Guds tuktan och dom, skulle jag alltid ha levt under Satans domän, och dessutom skulle jag inte ha haft möjligheten eller medlen att leva ut ett meningsfullt liv. Endast om Guds tuktan och dom aldrig lämnar mig kommer jag att kunna renas av Gud. Endast med Guds stränga ord och rättfärdiga sinnelag, och Guds majestätiska dom, har jag vunnit överlägset skydd, och levt i ljuset, och vunnit Guds välsignelser. Att kunna renas, och frigöra mig från Satan, och leva under Guds herravälde – detta är den största välsignelsen i mitt liv idag.” Detta är den högsta sfären som Petrus upplevde.

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 526)

Människan lever i köttet, vilket innebär att hon lever i ett mänskligt helvete, och utan Guds dom och tuktan är människan lika smutsig som Satan. Hur skulle människan kunna vara helig? Petrus trodde att Guds tuktan och dom var människans bästa skydd och största nåd. Endast genom Guds tuktan och dom kunde människan vakna, och hata köttet, och hata Satan. Guds strikta fostran frigör människan från Satans inflytande, den frigör henne från hennes egen lilla värld, och gör att hon kan leva i ljuset av Guds närvaro. Det finns inte bättre frälsning än tuktan och dom! Petrus bad: ”O Gud! Så länge du tuktar och dömer mig, kommer jag att känna att du inte har lämnat mig. Även om du inte ger mig glädje eller frid, och gör att jag lever i lidande, och ålägger oräkneliga tillrättavisanden på mig, har mitt hjärta frid så länge du inte lämnar mig. Idag har din tuktan och dom blivit mitt bästa skydd och min största välsignelse. Den nåd du ger mig skyddar mig. Den nåd du skänker mig idag är ett uttryck för ditt rättfärdiga sinnelag, och är tuktan och dom; dessutom är den en prövning, och mer än så, den är ett lidande liv.” Petrus kunde lägga köttets behag åt sidan och söka en djupare kärlek och större skydd, för att han hade vunnit så mycket nåd från Guds tuktan och dom. Om människan i sitt liv vill bli renad och uppnå förändringar i sitt sinnelag, om hon önskar att leva ut ett meningsfullt liv, och uppfylla sin plikt som en skapad varelse, då måste hon godta Guds tuktan och dom, och får inte låta Guds fostran och Guds slag vika från sig, så att hon kan frigöra sig från Satans manipulation och inflytande och leva i Guds ljus. Kom ihåg att Guds tuktan och dom är ljuset, och människans frälsnings ljus, och att det inte finns någon bättre välsignelse, nåd eller skydd för människan. Människan lever under Satans inflytande, och existerar i köttet; om hon inte renas och inte får Guds skydd, då blir människan ännu mer fördärvad. Om hon önskar att älska Gud, då måste hon renas och frälsas. Petrus bad: ”Gud, när du behandlar mig vänligt gläder jag mig, och känner tröst; när du tuktar mig känner jag ännu större tröst och glädje. Fastän jag är svag, och uthärdar outsägligt lidande, fastän det finns tårar och sorgsenhet, vet du att denna sorgsenhet är på grund av min olydnad, och på grund av min svaghet. Jag gråter för att jag inte kan tillfredsställa din längtan, jag känner sorg och ånger för att jag är otillräcklig för dina krav, men jag är villig att uppnå denna sfär, jag är villig att göra allt jag kan för att tillfredsställa dig. Din tuktan har gett mig skydd, och har gett mig den bästa frälsningen; din dom överträffar din tolerans och ditt tålamod. Utan din tuktan och dom, skulle jag inte njuta av din barmhärtighet och kärleksfulla vänlighet. Idag ser jag desto mer att din kärlek har övergått himlarna och överträffat allt. Din kärlek är inte bara barmhärtighet och kärleksfull vänlighet; mer än så, den är tuktan och dom. Din tuktan och dom har gett mig så mycket. Utan din tuktan och dom skulle inte en enda människa bli renad, och inte en enda människa skulle kunna uppleva Skaparens kärlek. Fastän jag har utstått hundratals prövningar och vedermödor, och även har kommit nära döden, har de låtit mig verkligen lära känna dig och vinna överlägsen frälsning. Om din tuktan, dom och fostran skulle vika från mig, då skulle jag leva i mörker, under Satans domän. Vilka fördelar har människans kött? Om din tuktan och dom skulle lämna mig, skulle det vara som om din Ande hade övergett mig, som om du inte längre var med mig. Om det var så, hur skulle jag kunna fortsätta leva? Om du ger mig sjukdom, och tar min frihet, kan jag fortsätta leva, men om din tuktan och dom skulle lämna mig, skulle jag inte ha något sätt att fortsätta leva. Om jag var utan din tuktan och dom, skulle jag ha förlorat din kärlek, en kärlek som är för djup för mig att sätta ord på. Utan din kärlek skulle jag leva under Satans domän, och skulle inte kunna se ditt strålande ansikte. Hur, säger du, skulle jag kunna fortsätta leva? Sådant mörker, ett sådant liv, skulle jag inte stå ut med att uthärda. Att ha dig med mig är som att se dig, så hur skulle jag kunna lämna dig? Jag bönfaller dig, jag tigger och ber dig att inte ta min största tröst ifrån mig, även om det bara är några ord av tillförsikt. Jag har åtnjutit din kärlek, och idag kan jag inte vara borta från dig; hur, säger du, skulle jag inte kunna älska dig? Jag har fällt många tårar av sorg på grund av din kärlek, ändå har jag alltid känt att ett liv som detta är mer meningsfullt, att det kan berika mig mer, att det kan förändra mig mer, och att det mer kan låta mig nå den sanning som de skapade varelserna borde inneha.”

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 527)

Människans hela liv levs under Satans domän, och det finns inte en enda person som kan frigöra sig från Satans inflytande på egen hand. Alla lever i en smutsig värld, i fördärv och tomhet, utan den minsta mening eller värde; de lever sådana lättsinniga liv för köttet, för lusten och för Satan. Det finns inte det minsta värde i deras existens. Människan är oförmögen att finna den sanning som kommer att frigöra henne från Satans inflytande. Även om människan tror på Gud och läser Bibeln, förstår hon inte hur hon skall frigöra sig från Satans inflytandes kontroll. Genom tiderna har mycket få människor upptäckt den här hemligheten, mycket få har förstått den. Därför, även om människan avskyr Satan, och avskyr köttet, vet hon inte hur hon skall göra sig av med Satans snärjande inflytande. Är ni inte idag fortfarande under Satans domän? Ni ångrar inte era olydiga gärningar, än mindre känner ni att ni är smutsiga och olydiga. Efter att ha motsatt er Gud har ni rentav sinnesfrid och känner stort lugn. Beror inte ditt lugn på att du är fördärvad? Kommer inte denna sinnesfrid från din olydnad? Människan lever i ett mänskligt helvete, hon lever under Satans mörka inflytande; över hela landet lever spöken tillsammans med människan, och inkräktar på människans kött. På jorden lever du inte i ett vackert paradis. Den plats där du finns är djävulens sfär, ett mänskligt helvete, en undre värld. Om människan inte renas, då tillhör hon smutsen; om hon inte skyddas och sköts om av Gud, då är hon fortfarande en fånge till Satan; om hon inte döms och tuktas, då har hon inget sätt att fly undan Satans mörka inflytandes förtryck. Det fördärvade sinnelag som du visar fram och det olydiga beteende som du lever ut räcker för att bevisa att du fortfarande lever under Satans domän. Om ditt sinne och dina tankar inte har renats, och ditt sinnelag inte har dömts och tuktats, då är hela din varelse fortfarande styrd av Satans domän, ditt sinne styrs av Satan, dina tankar manipuleras av Satan och hela din varelse styrs av Satans händer. Vet du hur långt från Petrus normer du egentligen är, just nu? Har du den kalibern? Hur mycket vet du om tuktan och domen av idag? Hur mycket besitter du av det som Petrus fick kunskap om? Om du idag är oförmögen att veta, kommer du att kunna nå den kunskapen i framtiden? Någon så lat och feg som du är helt enkelt oförmögen att känna Guds tuktan och dom. Om du strävar efter köttets frid, och köttets behag, då har du inget sätt att bli renad på, och i slutändan kommer du att återvända till Satan, för det du lever ut är Satan, och köttet. Som det ligger till idag eftersträvar många människor inte livet, vilket innebär att de inte bryr sig om att bli renade, eller träda in i en djupare livserfarenhet. Och hur kan de då göras fullkomliga? De som inte eftersträvar livet har ingen möjlighet att göras fullkomliga, och de som inte eftersträvar en kunskap om Gud, och inte eftersträvar att ändra på sitt sinnelag, är oförmögna att undkomma Satans mörka inflytande. När det gäller deras kunskap om Gud och att träda in i förändringar av sitt sinnelag, tar de inte det på allvar, som de som bara tror på religion och som bara följer ceremonier i sin tillbedjan. Är inte det ett slöseri med tid? Om människan i sin tro på Gud inte är allvarlig med livets frågor, inte eftersträvar att träda in i sanningen, inte eftersträvar förändringar i sitt sinnelag, och än mindre eftersträvar en kunskap om Guds verk, då kan hon inte göras fullkomlig. Om du önskar att göras fullkomlig, måste du förstå Guds verk. I synnerhet måste du förstå betydelsen av hans tuktan och dom, och varför detta verk utförs över människan. Har du förmåga att acceptera? Kan du under tuktan av det slaget uppnå samma upplevelser och kunskap som Petrus? Om du eftersträvar en kunskap om Gud och om den Helige Andes verk, och eftersträvar förändringar i ditt sinnelag, då har du möjligheten att göras fullkomlig.

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 528)

För dem som skall göras fullkomliga är det här steget i verket, att bli erövrad, något ofrånkomligt; det är inte förrän människan har blivit erövrad som hon kan uppleva verket att göras fullkomlig. Det finns inget stort värde i att bara utföra rollen att bli erövrad, då det inte gör dig lämplig att användas av Gud. Du kommer inte att ha något sätt att spela din roll i att sprida evangeliet, för du eftersträvar inte livet, och eftersträvar inte att förändra och förnya dig själv, och alltså har du ingen riktig erfarenhet av livet. Under detta stegvisa verk handlade du en gång som en tjänstgörare, och en kontrast, men om du till slut inte eftersträvar att vara Petrus, och din strävan inte är enligt den väg enligt vilken Petrus gjordes fullkomlig, då kommer du naturligtvis inte att erfara några förändringar av ditt sinnelag. Om du är någon som eftersträvar att göras fullkomlig, då kommer du att ha vittnat, och du kommer att säga: ”I detta stegvisa verk av Gud har jag accepterat Guds verk av tuktan och dom, och fastän jag har utstått stort lidande har jag kommit till kunskap om hur Gud gör människan fullkomlig, jag har vunnit det verk som utförs av Gud, jag har fått kunskapen om Guds rättfärdighet, och hans tuktan har frälst mig. Hans rättfärdiga sinnelag har kommit över mig, och gett mig välsignelser och nåd; det är hans dom och tuktan som har skyddat och renat mig. Om jag inte hade blivit tuktad och dömd av Gud, och om inte Guds stränga ord hade kommit över mig, kunde jag inte ha känt Gud, inte heller kunde jag ha blivit frälst. Idag ser jag att man som skapad varelse inte bara åtnjuter alla ting som Skaparen gjort, utan framför allt att alla skapade varelser borde åtnjuta Guds rättfärdiga sinnelag, och åtnjuta hans rättfärdiga dom, för Guds sinnelag är värt att åtnjutas av människan. Som en skapad varelse som har fördärvats av Satan bör man åtnjuta Guds rättfärdiga sinnelag. I hans rättfärdiga sinnelag finns det tuktan och dom, och dessutom finns det stor kärlek. Fastän jag är oförmögen att helt vinna Guds kärlek idag, har jag haft den goda turen att se det, och i detta har jag välsignats.” Detta är den väg som vandras av dem som upplever att göras fullkomliga och den kunskap som de talar om. Sådana människor är likadana som Petrus; de har samma upplevelser som Petrus. Sådana människor är också de som har vunnit livet, och som besitter sanningen. När de upplever ända fram till slutet, kommer de under Guds dom säkerligen att helt och hållet göra sig av med Satans inflytande, och vinnas av Gud.

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 529)

Adam och Eva som skapades av Gud i begynnelsen var heliga människor, det vill säga de var heliga medan de var i Edens lustgård, obefläckade av smuts. De var också trogna mot Jehova, och visste ingenting om förräderiet mot Jehova. Detta är för att de var utan Satans störande inflytande, var utan Satans gift, och var de renaste i hela mänskligheten. De levde i Edens lustgård, obefläckade av all smuts, ointagna av köttet, och i vördnad för Jehova. Senare, när de frestades av Satan, fick de ormens gift, och längtan efter att förråda Jehova, och de levde under Satans inflytande. I begynnelsen var de heliga och vördade Jehova; endast så var de mänskliga. Senare, efter att de frestats av Satan, åt de frukten från kunskapens träd på gott och ont, och levde under Satans inflytande. De fördärvades gradvis av Satan, och förlorade den människans ursprungliga avbild. I begynnelsen hade människan Jehovas andedräkt, och var inte det minsta olydig, och hade ingen ondska i sitt hjärta. På den tiden var människan verkligen mänsklig. Efter att ha fördärvats av Satan blev människan ett fä. Hennes tankar fylldes med ondska och smuts, utan godhet eller helighet. Är inte detta Satan? Du har upplevt mycket av Guds verk, ändå har du inte förändrats eller renats. Du lever fortfarande under Satans domän, och underkastar dig fortfarande inte Gud. Detta är någon som har erövrats men inte har gjorts fullkomlig. Och varför sägs det att en sådan person inte har gjorts fullkomlig? Eftersom denna person inte eftersträvar livet eller kunskap om Guds verk, och inte begär något mer än köttets behag och tillfällig bekvämlighet. Därför finns det inga förändringar i hennes livs sinnelag, och hon har inte återvunnit den ursprungliga skepnaden av en människa så som hon skapats av Gud. Sådana människor är de vandrande liken, de är de döda som inte har någon ande! De som inte eftersträvar en kunskap om andens angelägenheter, som inte eftersträvar helighet, och som inte eftersträvar att leva ut sanningen, som är nöjda med att bara erövras på den negativa sidan, och som inte kan leva efter Guds ord och bli heliga människor – de är människor som inte har blivit frälsta. För om människan är utan sanningen kan hon inte stå fast under Guds prövningar; endast de som kan stå fasta under Guds prövningar är de som har blivit frälsta. Vad jag vill ha är människor som Petrus, människor som eftersträvar att göras fullkomliga. Dagens sanning ges till dem som längtar efter och söker den. Denna frälsning beviljas till dem som längtar efter att frälsas av Gud, och är inte bara menad att vinnas av er, utan den är också till för att ni skall kunna vinnas av Gud. Ni vinner Gud för att Gud skall kunna vinna er. Idag har jag talat dessa ord till er, och ni har hört dem, och ni bör praktisera enligt dessa ord. När ni till slut omsätter dessa ord i praktiken blir när jag har vunnit er genom dessa ord; samtidigt kommer ni också att ha vunnit dessa ord, det vill säga ni kommer att ha vunnit denna överlägsna frälsning. När ni väl görs rena, kommer ni att ha blivit en riktig människa. Om du är oförmögen att leva ut sanningen, eller att leva ut likheten av en som har gjorts fullkomlig, då kan det sägas att du inte är en människa, du är ett vandrande lik, ett fä, därför att du är utan sanning, det vill säga du är utan Jehovas andedräkt, och därför är du en död person som inte har någon ande! Även om det är möjligt att vittna efter att ha erövrats, är det bara lite frälsning du vinner, och du har inte blivit en levande varelse som innehar en ande. Även om du har erfarit tuktan och dom, är ditt sinnelag inte förnyat eller förändrat till följd av det; du är fortfarande ditt gamla jag, du tillhör fortfarande Satan, och du är inte någon som har blivit renad. Endast de som har gjorts fullkomliga är av värde, och endast sådana människor har vunnit ett sant liv.

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 530)

Idag eftersträvar vissa människor att användas av Gud, men efter att erövrats kan de inte användas direkt. När det gäller de ord som talats idag, om du när Gud använder människor fortfarande är oförmögen att åstadkomma dem, då har du inte gjorts fullkomlig. Med andra ord blir det när slutet anländer på den period då människan görs fullkomlig, som det avgörs om människan kommer att elimineras eller användas av Gud. De som har erövrats är inget mer än exempel på passivitet och negativitet; de är exemplar och föredömen, men de är inget mer än en motpol. Först när människans livs sinnelag har förändrats och hon har uppnått förändringar inifrån och ut, kommer hon att ha fulländats. Vilket vill du idag, bli erövrad eller göras fullkomlig? Vilket önskar du uppnå? Har du uppfyllt villkoren för att göras fullkomlig? Vilka saknar du fortfarande? Hur bör du rusta dig, och hur bör du kompensera för dina brister? Hur bör du träda in på vägen mot att göras fullkomlig? Hur bör du underkasta dig helt och hållet? Du ber om att göras fullkomlig, så strävar du efter helighet? Är du en människa som söker uppleva tuktan och dom så att du kan bli renad? Du eftersträvar att bli renad, så är du villig att acceptera tuktan och dom? Du ber om att känna Gud, men har du kunskap om hans tuktan och dom? Idag är det mesta av det verk han utför med dig tuktan och dom; vilken är din kunskap om detta verk, som har utförts över dig? Har den tuktan och dom som du har erfarit renat dig? Har den förändrat dig? Har den haft någon effekt på dig? Är du uttröttad av så mycket verk av idag – förbannelser, domar och avslöjanden – eller känner du att de är mycket fördelaktiga för dig? Du älskar Gud, men på grund av vad älskar du honom? Älskar du Gud för att du har fått lite nåd? Eller älskar du Gud efter att ha vunnit frid och glädje? Eller älskar du Gud efter att ha renats av hans tuktan och dom? Vad exakt får dig att älska Gud? Vilka villkor uppfyllde Petrus för att göras fullkomlig? Efter att han gjordes fullkomlig, vilket var det avgörande sättet som det uttrycktes på? Älskade han Herren Jesus för att han längtade efter honom, eller för att han inte kunde se honom, eller för att han hade blivit förebrådd? Eller älskade han Herren Jesus ännu mer för att han hade accepterat att lida vedermödor, och hade kommit till kunskap om sin egen smuts och olydnad, och hade lärt känna Herrens helighet? Blev hans kärlek till Gud renare på grund av Guds tuktan och dom, eller på grund av något annat? Vilket är det? Du älskar Gud på grund av Guds nåd, och eftersom han idag har gett dig någon liten välsignelse. Är detta sann kärlek? Hur borde du älska Gud? Borde du acceptera hans tuktan och dom, och verkligen kunna älska honom, sedan du skådat hans rättfärdiga sinnelag, så att du blir fullständigt övertygad, och har en kunskap om honom? Kan du som Petrus säga att du inte kan älska Gud nog? Är din strävan att bli erövrad efter tuktan och dom, eller att bli renad, skyddad och ombesörjd efter tuktan och dom? Vilket av detta eftersträvar du? Är ditt liv ett meningsfullt liv, eller är det poänglöst och utan värde? Vill du ha köttet, eller vill du ha sanningen? Önskar du att få dom eller bekvämlighet? När du har erfarit så mycket av Guds verk, och har skådat Guds helighet och rättfärdighet, hur skall du då sträva? Hur bör du vandra denna väg? Hur bör du omsätta din kärlek till Gud i praktiken? Har Guds tuktan och dom uppnått någon effekt i dig? Om du har kunskap om Guds tuktan och dom eller inte beror på vad du lever ut, och i vilken utsträckning du älskar Gud! Dina läppar säger att du älskar Gud, ändå är det som du lever ut det gamla, fördärvade sinnelaget; du har ingen gudsfruktan, än mindre har du något samvete. Älskar sådana människor Gud? Är sådana människor lojala mot Gud? Är det de som accepterar Guds tuktan och dom? Du säger att du älskar Gud och tror på honom, ändå släpper du inte dina föreställningar. I ditt verk, ditt inträde, de ord du talar och i ditt liv finns det inget uttryck för din kärlek till Gud, och det finns ingen vördnad för Gud. Är detta någon som har vunnit tuktan och dom? Kunde någon sådan vara Petrus? Har de som är som Petrus bara kunskapen, men inte utlevandet? Vad är idag villkoret som kräver att människan lever ut ett verkligt liv? Var Petrus böner ingenting mer än ord som kom ut ur hans mun? Var de inte ord djupt inifrån hans hjärta? Bad Petrus bara utan att omsätta sanningen i praktiken? För vems skull strävar du? Hur borde du låta dig skyddas och renas under Guds tuktan och dom? Är Guds tuktan och dom inte av någon nytta för människan? Är all dom straff? Kan det vara så att endast frid och glädje, endast materiella välsignelser och tillfällig bekvämlighet, är fördelaktiga för människans liv? Om människan lever i en behaglig och bekväm miljö, utan ett liv i dom, skulle hon då kunna bli renad? Om människan önskar att förändras och bli renad, hur borde hon acceptera att göras fullkomlig? Vilken väg borde du välja idag?

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 531)

Så snart Petrus nämns är alla fulla av lovord och påminns ögonblickligen om alla de här berättelserna om Petrus — om hur han tre gånger förnekade att han kände Gud och dessutom gjorde Satan en tjänst och därigenom prövade Gud, men slutligen spikades fast upp och ned på korset för hans skull, och så vidare. Nu lägger jag stor vikt vid att berätta för er om hur Petrus kom att lära känna såväl mig som sitt slutliga öde. Den här mannen Petrus var av utomordentlig kaliber, men hans situation skilde sig från Paulus. Hans föräldrar förföljde mig, de tillhörde demoner som var besatta av Satan, och därför kan man inte säga att de vidarebefordrade vägen till Petrus. Petrus var snabbtänkt, begåvad med medfödd intelligens och avgudad av sina föräldrar från barndomen; men när han vuxit upp blev han deras fiende, för han sökte alltid lära känna mig och det fick honom att vända sina föräldrar ryggen. Det berodde först och främst på att han trodde att himlarna och jorden och alla ting är i den Allsmäktiges händer och att allt positivt har sitt ursprung i Gud och kommer direkt från honom utan att däremellan ha genomgått någon bearbetning av Satan. Med sina föräldrars motsatta exempel som kontrast, gjorde detta honom i stånd att ännu lättare känna igen min kärlek och barmhärtighet och därmed väcka i honom en ännu större passion att söka efter mig. Han gav noga akt på att inte bara äta och dricka mina ord utan i än högre grad på att fatta mina intentioner, och han var ständigt klok och försiktig i sina tankar så att han alltid var synnerligen skarpsinnig i sin ande, och därför kunde han behaga mig i allt han gjorde. I vardagslivet gav han noga akt på att införliva lärdomarna av de som kommit till korta i gångna tider för att sporra sig själv framåt mot större ansträngningar, livrädd att han skulle falla i misslyckandenas nät. Han gav också noga akt på att ta till sig den förtröstan och kärlek som hysts av alla dessa som genom tiderna älskat Gud. På så sätt påskyndade han sin tillväxt, inte bara i fråga om negativa aspekter utan – vilket var mycket viktigare – positiva aspekter, tills han i min närvaro blev den människa som kände mig bäst. Därför är det inte svårt att föreställa sig hur han kunde lägga allt han hade i mina händer, så att han inte längre var sin egen herre ens i fråga om mat, kläder, sömn eller var han bodde, utan gjorde min tillfredsställelse i alla avseenden till den grundval på vilken han åtnjöt min frikostighet. Så många gånger satte jag honom på prov, vilket naturligtvis lämnade honom halvdöd, men inte ens mitt under dessa hundratals prövningar förlorade han tron på mig eller blev besviken på mig en enda gång. Inte ens när jag sa att jag redan hade kastat honom åt sidan blev han modfälld eller greps av misströstan, utan han fortsatte att som innan tillämpa sina principer för att älska mig på ett praktiskt sätt. Jag sa till honom att trots att han älskade mig, lovordade jag honom inte utan tänkte till sist kasta honom i Satans händer. Mitt under dessa prövningar, som inte nådde hans kött utan var prövningar genom ord, bad han fortfarande till mig: ”O, Gud! Finns det bland himlarna och jorden och de otaliga tingen någon människa, någon varelse eller något ting som inte är i dina, den Allsmäktiges, händer? När du vill visa mig barmhärtighet, gläds mitt hjärta storligen över din barmhärtighet; när du vill verkställa dom över mig, även om jag må vara ovärdig, känner jag än mer dina gärningars djupa mysterium, för du är full av myndighet och visdom. Även om mitt kött må plågas känner jag tröst i min ande. Hur skulle jag kunna låta bli att prisa din visdom och dina gärningar? Om jag så dör efter att ha lärt känna dig skulle jag ändå alltid vara redo och villig. O, du Allsmäktige! Inte är det väl så att du faktiskt inte önskar låta mig se dig? Inte är det väl så att jag faktiskt är ovärdig att motta din dom? Kan det möjligen vara så att det finns något i mig som du inte önskar se?” Mitt under dessa sorters prövningar är det uppenbart att Petrus, fastän han inte var i stånd att greppa mina intentioner exakt, ansåg det vara en fråga om stolthet och personlig ära att användas av mig (om så bara för att ta emot min dom så att mänskligheten skulle kunna se mitt majestät och min vrede), och var allt annat än nedslagen över att sättas på prov. På grund av sin trohet i min närvaro, och på grund av de välsignelser jag gav honom, har han blivit ett exempel och en förebild för mänskligheten i tusentals år. Är inte detta precis det exempel som ni bör följa? Nu bör ni tänka efter noga och försöka räkna ut varför jag har hållit en så lång framställning om Petrus. Detta borde tjäna som en uppförandekod för er.

Utdrag ur ”Kapitel 6” i ”Guds ord till hela universum” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 532)

Petrus följde Jesus i flera år och såg mycket hos honom som inte fanns hos andra människor. När Petrus hade följt honom i ett år valde Jesus ut honom bland de tolv apostlarna. (Givetvis sa inte Jesus detta högt, och ingen annan var medveten om det.) Petrus tog allt Jesus gjorde som måttstock för sig själv i sitt liv. I synnerhet etsades de budskap som Jesus förkunnade in i hans hjärta. Han var ytterst hängiven och lojal mot Jesus och klagade aldrig på honom. Därför blev han Jesu trogna kompanjon vart Jesus än begav sig. Petrus lyssnade till Jesu undervisning, hans milda ord, och iakttog vilken mat han åt, hans kläder, hans bostad och hur han färdades. Han sökte efterlikna Jesus på alla sätt. Han var aldrig självrättfärdig utan förkastade allt som var förlegat och följde Jesu exempel i både ord och handling. Det var då som Petrus kände att himlarna och jorden och alla ting låg i den Allsmäktiges händer och att han följaktligen saknade egna valmöjligheter. Petrus tog också till sig allt Jesus var och använde det som en förebild. Jesu liv visar att han inte var självrättfärdig i sina handlingar; i stället för att skryta om sig själv berörde han människor med kärlek. Olika saker visade vad Jesus var, och därför sökte Petrus efterlikna allt hos honom. Petrus upplevelser gav honom en allt starkare känsla av Jesu ljuvlighet, och han sade sådana saker som: ”Jag har sökt efter den Allsmäktige i hela universum och jag har sett himlarnas och jordens och alla tings förunderligheter, och på så sätt har jag fått en djup känsla av hur ljuvlig den Allsmäktige är. Men jag hade aldrig känt äkta kärlek i mitt hjärta, och jag hade aldrig sett den Allsmäktiges ljuvlighet med egna ögon. Idag har den Allsmäktige betraktat mig med gillande och jag har äntligen känt Guds ljuvlighet. Jag har äntligen upptäckt att det inte bara är för att Gud har skapat allting som mänskligheten älskar honom; jag har funnit hans gränslösa ljuvlighet i mitt dagliga liv. Hur skulle den rimligen kunna vara begränsad till det som kan ses just nu?” Med tiden växte mycket som var ljuvligt fram även hos Petrus. Han blev oerhört lydig mot Jesus och naturligtvis drabbades han också av en hel del motgångar. När Jesus tog med honom till olika platser där han skulle predika, ödmjukade sig Petrus alltid och lyssnade till Jesu förkunnelse. Han blev aldrig överlägsen för att han hade följt Jesus i många år. När Jesus berättat för Petrus att han hade kommit för att bli korsfäst så att han kunde fullborda sitt verk, kände Petrus ofta vånda i sitt hjärta och grät ensam i hemlighet. Till slut kom dock den där ”olycksaliga” dagen. När Jesus hade gripits grät Petrus ensam i sin fiskebåt och bad många böner om detta. Men i sitt hjärta visste han att detta var Gud Faderns vilja och att ingen kunde ändra det. Han förblev ångestfylld och tårögd bara på grund av sin kärlek. Det är naturligtvis en mänsklig svaghet. Så när han fick veta att Jesus skulle spikas upp på korset, frågade han honom: ”När du har lämnat oss, kommer du då tillbaka för att vara hos oss och vaka över oss? Kommer vi fortfarande att kunna se dig då?” Dessa ord var väldigt naiva och fulla av mänskliga föreställningar, men Jesus visste hur bittert Petrus lidande var, så av kärlek tog han hänsyn till Petrus svaghet: ”Petrus, jag har älskat dig. Vet du det? Det finns inget förnuft bakom det du säger, men Fadern har lovat att jag ska framträda för människor i fyrtio dagar efter min uppståndelse. Tror du inte att min Ande ofta kommer att skänka nåd till er alla?” Även om Petrus fann viss tröst i detta kände han ändå att det var något som fattade. Så framträdde Jesus öppet för Petrus för första gången efter sin uppståndelse. För att hindra Petrus från att fortsätta klamra sig fast vid sina föreställningar tackade Jesus emellertid nej till den överdådiga måltid som Petrus hade lagat till åt honom och i nästa ögonblick var han försvunnen. Från den stunden hade Petrus äntligen en djupare förståelse av Herren Jesus och älskade honom ännu mer. Jesus framträdde ofta för Petrus efter sin uppståndelse, och han visade sig för honom ytterligare tre gånger efter det att de fyrtio dagarna gått och han hade stigit upp till himmelen. Varje gång han framträdde var precis när den helige Andes verk var på väg att fullbordas och ett nytt verk var på väg att påbörjas.

I hela sitt liv försörjde sig Petrus på fiske, men framför allt levde han för att predika. Under sina senare levnadsår skrev han det första och andra Petrusbrevet samt flera brev till församlingen i dåtidens Filadelfia. Hans samtida blev starkt berörda av honom. I stället för att läxa upp människor med stöd av sina egna meriter, försåg han dem med ett passande tillskott av liv. Han glömde aldrig den undervisning Jesus gav innan han lämnade jorden, och han inspirerades av den i hela sitt liv. Medan Petrus följde Jesus beslutade han att återgälda Herrens kärlek med sin död och följa hans exempel i alla avseenden. Jesus gick med på detta, så när Petrus var femtiotre år gammal (mer än tjugo år efter Jesu himmelsfärd) framträdde Jesus för honom för att hjälpa honom att uppfylla sin önskan. Under de följande sju åren ägnade Petrus livet åt att lära känna sig själv. En dag i slutet av dessa sju år blev han korsfäst upp och ner, och så slutade hans extraordinära liv.

Utdrag ur ”Om Petrus och hans liv” i ”Tolkningar av hemligheterna i Guds ord till hela universum” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 533)

Vad är mörkrets inflytande? ”Mörkrets inflytande” är Satans inflytande som bedrar, fördärvar, binder och kontrollerar människor. Satans inflytande är ett inflytande som har en aura av död. Alla dessa som lever under Satans styre är dömda att förgås.

Hur kan du göra dig fri från mörkrets inflytande efter att du kommit till tro på Gud? När du har bett uppriktigt till Gud vänder du ditt hjärta helt till honom. I den stunden påverkas ditt hjärta av Guds Ande, du är beredd att överlämna dig själv helt och hållet, och i detta ögonblick har du befriat dig från mörkrets inflytande. Om allt som människan gör behagar Gud och passar hans krav, då är hon någon som lever i Guds ord, någon som lever i Guds omsorg och beskydd. Om människor är oförmögna att praktisera Guds ord, alltid lurar honom, beter sig likgiltigt mot honom och inte tror på hans existens, då lever de allesamman under mörkrets inflytande. Människor som inte har tagit emot Guds frälsning lever alla under Satans styre, de lever alltså under mörkrets inflytande. De som inte tror på Gud, lever under Satans styre. Inte ens de som tror på Guds existens lever nödvändigtvis i Guds ljus, eftersom de som tror på honom inte nödvändigtvis lever i Guds ord och inte nödvändigtvis är människor som är i stånd att lyda Gud. Människan tror bara på Gud, och eftersom hon inte lyckats lära känna Gud lever hon fortfarande efter de gamla reglerna, efter döda ord, i ett liv som är mörkt och osäkert, inte helt renad av Gud eller fullständigt vunnen av Gud. Även om det är självklart att de som inte tror på Gud lever under mörkrets inflytande, kan därför även de som tror på Gud fortfarande leva under dess inflytande, för den Helige Ande har inte verkat på dem. De som inte har tagit emot Guds nåd eller Guds barmhärtighet, och de som inte kan se den Helige Andes verk, lever alla under mörkrets inflytande. De som bara gläds åt Guds nåd men inte känner honom lever också mestadels under mörkrets inflytande. Om en människa tror på Gud men lever under mörkrets inflytande större delen av sitt liv, då har den människans existens förlorat sin betydelse - för att inte tala om dem som inte tror på Guds existens.

Alla dessa som inte kan acceptera Guds verk eller accepterar Guds verk men inte förmår uppfylla hans krav lever under mörkrets inflytande. Endast de som strävar efter sanningen och förmår uppfylla Guds krav kommer att få välsignelser från honom, och endast de kommer att undfly mörkrets inflytande. Människor som inte har frisläppts, som alltid styrs av vissa saker och är oförmögna att överlämna sina hjärtan till Gud, är människor som står under Satans slaveri och lever under en aura av död. De som sviker sina egna plikter, de som sviker Guds uppdrag, och de som inte utför sin funktion i kyrkan lever under mörkrets inflytande. De som avsiktligt stör kyrkans liv, avsiktligt förstör relationer mellan bröder och systrar eller skapar sina egna grupper, lever ännu djupare under mörkrets inflytande; de lever i Satans träldom. De som har en onormal relation till Gud, som alltid har överdrivna begär, som alltid vill ha ett övertag och aldrig försöker förändra sitt sinnelag, är människor som lever under mörkrets inflytande. De som alltid är slarviga, inte är seriösa i sitt praktiserande av sanningen och inte strävar efter att uppfylla Guds önskemål utan bara tillfredsställer sitt eget kött, är också människor som lever under mörkrets inflytande och är höljda i dödens svepning. De som ägnar sig åt oärlighet och bedrägeri i sitt arbete för Gud, behandlar Gud på ett nonchalant sätt, lurar Gud och alltid ifrågasätter allting, är människor som lever under mörkrets inflytande. Alla dessa som inte kan älska Gud uppriktigt, som inte strävar efter sanningen och inte fokuserar på att förändra sitt sinnelag lever under mörkrets inflytande.

Utdrag ur ”Befria dig från mörkrets inflytande och du kommer att vinnas av Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 534)

Om du vill få beröm av Gud, måste du först befria dig från Satans mörkers inflytande, öppna ditt hjärta för Gud och vända det helt till honom. Berömmer Gud de saker och ting du gör nu? Har du vänt ditt hjärta till Gud? Har det du gjort varit vad Gud har begärt av dig? Stämmer det överens med sanningen? Du måste ständigt granska dig själv, fokusera på att äta och dricka Guds ord, lägga fram ditt hjärta inför honom, älska honom uppriktigt och hängivet offra dig för Gud. Sådana människor kommer helt säkert att få beröm av Gud.

Ingen som tror på Gud men inte strävar efter sanningen har någon möjlighet att göra sig fria från Satans inflytande. Alla dessa som inte lever ärligt, som uppträder på ett sätt inför andra men på ett annat sätt bakom ryggen på dem, som ger ett intryck av ödmjukhet, tålamod och kärlek medan de till sitt väsen är lömska, sluga och inte har någon lojalitet till Gud — de är typiska representanter för dem som lever under mörkrets inflytande. De är av samma sort som ormen. De som tror på Gud enbart för egen vinnings skull, som är självrättfärdiga och högmodiga, som framhäver sig själva och skyddar sin egen ställning är de som älskar Satan och motsätter sig sanningen. De motarbetar Gud och tillhör Satan helt och hållet. De som inte är uppmärksamma på Guds bördor, som inte helhjärtat tjänar Gud, som alltid är upptagna av sina egna och sina familjers intressen, som är oförmögna att överge allt för att offra sig för Gud och aldrig lever av hans ord - de lever utanför Guds ord. Sådana människor kan inte få Guds beröm.

När Gud skapade människorna var det för att låta dem njuta av hans rikedom och verkligen älska honom. På så sätt skulle människorna leva i hans ljus. Idag lever alla dessa som är oförmögna att älska Gud, som inte uppmärksammar hans bördor, är oförmögna att tillfullo ge sina hjärtan till Gud, oförmögna att göra Guds hjärta till sitt eget och oförmögna att axla Guds bördor som sina egna, under mörkrets inflytande eftersom Guds ljus inte lyser på några sådana människor. De befinner sig på en väg som är diametralt motsatt Guds vilja och inget de gör rymmer en tillstymmelse till sanning. De vältrar runt i dyn med Satan och är dessa som lever under mörkrets inflytande. Om du alltid kan äta och dricka Guds ord samt vara uppmärksam på hans vilja och praktisera hans ord, då tillhör du Gud och då är du någon som lever i Guds ord. Är du villig att göra dig fri från Satans styre och leva i Guds ljus? Om du lever i Guds ord kommer den Helige Ande att ha möjlighet att utföra sitt verk. Om du lever under Satans inflytande kommer den Helige Ande inte att ha någon möjlighet att utföra något verk. Det arbete som den Helige Ande utför i människor, det ljus han låter lysa på människor och det förtroende han ger dem varar bara ett ögonblick, så om de inte är försiktiga och inte är uppmärksamma kommer det verk som den Helige Ande utför att gå dem förbi. Om människor lever i Guds ord, då kommer den Helige Ande att vara med dem och verka i dem. Om människor inte lever i Guds ord, då lever de i Satans träldom. Människor som lever med ett fördärvat sinnelag har inte den Helige Andes närvaro eller verk. Om du lever inom Guds ords sfär, om du lever i det tillstånd som Gud begär, då tillhör du honom och hans verk kommer att utföras på dig. Om du inte lever inom Guds kravs sfär, utan i stället lever under Satans styre, då lever du sannerligen under Satans fördärv. Endast genom att leva i Guds ord och överlämna ditt hjärta åt honom, kan du uppfylla hans krav; du måste göra som Gud säger, du måste göra Guds ord till grundvalen för din existens och verkligheten i ditt liv, och först då kommer du att tillhöra Gud. Om du praktiserar uppriktigt i överensstämmelse med Guds vilja, kommer han att verka i dig och då kommer du att leva i Guds välsignelser, leva i Guds anletes ljus, begripa det arbete som den Helige Ande utför och känna glädjen av Guds närvaro.

Utdrag ur ”Befria dig från mörkrets inflytande och du kommer att vinnas av Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 535)

För att bli fri från mörkrets inflytande måste du först vara lojal mot Gud och ivrigt sträva efter sanningen – endast då kommer du att vara i rätt tillstånd. Att leva i rätt tillstånd är en förutsättning för att kunna göra sig fri från mörkrets inflytande. Att inte vara i rätt tillstånd betyder att du inte är lojal mot Gud och att du inte ivrigt söker sanningen. Då är det uteslutet att kunna göra sig fri från mörkrets inflytande. Människans befrielse från mörkrets inflytande baseras på mina ord, och om människan inte kan praktisera i överensstämmelse med mina ord, kommer hon inte att kunna fly från träldomen under mörkrets inflytande. Att leva i rätt tillstånd är att leva under Guds ords vägledning, leva i ett tillstånd av lojalitet mot Gud, leva i ett tillstånd av sökande efter sanningen, leva i en verklighet av uppriktigt offrande för Gud, leva i ett tillstånd av uppriktig kärlek till Gud. De som lever i dessa tillstånd och i denna verklighet kommer successivt att förvandlas när de träder djupare in i sanningen, och de kommer att förvandlas i takt med att verket fördjupas, tills de slutligen med säkerhet kommer att vinnas av Gud, och de kommer att uppriktigt älska Gud. De som har gjort sig fria från mörkrets inflytande kommer att successivt kunna fatta Guds vilja, successivt förstå Guds vilja och till slut bli Guds förtrogna. Inte nog med att de inte kommer att ha några egna föreställningar om Gud eller hysa upproriskhet mot honom, utan de kommer att avsky de föreställningar och den upproriskhet de burit på och frambringa äkta kärlek till Gud i sina hjärtan. De som är oförmögna att göra sig fria från mörkrets inflytande är upptagna med sitt kött och fulla av trots. Deras hjärtan är fyllda med såväl mänskliga idéer och livsfilosofier som egna syften och överväganden. Gud kräver människans odelade kärlek, och han kräver att människan är upptagen av hans ord och sin kärlek till honom. Att leva i Guds ord, att i hans ord upptäcka det som människan bör söka, att älska Gud som ett resultat av hans ord, att vara fullt sysselsatt för Guds ords skull, att leva för Guds ord – allt detta är sådant som människan bör uppnå. Allt måste byggas på Guds ord, och först då kommer människan att vara i stånd att uppfylla Guds krav. Om inte människan är rustad med Guds ord är hon inte mer än en fluglarv behärskad av Satan. Tänk igenom det i ditt hjärta – hur många av Guds ord har slagit rot inom dig? I vilka avseenden lever du i överensstämmelse med Guds ord? I vilka avseenden har du inte levt i överensstämmelse med dem? Om inte Guds ord har gripit tag i dig tillfullo, exakt vad är det då som fyller ditt hjärta? Behärskas du av Satan i ditt vardagsliv eller uppfylls du av Guds ord? Initieras dina böner av hans ord? Har du kommit ut ur ditt negativa tillstånd genom Guds ords upplysning? Att göra Guds ord till grundvalen för ens tillvaro, det är något alla bör träda in i. Om Guds ord inte är närvarande i ditt liv, då lever du under mörkrets inflytande, då är du upprorisk mot Gud, motsätter dig Gud och vanärar hans namn – sådana människors gudstro är enbart förtretlig och störande. Hur mycket av ditt liv har du levt i enlighet med hans ord? Hur mycket av ditt liv har du inte levt i överensstämmelse med hans ord? Hur mycket av vad Guds ord krävt av dig har uppfyllts i dig? Hur mycket har gått förlorat i dig? Har du tittat ingående på sådana saker?

För att undfly mörkrets inflytande är en aspekt att det kräver den Helige Andes verk, och en annan aspekt att det kräver hängivet samarbete från människans sida. Varför säger jag att människan inte är på rätt spår? För det första, om en människa är på rätt spår kommer hon att kunna överlämna sitt hjärta till Gud, vilket är en uppgift som tar lång tid att träda in i eftersom mänskligheten alltid har levt under mörkrets inflytande och har varit i Satans träldom i tusentals år. Därför kan inte detta åstadkommas på en dag eller två. Jag tog upp detta ämne i dag, så att människor kan få ett grepp om sitt eget tillstånd. Beträffande vad som är mörkrets inflytande och vad det innebär att leva i ljuset, blir inträde möjligt när människan är i stånd att särskilja dessa ting. Skälet är att du måste veta vad Satans inflytande är innan du kan göra dig fri från det, och först då kommer du att ha vägen till att successivt befria dig från det. När det gäller vad man skall göra därefter, så är det en fråga för människorna själva. Du måste alltid träda in från en positiv aspekt och du får aldrig vänta passivt. Det är endast på detta sätt som du kan vinnas av Gud.

Utdrag ur ”Befria dig från mörkrets inflytande och du kommer att vinnas av Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 536)

Alla Guds ord slår mot vår dödliga punkt och gör oss sorgsna och rädda. Han avslöjar våra föreställningar, avslöjar våra fantasier och avslöjar vårt fördärvade sinnelag. I allt det vi säger och gör och i alla våra tankar och idéer avslöjas vår natur och substans av hans ord, och gör oss förödmjukade och darrande av rädsla. Han berättar för oss, en efter en, om alla våra handlingar, våra syften och föresatser, och till och med det fördärvade sinnelag som vi själva aldrig har upptäckt, och får oss att känna oss blottställda i all vår bedrövliga bristfällighet och, än mer, fullständigt övertygade. Han dömer oss för vårt motstånd mot honom, tuktar oss för vår hädelse och vårt fördömande av honom och får oss att känna att vi är värdelösa i hans ögon och att vi är den levande Satan. Våra förhoppningar är krossade, vi vågar inte längre ställa några orimliga krav eller försöka något med honom och till och med våra drömmar försvinner över en natt. Det är ett faktum som ingen av oss kan föreställa sig och som ingen av oss kan acceptera. För en stund råkar våra sinnen ur balans och vi vet inte hur vi ska fortsätta vägen fram, vet inte hur vi ska fortsätta i det vi tror på. Det verkar som att vår tro har hamnat på ruta ett igen och att vi aldrig har mött och bekantat oss med Herren Jesus. Allt vi ser gör oss förbryllade och får oss att känna att vi har hamnat på drift. Vi är bestörta, vi är besvikna och djupast i våra hjärtan finns en outhärdlig ilska och skam. Vi försöker få utlopp för den, försöker hitta en väg ut och än mer försöker vi fortsätta vänta på vår frälsare Jesus och utgjuta våra hjärtan till honom. Även om det händer att vi varken är högmodiga eller ödmjuka på ytan plågas vi inombords av en känsla av förlust som aldrig förr. Även om vi ibland kan verka ovanligt lugna på ytan utstår vi ett stormigt hav inombords. Hans dom och tuktan har tagit ifrån oss alla våra förhoppningar och drömmar, har lämnat oss utan våra orimliga önskningar, ovilliga att tro att han är vår frälsare med förmåga att rädda oss. Hans dom och tuktan har öppnat en djup avgrund mellan honom och oss och ingen är beredd att korsa den. Hans dom och tuktan är den första gången vi drabbas av en sådan kraftig motgång och en sådan stor förödmjukelse. Hans dom och tuktan har fått oss att verkligen uppskatta Guds ära och intolerans mot människans brott, och jämfört med det är vi så oansenliga och orena. Hans dom och tuktan har fått oss att för första gången inse hur arroganta och uppblåsta vi är och att människan aldrig kommer att bli Guds jämlike eller likställd med Gud. Hans dom och tuktan har fått oss att längta efter att inte längre leva med ett så fördärvat sinnelag och har fått oss att längta efter att bli av med en sådan natur och substans så snart som möjligt och inte längre vara avskydda av honom och motbjudande för honom. Hans dom och tuktan har gjort oss villiga att lyda hans ord och inte längre redo att göra uppror mot hans iscensättningar och arrangemang. Hans dom och tuktan har åter gett oss en längtan efter att överleva och gjort att vi glatt accepterar honom som vår frälsare. … Vi har vandrat ut ur erövringens verk, klivit ut ur helvetet, klivit ut ur dödsskuggans dal. … Allsmäktige Gud har vunnit oss, denna grupp människor! Han har triumferat över Satan och besegrat alla sina fiender!

Utdrag ur ”Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 537)

Först när du har gjort dig fri från dina fördärvade sinnelag och uppnått att leva ut normal mänsklighet kommer du att bli fullkomliggjord. Även om du inte kommer att kunna profetera eller tala om några mysterier. Gud skapade människan, efter det fördärvades människan av Satan och detta fördärv har gjort människor till ”döda kroppar” – och följaktligen kommer du, efter att du har förändrats, att skilja dig från dessa döda kroppar. Det är Guds ord som ger liv till folks andar och gör att de återföds och när människors andar är återfödda kommer de komma till liv. Omnämnandet av de ”döda” handlar om lik som inte har någon ande, människor vars ande har dött. När människors andar har fått liv kommer de till liv. Helgonen som det talades om tidigare hänvisar till människor som har kommit till liv, de som var under Satans inflytande men besegrade Satan. Kinas utvalda folk har utstått den stora röda drakens grymma och omänskliga förföljelse och knep, vilket har gjort dem mentalt sargade och utan minsta lilla mod att leva. Alltså måste uppvaknandet av deras andar börja med deras substans: bit för bit måste deras ande uppväckas i sin substans. När de kommer till liv en dag kommer det inte att finnas några fler hinder och allt kommer att fortgå på ett smidigt sätt. För tillfället kan det här inte uppnås. De flesta människors liv innehåller till stor del en atmosfär av död, de omges av en aura av död och de saknar för mycket. Vissa människors ord bär på död, deras handlingar bär på död och nästan allt de lever ut är död. Om folk offentligt bär vittnesbörd om Gud i dag kommer detta arbete att misslyckas eftersom de inte riktigt har kommit till liv än och det finns alltför många döda bland er. I dag frågar en del människor varför Gud inte visar några tecken och under så att han snabbt kan sprida sitt verk bland de hedniska nationerna. De döda kan inte bära vittnesbörd om Gud. De levande kan det, men i dag är de flesta döda, för många av dem lever i dödens bur, de lever under Satans inflytande och de kan inte segra – hur skulle de då kunna bära vittnesbörd om Gud? Hur skulle de kunna sprida evangeliets verk?

De som lever under mörkrets inflytande är de som lever bland död, det är de som är besatta av Satan. Folk som inte räddas av Gud, och döms och tuktas av Gud, kan inte komma undan dödens inflytande; de kan inte bli de levande. Dessa döda kan inte bära vittnesbörd om Gud och de kan inte heller användas av Gud och än mindre komma in i riket. Gud vill ha de levandes vittnesbörd, inte de dödas, och han begär att de levande ska arbeta för honom, inte de döda. ”De döda” är de som motsätter sig och gör uppror mot Gud, de är de som är förlamade i anden och inte förstår Guds ord, de är de som inte omsätter sanningen i praktiken och inte känner minsta lilla lojalitet gentemot Gud och de är de som lever under Satans domän och utnyttjas av Satan. De döda visar sig genom att stå i motsättning till sanningen, genom att göra uppror mot Gud och genom att vara obetydliga, föraktliga, elaka, brutala, bedrägliga och lömska. Trots att sådana människor äter och dricker Guds ord klarar de inte av att leva ut Guds ord. De lever, men de är levande döda, lik som andas. De döda är fullständigt oförmögna att göra Gud nöjd, och än mindre kan de lyda honom helt. De kan bara bedra honom, häda mot honom och förråda honom och allt som de lever ut avslöjar Satans natur. Om folk önskar att bli levande varelser, och att bära vittnesbörd om Gud, och att bli godkända av Gud, måste de acceptera Guds frälsning, måste de gladeligen underkasta sig hans dom och tuktan och måste gladeligen acceptera Guds beskärning och behandling. Först då kommer de att kunna omsätta alla sanningar som Gud kräver i praktiken och först då kommer de att få Guds frälsning och verkligen bli levande varelser. De levande räddas av Gud, de har dömts och tuktats av Gud, de är villiga att ägna sig åt Gud och gläds åt att lägga ner sina liv för honom, och de skulle gladeligen tillägna Gud hela sina liv. Först när de levande bär vittnesbörd om Gud kan Satan få skämmas; bara de levande kan sprida Guds evangelieverk, bara de levande är efter Guds hjärta och bara de levande är verkliga människor. Ursprungligen var människan som skapades av Gud levande, men på grund av Satans fördärv lever människan bland döden och under Satans inflytande, och därmed har de här människorna blivit de döda som saknar ande, de har blivit fiender som motsätter sig Gud, de har blivit Satans verktyg och de har blivit Satans fångar. Alla de levande människor som skapats av Gud har blivit döda och därmed har Gud förlorat sitt vittnesbörd och han har förlorat mänskligheten vilken han skapade och vilken är det enda som har hans andetag. Om Gud tar tillbaka sitt vittnesbörd, och tar tillbaka de som skapades av hans egen hand, men som har blivit tillfångatagna av Satan, måste han sedan återuppliva dem så att de blir levande varelser och han måste återta dem så att de lever i hans ljus. De döda är de som inte har någon ande, de som är extremt avtrubbade och som motsätter sig Gud. Dessutom är det de som inte känner Gud. Dessa människor har inte minsta avsikt att lyda Gud, de gör bara uppror mot honom och motsätter sig honom, och känner inte minsta lojalitet. De levande är de vars andar har återfötts, som vet hur man lyder Gud och som är lojala mot Gud. De besitter sanningen – och vittnesbörd – och bara dessa människor är till behag för Gud i hans hus. Gud räddar dem som kan komma till liv, som kan se Guds frälsning, som kan vara lojala mot Gud och är villiga att söka Gud. Han räddar dem som tror på Guds inkarnation och tror på hans framträdande. Vissa människor kan komma till liv och vissa kan det inte. Det beror på om deras natur kan räddas eller inte. Många människor har hört en hel del av Guds ord men förstår ändå inte Guds vilja. De har hört Guds många ord men är fortfarande oförmögna av att omsätta dem i praktiken. De är oförmögna att leva ut någon sanning och lägger sig också medvetet i Guds verk. De är oförmögna att utföra något arbete för Gud, de kan inte tillägna honom något och de spenderar också kyrkans pengar i hemlighet och äter gratis i Guds hus. Dessa människor är döda och de kommer inte att räddas. Gud räddar alla dem som är mitt i hans verk. Men det finns en del av dem som inte kan få hans frälsning; endast ett litet antal kan motta hans frälsning. Det beror på att flesta människor har blivit alltför djupt fördärvade och har blivit de döda, och de är bortom all räddning; de har utnyttjats fullständigt av Satan och till sin natur är de alltför ondsinta. Det där lilla antalet människor kunde inte heller lyda Gud fullständigt. Det var inte de som hade varit fullständigt trogna mot Gud sedan begynnelsen eller som hade störst kärlek till Gud sedan begynnelsen. I stället har de blivit lydiga mot Gud tack vare hans erövringsverk, de ser Gud tack vare hans överlägsna kärlek, deras sinnelag förändras tack vare Guds rättfärdiga sinnelag och de lär känna Gud tack vare hans verk, vilket är både verkligt och normalt. Utan detta Guds verk skulle dessa människor, hur goda de än var, fortfarande tillhöra Satan, de skulle fortfarande tillhöra döden, de skulle fortfarande vara döda. Det faktum att dessa människor i dag kan få Guds frälsning beror enbart på att de är villiga att samarbeta med Gud.

Tack vare deras lojalitet mot Gud ska de levande vinnas av Gud och leva mitt ibland hans löften och på grund av att de motsätter sig Gud ska de döda avskys och avvisas av Gud och leva mitt ibland hans straff och förbannelser. Sådant är Guds rättfärdiga sinnelag och ingen människa kan förändra det. Tack vare deras eget sökande får människor Guds godkännande och får leva i ljuset; på grund av deras sluga planer förbannas människor av Gud och nedstiger i bestraffning; på grund av deras synder bestraffas människor av Gud och tack vare deras längtan och lojalitet får folk Guds välsignelser. Gud är rättfärdig: Han välsignar de levande och förbannar de döda, så att de alltid är mitt bland döden och aldrig kommer att leva i Guds ljus. Gud kommer att föra de levande in i sitt rike, han kommer att föra de levande in i sina välsignelser för att vara med honom för alltid. De döda kommer han att drabba med evig död; de är föremålet för hans förstörelse och kommer alltid att tillhöra Satan. Gud behandlar ingen orättvist. Alla de som verkligen söker Gud kommer helt säkert att vara kvar i Guds hus och alla de som inte lyder Gud, och är oförenliga med honom, kommer helt säkert att leva i hans bestraffning. Kanske är du osäker på Guds verk i köttet – men en dag kommer Guds kött inte att direkt ordna människans slut. I stället kommer hans Ande att ordna människans slutmål och vid den tiden kommer folk att veta att Guds kött och hans Ande är ett, att hans kött inte kan begå några fel och att hans Ande är ännu mer oförmögen att göra fel. I slutändan kommer han helt säkert att föra dem som kommer till liv i hans rike – inte en mer, inte en mindre – och de döda som inte har kommit till liv kommer att kastas i Satans håla.

Ur ”Har du kommit till liv?” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 538)

Den väg som den Helige Ande tar i människor är att först dra bort deras hjärta från alla människor, händelser och företeelser och in i Guds ord, så att de alla i sina hjärtan kommer att tro på att Guds ord är helt otvivelaktigt och fullständigt sant. Om du tror på Gud måste du tro på hans ord; om du, efter att ha trott på Gud i många år, fortfarande inte känner till den väg som den Helige Ande tagit, är du då verkligen en troende? För att leva som en normal person och samtidigt leva med en rätt relation till Gud, måste du först tro på hans ord. Om du inte har nått det första steget i det verk som den Helige Ande avser att utföra i människor, då har du ingen grund. Om du inte har kunnat begripa den mest väsentliga principen, hur ska du gå vägen framåt? Att komma in på det rätta spår på vilket Gud fullkomnar människan betyder att komma in på rätt spår av den Helige Andes nuvarande verk; det betyder också att komma in på den väg som den Helige Ande tagit. Just nu är Guds nuvarande ord den väg den Helige Ande tagit. Så den som önskar gå på den väg den Helige Ande tagit måste såväl lyda som äta och dricka av den inkarnerade Gudens ord. Han gör ordets verk, allting börjar med hans ord, och allting upprättas med utgångspunkt från hans ord, hans nuvarande ord. Vare sig det gäller att göra slut på alla tvivel rörande den inkarnerade Guden eller att känna honom, bör man lägga ner mer möda på hans ord. Annars kommer mänskligheten inte att åstadkomma någonting och slutligen inte ha någonting. Endast genom att bygga på den grund som ätandet och drickandet av Guds ord utgör – och därigenom lära känna honom och tillfredsställa honom, kan man successivt bygga upp en rätt relation till honom. Att äta och dricka Guds ord och omsätta det i praktiken är det bästa sättet för människan att samarbeta med Gud, och det är i den sortens praktik som de bäst kan stå fasta i sitt vittnesbörd som hans folk. När man förstår och är i stånd att lyda andemeningen i Guds nuvarande ord, då lever man på den väg där man vägleds av den Helige Ande och då har man trätt in på det rätta spåret genom vilket Gud fullkomnar människan. Förr var det så att folk kunde vinna Guds verk då de sökte nåd eller frid och glädje. Nu är det annorlunda. Om de inte har den inkarnerade Gudens ord, om de inte har hans ords verklighet, kommer de inte att kunna få Guds godkännande och de kommer att elimineras av Gud. För att uppnå ett rätt andligt liv måste man först äta och dricka Guds ord och omsätta det i praktiken, och sedan upprätta en rätt relation mellan människa och Gud på denna grund. Hur samarbetar du? Hur står du fast i ditt vittnesbörd som hans folk? Hur bygger du en rätt relation till Gud?

Så här kan du se om du har en rätt relation till Gud i ditt dagliga liv:

1. Tror du på Guds eget vittnesbörd?

2. Tror du i ditt hjärta att Guds ord är sant och ofelbart?

3. Är du en person som omsätter hans ord i praktiken?

4. Är du hängiven det han anförtror dig? Hur beter du dig i syfte att ge din hängivenhet till det som Gud anförtror dig?

5. Är syftet med allt du gör att tillfredsställa Gud och visa din hängivenhet till honom?

Med hjälp av punkterna här ovan kan du bedöma huruvida du har en rätt relation till Gud i det nuvarande stadiet.

Om du är i stånd att acceptera vad Gud anförtror dig, acceptera hans löfte och följa den väg som den Helige Ande tagit, är detta att göra Guds vilja. Har du inre klarhet rörande den Helige Andes väg? Är dina nuvarande handlingar i överensstämmelse med den väg som den Helige Ande tagit? Närmar sig ditt hjärta Gud? Är du villig att hålla jämna steg med det nyaste ljuset från den Helige Ande? Är du villig att bli vunnen av Gud? Är du villig att bli en manifestation av Guds härlighet på jorden? Har du beslutsamheten att uppnå vad Gud kräver av dig? Om du, så snart Gud talar, har beslutsamheten att samarbeta med honom och tillfredsställa honom, om detta är ditt inre psykologiska tillstånd, betyder det att Guds ord har burit frukt i ditt hjärta. Om du inte har denna sorts beslutsamhet och inte heller strävar efter något mål, betyder det att du inte har blivit påverkad i ditt hjärta av Gud.

Utdrag ur ”Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 539)

Om man eftersträvar en förändring av sitt livs sinnelag är praktikens väg enkel. Om du kan följa den Helige Andes nuvarande ord i din praktiska erfarenhet, då är ditt sinnelag i stånd att bli förvandlat. Om du följer vadhelst den Helige Ande säger, och söker vadhelst den Helige Ande säger, då är du någon som lyder honom och är i stånd att bli förvandlad i ditt sinnelag. Människans sinnelag förändras jämsides med den Helige Andes nuvarande ord; om du ständigt håller fast vid dina tidigare erfarenheter och gångna tiders regler, då är ditt sinnelag oförmöget att förvandlas. Om den Helige Ande i dag skulle ta till orda för att uppmana alla människor att träda in i ett liv av normal mänsklighet, men du förblir fixerad vid yttre former och är förvirrad angående verkligheten och underlåter att ta den på allvar, då är du en som har misslyckats att hålla jämna steg med hans verk, en som inte har trätt in på den väg där den Helige Ande vägleder dig. Huruvida ditt sinnelag kan förvandlas beror på om du håller jämna steg med den Helige Andes nuvarande ord eller inte och om du har äkta förståelse eller inte. Det här är annorlunda än vad ni förstod förut. Så som du förstod det tidigare innebar förvandlingen i ditt sinnelag att du, som är snabb att döma, har slutat att tala tanklöst om Guds fostran; men detta är bara en aspekt av förändringen. Just nu är den mest kritiska punkten att följa den Helige Andes vägledning. Följa vadhelst Gud säger och lyda vadhelst han säger. Människor kan inte förändra sitt eget sinnelag; de måste genomgå Guds ords dom och tuktan, lidande och förfining, eller åtgärdas, fostras och beskäras av hans ord. Först därefter kan de uppnå lydnad och hängivenhet mot Gud och inte längre försöka behandla honom slentrianmässigt. Det är under Guds ords förfining som människor förvandlas i sitt sinnelag. Endast de som genomgår hans ords blottläggning och dom, och som fostras och åtgärdas av hans ord, kommer inte längre att våga göra saker tanklöst utan blir i stället stadiga och samlade. Den viktigaste punkten är att de är i stånd att underkasta sig Guds nuvarande ord och hans verk, och även om det inte är i linje med mänskliga föreställningar är de i stånd att lägga dessa föreställningar åt sidan och villigt underkasta sig. När man förr talat om en förändring i sinnelag har det huvudsakligen syftat på att vara i stånd att försaka sig själv, låta köttet lida, bemästra sin kropp och göra sig av med köttsliga preferenser – detta är en form av förändring i sinnelag. Människor nuförtiden vet att det verkliga uttrycket för en förändring i sinnelag är att lyda Guds nuvarande ord samt att vara i stånd att ha en äkta förståelse för hans nya verk. På detta sätt kan folk bli av med sin tidigare förståelse av Gud, som var färgad av deras egna uppfattningar, och uppnå verklig förståelse av och lydnad mot honom – endast detta är ett äkta uttryck för en förändring i sinnelag.

Utdrag ur ”Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 540)

Guds ord bildar den grundval på vilken människor strävar efter inträde i livet; det har sagts tidigare att allt genomförs på grund av hans ord, men ingen har sett fakta. I dag, om du träder in i och upplever i detta steg, kommer allt att stå klart för dig — du kommer att bygga en bra grund för framtida prövningar. Vad Gud än säger är allt du behöver göra att träda in i hans ord. När Gud säger att han kommer att börja tukta folk, acceptera hans tuktan. När Gud ber folk att dö, acceptera den prövningen. Om du alltid lever i hans senaste yttranden kommer Guds ord slutligen att göra dig fullkomlig. Ju mer du träder in i Guds ord, desto snabbare kommer du att bli fullkomliggjord. Varför uppmanar jag er, när jag om och om igen deltar i gemenskap, att förstå och träda in i Guds ord? Det är endast genom att du vänder dig till Guds ord i din strävan och din erfarenhet, och genom att du träder in i hans ords verklighet, som den Helige Ande kommer att ha möjligheten att verka i dig. Därför är ni alla deltagare i varje enskilt förfaringssätt i Guds verk, och oavsett hur mycket ni lidit kommer ni alla till slut att erhålla en ”souvenir”. För att uppnå er slutliga fullkomlighet måste ni träda in i alla Guds ord. Den Helige Ande verkar inte ensidigt för att fullkomliggöra människor. Han kräver människors samarbete; han fordrar att alla samarbetar med honom med medvetet uppsåt. Vadhelst Gud säger, bara träd in i hans ord — det kommer att vara mer välgörande för ert liv. Allting syftar till att åstadkomma en förändring i ert sinnelag. När du träder in i Guds ord kommer ditt hjärta att beröras av honom och du kommer att kunna förstå allt som Gud vill uträtta i det här steget av hans verk, och även ha beslutsamheten att uträtta det. I tiderna av tuktan fanns det somliga som tänkte att detta var en arbetsmetod och inte trodde på Guds ord. Som resultat genomgick de inte förfining och kom ut ur tuktans tider utan att ha vunnit eller förstått någonting. Det fanns en del som verkligen trädde in i dessa ord utan en skymt av tvivel och sa att Guds ord är den ofelbara sanningen och att mänskligheten borde tuktas. De kämpade däri under en tid, de struntade i sin framtid och sitt öde och när de kom ut hade deras sinnelag förändrats avsevärt och de hade fått en ännu djupare förståelse av Gud. Dessa som kom ut ur tuktan kände all Guds ljuvlighet och insåg att det steget i verket förkroppsligade Guds stora kärlek som sänkte sig ner i dem, att det var Gud som erövrade och gav frälsning av kärlek. De sa också att Guds tankar alltid är goda och att allt Gud gör i människan kommer från kärlek, inte hat. Dessa som inte trodde på Guds ord eller lade vikt vid det genomgick inte förfining under tiderna av tuktan, och som resultat åtföljde inte den Helige Ande dem och de vann ingenting. Vad det gäller dem som trädde in i tiderna av tuktan, även om de genomgick förfining verkade den Helige Ande i dem på ett dolt sätt och som resultat blev de förvandlade i sitt livssinnelag. Somliga verkade efter utseendet att döma mycket positiva, fulla av gott mod hela långa dagen, men de trädde inte in i tillståndet av Guds ords förfining och därför förändrades de inte alls, vilket var konsekvensen av att de inte trodde på Guds ord. Om du inte tror på Guds ord kommer inte den Helige Ande att verka i dig. Gud framträder för alla dem som tror på hans ord, och de som tror på och accepterar hans ord kommer att kunna vinna hans kärlek!

För att träda in i Guds ords verklighet måste du finna utövandets väg och veta hur du ska omsätta Guds ord i praktiken. Endast på det sättet kommer det att ske en förändring i ditt livssinnelag, endast genom denna väg kan du bli fullkomnad av Gud, och det är endast människor som har blivit fullkomnade av Gud på detta sätt som kan vara i linje med hans vilja. För att ta emot nytt ljus måste du leva inuti hans ord. Det räcker inte om du bara har blivit påverkad av den Helige Ande en gång — du måste gå djupare. När det gäller dessa som endast blivit påverkade en gång — deras inre entusiasm är väckt och de blir villiga att söka, men detta kan inte upprätthållas i längden och de behöver oavbrutet påverkas av den Helige Ande. Många gånger i det förflutna har jag tagit upp min förhoppning att Guds ande ska påverka människors ande, så att de ska efterträva en förändring i sitt livs sinnelag, att de medan de söker efter att bli berörda av Gud ska förstå sina egna brister, och att de under det att de erfar hans ord ska kunna befria sig från orenheterna i sig själva (självrättfärdighet, arrogans, föreställningar och så vidare). Tro inte att det räcker att bara vara proaktiv genom att ta emot nytt ljus — du måste också kasta av dig allt som är negativt. Å ena sidan behöver ni träda in från en positiv aspekt, och å andra sidan behöver ni befria er själva från allt som är orent från en negativ aspekt. Du måste oavbrutet rannsaka dig själv för att se vilka orenheter som fortfarande existerar inuti dig. Mänsklighetens religiösa föreställningar, avsikter, förhoppningar, självrättfärdighet och arrogans, allt detta är orent. Blicka in i dig själv, placera allt sida vid sida med alla Guds uppenbarelseord för att se vilka religiösa föreställningar du håller fast vid. Endast då du verkligen erkänner dem kan du kasta av dig dem. Somliga människor säger: ”Nu räcker det att bara följa ljuset från den Helige Andes nuvarande verk utan att bry sig om någonting annat.” Men sedan, när dina religiösa föreställningar träder fram, hur ska du bli kvitt dem? Tror du att det är en så enkel sak att följa Guds ord? I ditt verkliga liv kan det fortfarande uppkomma söndringar på grund av saker som har med religion att göra, och när dessa saker kommer upp kan de störa din förmåga att acceptera nya ting. Allt det här är problem som faktiskt existerar. Om du bara strävar efter den Helige Andes nuvarande ord kan du inte uppfylla Guds vilja. Samtidigt som du strävar efter den Helige Andes nuvarande ljus bör du erkänna vilka föreställningar och föresatser du fortfarande håller fast vid, vilken mänsklig självrättfärdighet du hyser och vilka beteenden som innebär olydnad mot Gud. Och när du har erkänt alla dessa saker behöver du göra dig av med dem. Syftet med att få dig att försaka dina tidigare handlingar och beteenden är uteslutande att göra det möjligt för dig att följa det ord som den Helige Ande talar i dag. En förändring i sinnelag uppnås å ena sidan genom Guds ord men kräver å andra sidan samarbete från mänsklighetens sida. Det vill säga, Guds verk och mänsklig praktik är båda oundgängliga.

Utdrag ur ”Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 541)

Hur kan du uppfylla Guds vilja på din framtida tjänandets väg? En avgörande punkt är att sträva efter att träda in i livet, sträva efter en förändring i sinnelag och sträva efter att träda djupare in i sanningen — detta är vägen till att bli fullkomnad och vinnas av Gud. Ni är alla förutbestämda att motta Guds uppdrag, men vilken sorts uppdrag? Detta är relaterat till verkets nästa steg som kommer att bli ett större verk som genomförs i hela universum. Av denna anledning bör ni nu eftersträva en förändring i ert livs sinnelag så att ni i framtiden verkligen kan bli beviset för att Gud vinner ära genom sitt verk och utgöra provexemplar för hans framtida verk. Dagens strävan syftar helt och hållet till att lägga grunden för framtida verk, så att du kan användas av Gud och bli i stånd att vittna om honom. Om du låter detta vara målet för din strävan kommer du att kunna vinna den Helige Andes närvaro. Ju högre du sätter målet för din strävan, desto mer kommer du att vara i stånd att bli fullkomliggjorda. Ju mer du eftersträvar sanningen, desto mer kommer den Helige Ande att verka. Ju mer energi du lägger ner i din strävan, desto större kommer din vinst att bli. Den Helige Ande fullkomnar människor i enlighet med deras inre tillstånd. En del människor säger att de inte är villiga att användas av Gud eller att bli fullkomnade av honom, och att det ordnar sig så länge deras kött förblir tryggt och helt och de inte drabbas av något missöde. En del människor är ovilliga att träda in i riket men villiga att stiga ner i den bottenlösa avgrunden. Om så är fallet kommer Gud också att uppfylla denna önskan för dig. Oavsett vad du strävar efter kommer Gud att åstadkomma det för dig. Så vad strävar du efter för närvarande? Är det att bli fullkomliggjord? Syftar dina nuvarande handlingar och beteenden till att bli fullkomnad av Gud och bli vunnen av honom? Du måste oupphörligt mönstra dig själv på detta sätt i ditt dagliga liv. Om du fokuserar hela ditt hjärta på att sträva efter ett enda mål kommer Gud absolut att göra dig fullkomlig. Detta är den väg den Helige Ande tagit. Den väg på vilken den Helige Ande vägleder människorna uppnås genom deras strävan. Ju mer du törstar efter att bli fullkomnad och vunnen av Gud, desto mer kommer den Helige Ande att verka i ditt inre. Ju mer du underlåter att söka, och ju mer negativ du är och ju mer du backar undan, desto mer berövar du den Helige Ande möjligheter att verka, och med tiden kommer den Helige Ande att överge dig. Är du villig att bli fullkomnad av Gud? Är du villig att bli vunnen av Gud? Är du villig att användas av Gud? Ni bör sträva efter att göra allt för att fullkomnas, vinnas och användas av Gud, så att allt som finns i universum ser Guds handlingar uppenbaras i er. Bland alla ting är det ni som är deras herrar, och mitt bland allt som finns kommer ni att låta Gud njuta av att bli omvittnad och förhärligad genom er — detta bevisar att ni är den mest välsignade av alla generationer!

Utdrag ur ”Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 542)

Ju mer uppmärksam du är på Guds vilja, desto större börda bär du, och ju större börda du bär, desto rikare kommer din upplevelse att vara. När du är uppmärksam på Guds vilja, kommer Gud att lägga en börda på dig och sedan upplysa dig om de uppgifter som han har anförtrott dig. När Gud ger dig denna nya börda, kommer du att lägga märke till alla relaterade sanningar medan du äter och dricker Guds ord. Om du har en ansvarsbörda för dina bröders och systrars liv är det en börda som du har anförtrotts av Gud, och du kommer alltid att bära med dig denna börda i dina dagliga böner. Vad Gud gör har lagts på dina axlar och du är villig att utföra det som Gud vill göra; det är vad det innebär att ta på sig Guds börda som sin egen. Nu kommer du att fokusera på den här typen av frågor då du äter och dricker Guds ord, och du kommer att undra: Hur ska jag lösa de här problemen? Hur kan jag göra det möjligt för mina bröder och systrar att uppnå frihet och finna andlig glädje? Du kommer också att fokusera på att lösa de här problemen vid era samkväm, och när du äter och dricker Guds ord kommer du att fokusera på att äta och dricka ord som rör dessa frågor. Du kommer också att bära en börda medan du äter och dricker hans ord. När du väl har förstått Guds krav kommer du att ha en klarare uppfattning om vilken väg du ska välja. Detta är den helige Andes insikt och upplysning som din börda gett dig, och det är även Guds vägledning som tilldelats dig. Varför säger jag detta? Om du inte har en börda, då är du inte uppmärksam när du äter och dricker Guds ord; när du äter och dricker Guds ord medan du bär en börda, kan du förstå essensen av Guds ord, hitta din väg, och vara uppmärksam på Guds vilja. Därför bör du i dina böner be Gud att lägga ytterligare ansvar på dig och anförtro dig ännu större uppgifter, så att du framför dig kan ha mer av en väg att omsätta din tro i handling på, så att ditt ätande och drickande av Guds ord får större verkan, så att du så småningom kan förstå essensen i hans ord och så att du blir mer i stånd att bli rörd av den helige Ande.

Att äta och dricka Guds ord, att öva dig på att be, att acceptera Guds börda och de uppgifter han anförtror dig – syftet med allt det här är att det ska finnas en väg framför dig. Ju mer bördan av Guds förtroende tynger dig, desto lättare blir det för dig att göras fullkomlig av honom. Vissa är inte villiga att tjäna Gud tillsammans med andra ens när de har blivit uppmanade att göra det; det här är lata människor som bara vill ha det bekvämt. Ju oftare du blir ombedd att tjäna tillsammans med andra, desto mer erfarenhet får du. Eftersom du har mer ansvar och upplever mer, kommer du att ha fler möjligheter att bli fullkomliggjord. Så om du kan tjäna Gud uppriktigt kommer du att vara uppmärksam på hans börda, och på så sätt kommer du att ha fler möjligheter att göras fullkomlig av Gud. Det är just en sådan grupp människor som nu håller på att fullkomnas. Ju mer den helige Ande rör vid dig, desto mer tid kommer du att ägna åt att vara uppmärksam på Guds börda, desto mer kommer du att göras fullkomlig av Gud och desto mer kommer du att vinnas av honom — tills du slutligen blir en person som Gud använder. För närvarande finns det vissa som inte bär något ansvar för kyrkan. De här människorna är lata och slarviga och de bryr sig bara om sitt eget kött. De är extremt själviska och dessutom blinda. Om du inte kan se detta tydligt kommer du inte att bära någon börda. Ju mer uppmärksam du är på Guds vilja, desto större börda kommer han att anförtro dig. Själviska människor är inte beredda att utstå sådana saker; de är inte beredda att betala priset, och därför kommer de att gå miste om möjligheterna att göras fullkomliga av Gud. Innebär inte det att de skadar sig själva? Om du tillhör dem som är uppmärksamma på Guds vilja, kommer du att utveckla ett verkligt ansvar för kyrkan. Faktum är att i stället för att säga att det här är ett ansvar du bär för kyrkan, vore det bättre att säga att det är ett ansvar du bär för ditt eget livs skull, för syftet med detta ansvar för kyrkan som du utvecklar är att få dig att använda dessa erfarenheter för att göras fullkomlig av Gud. Det innebär att de som bär den största ansvarsbördan för kyrkan, de som bär en börda för att träda in i livet, kommer att vara de som fullkomnas av Gud. Har du förstått detta? Om församlingen du är hos är spridd som sand och du ändå inte är orolig eller bekymrad, och om du till och med blundar för att dina bröder och systrar inte äter och dricker Guds ord normalt, då bär du inte någon ansvarsbörda. Sådana människor är inte den sorten som Gud gläds över. De som Gud gläds över är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet och är uppmärksamma på hans vilja. Därför måste du bli uppmärksam på Guds börda, här och nu; vänta inte på att Gud ska uppenbara sitt rättfärdiga sinnelag för hela mänskligheten innan du börjar bry dig om Guds börda. Skulle det inte vara för sent då? Nu är det ett bra tillfälle att bli fullkomliggjord av Gud. Om du låter den här chansen glida dig ur händerna, kommer du att ångra det resten av ditt liv, precis som Mose inte kunde komma in i Kanaans goda land och ångrade det under resten av sitt liv och dog förkrossad. När Gud har uppenbarat sitt rättfärdiga sinnelag för alla folk, kommer du att ångra dig. Även om Gud inte tuktar dig, kommer du att tukta dig själv genom din egen ånger. Vissa tvivlar på detta, men om du inte tror det, så bara vänta och se. Det finns en del människor vars enda syfte är att uppfylla de här orden. Är du villig att offra dig för de här ordens skull?

Om du inte letar upp tillfällen att göras fullkomlig av Gud, och om du inte strävar efter att lyckas bättre än alla andra i ditt sökande efter fullkomning, då kommer du till slut att vara fylld av ånger. Det bästa tillfället att nå fullkomning är idag; just nu är ett ytterst bra tillfälle. Om du inte söker uppriktigt efter att fullkomnas av Gud så kommer det att vara för sent när han avslutat sitt verk – då kommer du att ha missat möjligheten. Det spelat ingen roll hur mycket du strävar — om Gud inte verkar längre kommer du aldrig att kunna bli fullkomlig oavsett hur mycket du anstränger dig. Du måste ta detta tillfälle i akt och samarbeta medan den helige Ande utför hans stora verk. Om du missar den här chansen kommer du inte att få någon mer chans, oavsett hur mycket du bemödar dig. En del av er ropar: ”Gud, jag är villig att vara uppmärksam på din börda, och jag är villig att lyda din vilja!” Men du har ingen väg att omsätta din tro i handling, så dina bördor kommer inte att bestå. Om du har en väg framför dig, kommer du att skaffa dig erfarenhet ett steg i taget, och din upplevelse kommer att vara strukturerad och organiserad. När en börda har fullbordats kommer du att få en ny. Allteftersom din livserfarenhet fördjupas, blir också dina bördor alltmer djupgående. Vissa människor bär bara en börda när den helige Ande rör vid dem; efter en tid, när de inte längre har något sätt att utöva sin tro på, slutar de att bära några bördor. Du kan inte utveckla bördor bara genom att äta och dricka Guds ord. Genom att förstå många sanningar kommer du att få urskillningsförmåga, lära dig att lösa problem med hjälp av sanningen och få en mer exakt förståelse av Guds ord och Guds vilja. Med hjälp av detta kommer du att utveckla bördor att bära, och först då kommer du att kunna verka på rätt sätt. Om du har en börda men inte har en klar förståelse av sanningen, kommer inte det heller att duga. Du måste själv erfara Guds ord och veta hur du ska omsätta dem i praktisk handling. Först när du själv har trätt in i verkligheten kommer du att kunna sörja för andra, leda andra och göras fullkomlig av Gud.

Utdrag ur ”Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 543)

För ögonblicket handlar Guds arbete om att få alla att slå in på rätt spår, ha ett normalt andligt liv och äkta upplevelser, bli rörda av den helige Ande och – med detta som grundval – acceptera Guds uppdrag. Syftet med att träda in i rikets undervisning är att alla dina ord, handlingar, rörelser, tankar och idéer ska träda in i Guds ord; att du oftare ska bli berörd av Gud och på så sätt få ditt hjärta fyllt av kärlek till honom; och att du ska ta på dig mer av Guds viljas börda, så att alla är på vägen att fullkomnas av Gud, så att alla är på rätt spår. När du väl är inne på denna väg som leder till att fullkomnas av Gud, då är du på rätt spår. När dina tankar och åsikter, liksom dina felaktiga avsikter, kan korrigeras och du är i stånd att vända om från att vara medveten om ditt kött till att bli medveten om Guds vilja, och när du väl är i stånd att inte låta dig distraheras av felaktiga avsikter då de dyker upp, utan i stället agerar i enlighet med Guds vilja – om du kan åstadkomma en sådan förvandling, då är du på rätt spår i fråga om livserfarenhet. När väl dina bönestunder är på rätt spår kommer du att beröras av den helige Ande då du ber. Varje gång du ber, kommer den helige Ande att röra vid dig; varje gång du ber, kommer du att kunna stilla ditt hjärta inför Gud. När du äter och dricker ett textstycke av Guds ord, så kommer ditt ätande och drickande av Guds ord att ge resultat endast om du är i stånd att greppa det verk han utför idag och kan lära dig hur man ber, hur man samarbetar, och hur man träder in. När du är i stånd att med hjälp av Guds ord finna vägen till inträde, och du kan urskilja den nuvarande dynamiken i Guds verk liksom inriktningen på den helige Andes verk, då kommer du att vara på rätt spår. Om du inte har greppat huvudpunkterna medan du äter och dricker Guds ord och du efteråt fortfarande inte kan hitta ett sätt att utöva tron, så visar det att du fortfarande inte vet hur man äter och dricker hans ord på rätt sätt och att du inte har upptäckt metoden eller principen för att göra det. Om du inte har greppat det verk Gud utför idag, kommer du inte att kunna acceptera de uppdrag han anförtror dig. Det verk Gud utför idag är exakt det som människor måste träda in i och för närvarande ha kunskap om. Har ni förstått det här?

Om du äter och dricker effektivt av Guds ord blir ditt andliga liv normalt och oavsett vilka prövningar du må möta, vilka omständigheter du än må stöta på, vilka kroppsliga sjukdomar du än må utstå, vilket avståndstagande från bröder och systrar eller vilka familjeproblem du än må erfara, så kan du äta och dricka Guds ord normalt, be normalt och fortsätta med ditt kyrkoliv normalt; om du kan uppnå allt det här så visar det att du är på rätt spår. Vissa människor är alltför bräckliga och saknar uthållighet. De gnäller och veknar när de stöter på något litet hinder. Strävan efter sanning kräver uthållighet och beslutsamhet. Om du inte kan tillfredsställa Guds vilja den här gången, måste du kunna avsky dig själv och innerst inne vara stillsamt besluten att lyckas nästa gång. Om du inte var uppmärksam på Guds börda den här gången, bör du vara fast besluten att göra uppror mot köttet när du står inför samma hinder i framtiden, och bestämma dig för att följa Guds vilja. Det är så du blir lovvärd. Vissa människor vet inte ens om deras egna tankar eller åsikter är riktiga – sådana människor är dårar! Om du vill kuva ditt hjärta och göra uppror mot köttet måste du först veta om dina avsikter är riktiga; först därefter kan du kuva ditt hjärta. Hur skulle du rimligen kunna kuva ditt hjärta och göra uppror mot köttet om du inte vet huruvida dina avsikter är de rätta? Även om du gör uppror, gör du det på ett förvirrat sätt. Du måste veta hur du ska göra uppror mot dina felaktiga intentioner; det är vad det innebär att göra uppror mot köttet. När du väl är medveten om att dina avsikter, dina tankar och åsikter inte är de rätta, måste du skynda dig att vända om och gå den rätta vägen. Lös det här problemet först och träna dig själv att uppnå inträde i det här avseendet, för du vet bäst om du har rätt avsikter eller inte. När de felaktiga avsikterna är åtgärdade och du agerar för Guds skull, då har du uppnått målet med att kuva ditt hjärta.

Det viktigaste för er nu är att skaffa kunskap om Gud och hans verk. Du måste också veta hur den helige Ande arbetar med mänskligheten; det här är nödvändigt om du ska komma in på rätt spår. Det blir lättare att göra det när du har förstått denna avgörande punkt. Du tror på Gud och du känner honom, vilket visar att din gudstro är äkta. Om du fortsätter att vinna erfarenhet, men till sist ändå inte är i stånd att lära känna Gud, då är du utan tvekan en person som gör motstånd mot Gud. Alla de som endast tror på Jesus Kristus och inte också tror på den inkarnerade Guden i dag är fördömda. De är alla den yttersta tidens fariséer, för de erkänner inte Gud av idag; de är alla motståndare till Gud. Hur hängiven deras tillbedjan av Jesus än må vara så kommer allt det att vara förgäves; Gud kommer inte att berömma dem. Alla de som påstår sig tro på Gud men inte har sann kunskap om Gud i sina hjärtan är hycklare!

Utdrag ur ”Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 544)

För att kunna hoppas på att bli fullkomnad av Gud måste man först förstå vad det innebär att bli fullkomnad av honom, liksom vilka villkor man måste uppfylla för att bli fullkomnad. När man väl har förstått detta måste man söka efter en handlingsväg. För att bli fullkomnad måste man äga vissa egenskaper. Många människor har inte tillräckligt hög kvalitet av naturen, och i sådana fall måste man betala ett pris och anstränga sig ordentligt. Ju sämre kvalitet man har, desto mer måste man anstränga sig. Ju bättre du förstår Guds ord och ju mer du omsätter dem i praktiken, desto snabbare kan du träda in på fullkomnandets väg. Genom att bedja kan du bli fullkomnad på bönens område; du kan också bli fullkomnad genom att äta och dricka Guds ord, förstå deras innersta väsen och leva ut deras verklighet. Genom att dagligen uppleva Guds ord, kommer du att få veta vad som saknas i dig, och dessutom kommer du att lära känna din akilleshäl och andra svagheter och be och vädja till Gud. Genom att göra det kommer du successivt att fullkomnas. Vägen till fullkomning består av att: bedja, äta och dricka Guds ord, förstå essensen i Guds ord, vinna inträde i upplevelsen av Guds ord, inse sina brister, underkasta sig Guds verk, vara uppmärksam på Guds börda och försaka köttet genom din kärlek till Gud, och ofta delta i sammankomster med dina bröder och systrar, vilket kan berika dina upplevelser. Oavsett om det handlar om livet i gruppen eller ditt privatliv, och oavsett om det rör sig om stora eller små sammankomster, kan de alla göra det möjligt för dig få erfarenhet och undervisning så att ditt hjärta kan vara stilla inför Gud och återvända till honom. Allt detta är en del av fullkomningsprocessen. Att uppleva Guds ord innebär, som tidigare sagts, att verkligen kunna smaka dem och tillåta dig själv att leva ut dem så att du får större tro och kärlek till Gud. På det här sättet kommer du successivt att göra dig av med ditt fördärvade sataniska sinnelag, befria dig från opassande motivationer och leva ut en normal människas skepnad. Ju mer kärlek till Gud du har inom dig – det vill säga, ju mer av dig som har fullkomnats av Gud – desto mindre kommer du att vara besatt av Satans fördärv. Genom dina praktiska erfarenheter kommer du successivt att börja gå på fullkomnandets väg. Så om du vill bli fullkomliggjord är det synnerligen viktigt att du är uppmärksam på Guds vilja och att du upplever hans ord.

Utdrag ur ”Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 545)

Gud vill nu vinna en grupp människor – det är dessa som strävar efter att samverka med honom, som kan hörsamma hans verk, som tror att de ord som Gud talar är sanna och som kan omsätta Guds krav i praktiken. Det är dessa som har en sann förståelse i sina hjärtan. Det är de som kan göras fullkomliga och de kommer oundvikligen att vandra fullkomlighetens väg. De som saknar en klar förståelse av Guds verk, som inte äter och dricker Guds ord, som inte ger akt på hans ord och som inte har någon kärlek till Gud i sina hjärtan. De som tvivlar på Gud i köttet, som alltid är osäkra på honom, som aldrig tar hans ord på allvar och alltid bedrar honom, de är människor som motarbetar Gud och tillhör Satan; det finns inget sätt att göra sådana människor fullkomliga.

Om du vill bli fullkomliggjord måste du först godkännas av Gud, för han fullkomnar dem som han godkänner och som är efter hans eget hjärta. Om du vill vara efter Guds eget hjärta måste du ha ett hjärta som hörsammar hans verk, du måste sträva efter att eftertrakta sanningen och du måste acceptera att granskas av Gud i alla avseenden. Har allt du gör blivit föremål för Guds granskning? Är din avsikt den rätta? Om din avsikt är den rätta kommer Gud att godkänna dig; om din avsikt är felaktig visar det att det ditt hjärta älskar inte är Gud utan köttet och Satan. Därför måste du acceptera Guds granskning i alla avseenden genom bön. Även om jag inte står personligen framför dig när du ber så är den helige Ande med dig, och det är både mig själv och Guds Ande som du ber till. Varför tror du på detta kött? Därför att han har Guds Ande. Skulle du tro på den här personen om han inte hade Guds Ande? När du tror på den personen tror du på Guds Ande. När du fruktar den personen fruktar du Guds Ande. Tro på Guds Ande är tro på den personen och tro på den personen är också tro på Guds Ande. När du ber känner du att Guds Ande är med dig och att Gud finns framför dig; därför ber du till hans Ande. Idag vågar de flesta människor inte föra fram sina handlingar inför Gud och fastän du kanske bedrar hans kött kan du inte bedra hans Ande. Varje angelägenhet som inte tål Guds granskning överensstämmer inte med sanningen och bör förkastas; annars är det en synd mot Gud. Så oavsett om det är när du ber, när du talar och delar gemenskap med dina bröder och systrar, eller när du utför dina åligganden och sköter dina affärer, så måste du lägga fram ditt hjärta inför Gud. När du fullgör din uppgift är Gud med dig och så länge din avsikt är den rätta och gagnar verket i Guds hus kommer han att acceptera allt som du gör; du bör ägna dig helhjärtat åt att fullgöra din uppgift. När du ber kommer dina böner att vara verksamma om du har kärlek till Gud i ditt hjärta och söker Guds omsorg, beskydd och granskning, om det är din avsikt. Om du, när du exempelvis ber på möten, öppnar ditt hjärta och ber till Gud och talar om för honom vad som finns i ditt hjärta utan några lögner, då kommer dina böner att ge resultat. Om du uppriktigt älskar Gud i ditt hjärta, avlägg då en ed inför Gud: ”Gud som är i himlen och på jorden och bland alla ting, jag svär vid dig: Må din Ande granska allt jag gör och ständigt beskydda och ha omsorg om mig. Det innebär att allt jag gör kan tåla din närvaro. Skulle mitt hjärta någonsin svika dig eller sluta att älska dig, ge mig då din stränga tuktan och förbannelse. Förlåt mig varken i denna värld eller nästa!” Vågar du avlägga en sådan ed? Om inte, visar det att du är feg och att du fortfarande älskar dig själv. Har ni den beslutsamheten? Om du verkligen har den beslutsamheten måste du avlägga denna ed. Om du har beslutsamheten att avlägga en sådan ed kommer Gud att uppfylla ditt beslut. När du svär vid Gud så lyssnar han. Gud avgör om du är syndig eller rättfärdig utifrån din bön och dina handlingar. Sådan är nu processen med att fullkomna er och om du verkligen tror på att bli fullkomliggjord kommer du att bära fram allt du gör inför Gud och acceptera hans granskning; om du gör någonting fruktansvärt upproriskt eller om du sviker Gud, då kommer han att göra så att din ed blir verklighet, och oavsett vad som händer dig – om det är undergång eller tuktan – så är det ditt eget fel. Du har avlagt eden så du ska hålla fast vid den. Om du avlägger en ed men bryter den kommer du att drabbas av fördömelse. Eftersom det var du som avlade eden, kommer Gud att förverkliga den. Vissa blir rädda när de har bett och säger: ”Åh nej, mina möjligheter till utsvävningar är borta; mina möjligheter att göra onda gärningar är borta; mina möjligheter att tillfredsställa mina världsliga begär är borta!” De här människorna älskar fortfarande världen och synden och de kommer garanterat att drabbas av fördärv.

Utdrag ur ”Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 546)

Att tro på Gud innebär att allt du gör måste föras inför honom och bli föremål för hans granskning. Om det du gör kan föras inför Guds Ande men inte inför Guds kött visar det att du inte har underkastat dig hans Andes granskning. Vem är Guds Ande? Vem är personen som omvittnas av Gud? Är de inte en och samma? De flesta ser dem som två separata väsen och tror att Guds Ande är Guds Ande och att den person som Gud vittnar om bara är en människa. Men ni har fel, eller hur? På vems vägnar verkar den personen? De som inte känner den inkarnerade Guden har ingen andlig insikt. Guds Ande och hans inkarnerade kött är ett, för Guds Ande har materialiserats i köttet. Om denna person är omild mot dig, kommer då Guds Ande att vara mild? Är du inte förvirrad? Idag kan ingen som inte kan acceptera Guds granskning få hans godkännande och den som inte känner den inkarnerade Guden kan inte göras fullkomlig. Titta på allt du gör och se om det kan föras inför Gud. Om du inte kan bära fram allt du gör inför Gud visar det att du är en som gör onda ting. Kan de som begår onda handlingar göras fullkomliga? Allt du gör, varje handling, varje avsikt och varje reaktion måste föras inför Gud. Även ditt dagliga andliga liv – dina böner, din närhet till Gud, när du äter och dricker Guds ord, din gemenskap med dina bröder och systrar och ditt liv i kyrkan – och ditt tjänande i partnerskap kan föras fram inför Gud för att granskas av honom. Det är den sortens praktiska tillämpning som kommer att hjälpa dig att mogna i livet. Processen med att acceptera Guds granskande blick är reningsprocessen. Ju mer du accepterar Guds granskning, desto mer blir du renad och desto mer är du i enlighet med Guds vilja, så att du inte kommer att dras in i utsvävningar utan ditt hjärta kommer att leva i hans närvaro. Ju mer du accepterar hans granskning desto mer skäms Satan och desto större är din förmåga att försaka köttet. Så att acceptera Guds granskning är en väg som människor måste gå. Oavsett vad du gör, även under gemenskap med dina bröder och systrar, om du bär fram dina handlingar inför Gud och söker hans granskning, och om din avsikt är att lyda Gud själv, kommer det du praktiserar att vara betydligt mer rätt. Endast om du bär fram allt du gör inför Gud och accepterar att granskas av Gud kan du bli en människa som lever i Guds närvaro.

Utdrag ur ”Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 547)

De som inte förstår Gud kan aldrig lyda honom helt. Sådana människor är olydnadens barn. De är för anspråksfulla och det finns för mycket uppror i dem, så de distanserar sig från Gud och är ovilliga att acceptera hans granskning. Sådana människor kan inte fullkomnas med lätthet. Vissa personer är selektiva i sitt ätande och drickande av Guds ord och i sin acceptans av dem. De accepterar delar av Guds ord som stämmer överens med deras uppfattningar medan de förkastar de delar som inte gör det. Är inte detta i högsta grad motstånd och uppror mot Gud? Om någon tror på Gud i åratal utan att uppnå minsta förståelse av honom är han en icke troende. De som är villiga att acceptera Guds granskning är de som strävar efter att förstå honom och, är villiga att acceptera hans ord. Det är de som kommer att få Guds arv och välsignelser och de är de mest välsignade. Gud förbannar dem som inte har någon plats för honom i sina hjärtan. Sådana människor tuktar och överger han. Om du inte älskar Gud kommer han att överge dig och om du inte lyssnar på vad jag säger så lovar jag att Guds Ande ska överge dig. Prova om du inte tror mig! Idag berättar jag för dig om en praktikens väg. men huruvida du tillämpar den är upp till dig. Om du inte tror på den, om du inte omsätter den i praktisk handling, kommer du att få se med egna ögon huruvida den helige Ande verkar i dig! Om du inte strävar efter att förstå Gud kommer inte den Helige Ande att verka i dig. Gud verkar i dem som eftersträvar och värdesätter hans ord. Ju mer du värdesätter Guds ord, desto mer kommer hans Ande att verka i dig. Ju mer en människa värdesätter Guds ord desto större chans har hon att bli fullkomnad av Gud. Gud fullkomnar dem som verkligen älskar honom. Han fullkomnar dem vilkas hjärtan är fyllda av ro inför honom. Om du värdesätter hela Guds verk, om du värdesätter Guds upplysning, om du värdesätter Guds närvaro, om du värdesätter Guds omsorg och beskydd, om du värdesätter hur Guds ord blir din verklighet och livsförsörjning är du till stor del efter Guds hjärta. Om du värdesätter Guds verk, det vill säga, om du värdesätter hela det verk som han har uträttat i dig, då kommer han att välsigna dig och göra så att allt som är ditt mångfaldigas. Om du inte sätter värde på Guds ord kommer han inte att verka i dig utan bara ge dig lite nåd för din tro eller välsigna dig med ett visst materiellt välstånd eller trygghet för din familj. Du bör sträva efter att göra Guds ord till din verklighet, tillfredsställa honom och vara efter hans eget hjärta och du bör inte bara sträva mot att få del av hans nåd. Inget är viktigare för troende än att motta Guds verk, vinna fullkomlighet och bli sådana som gör Guds vilja. Det är det mål du bör eftersträva.

Allt som människan eftersträvade i nådens tidsålder är nu föråldrat, för i dag finns en högre standard för strävan; vad som eftersträvas är både mer upphöjt och mer praktiskt, vad som eftersträvas kan bättre tillgodose det som människans inre kräver. Gud utförde inte samma verk i gångna tiders människor som han gör i dag, han talade inte till dem så mycket som han har talat idag, inte heller var hans krav på dem så höga som idag. Att Gud tar upp dessa frågor med er idag visar att hans yttersta avsikt är fokuserad på er, den här gruppen. Om du verkligen vill fullkomnas av Gud, gör då det till det huvudsakliga målet för din strävan. Oavsett om du skyndar runt, sliter ut dig, fyller en funktion, eller har fått Guds uppdrag, så är målsättningen alltid att bli fullkomliggjord och att uppfylla Guds vilja för att uppnå dessa mål. Detta bör du söka efter i allt du gör. Om någon säger att han inte strävar efter att fullkomnas av Gud eller att träda in i livet, utan bara strävar efter köttslig frid och glädje, då är han totalt blind. De som inte eftersträvar livets verklighet utan bara evigt liv i den kommande världen och trygghet i denna värld är totalt blinda. Så allt ni gör bör göras i syfte att bli fullkomnade och vunna av Gud.

Det verk som Gud utför i människor är att försörja dem utifrån deras olika behov. Ju mer omfattande en människas liv är, desto mer behöver hon och desto mer eftersträvar hon. Om du i det här skedet inte strävar efter något visar det att den Helige Ande har övergivit dig. Den Helige Ande kommer aldrig att överge alla dessa som strävar efter liv – de strävar ständigt och längtar ständigt. Sådana människor nöjer sig aldrig med att stanna där de är. Varje fas i den Helige Andes verk syftar till att uppnå en effekt i dig, men om du blir nöjd med dig själv, om du inte har några behov längre, om du inte längre accepterar den Helige Andes verk, kommer han att överge dig. Människor behöver granskas av Gud varje dag; de behöver riklig försörjning från Gud varje dag. Kan människor klara sig utan att äta och dricka Guds ord varje dag? Om någon alltid känner att han inte kan äta eller dricka tillräckligt av Guds ord, om han alltid söker det och hungrar och törstar efter det, kommer den Helige Ande alltid att verka i honom. Ju mer någon längtar, desto fler praktiska ting kan det komma ur hans gemenskap. Ju intensivare någon söker sanningen, desto snabbare växer hans liv och ger honom riklig erfarenhet och gör honom till en välbärgad man i Guds hus.

Utdrag ur ”Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 548)

Den Helige Ande har en väg att vandra i varje person och ger varje individ möjligheter att bli fulländad. Genom din negativitet fås du att lära känna ditt eget fördärv och sedan hittar du en väg till att praktisera genom att förkasta negativiteten ‒ detta är din fulländning. Genom kontinuerlig vägledning och upplysning av vissa positiva ting inom dig kommer du vidare att proaktivt fylla din funktion, växa i insikt och få omdöme. När din beskaffenhet är god är du särskilt villig att läsa Guds ord och be till Gud, och kan relatera predikningarna du hör till dina egna tillstånd. Vid sådana tillfällen upplyser Gud ditt inre och kastar ljus över det, vilket får dig att inse några av den positiva sidans saker. Detta är fulländning av dig i den positiva sidan. I negativa tillstånd är du svag och negativ, och känner att du inte har Gud i ditt hjärta, men Gud kastar ändå ljus över dig och hjälper dig att hitta en väg till praktiserandet. Av detta följer att du uppnår fulländning på den negativa sidan. Gud kan fullkomna människan genom både positiva och negativa sidor. Det beror på om du kan erfara och om du strävar efter att fullkomnas av Gud. Om du verkligen försöker bli fullkomnad av Gud, då kan det negativa inte få dig att drabbas av förlust, men det kan föra med sig saker till dig som är mer verkliga. Det kan göra dig mer i stånd att inse som saknas inom dig, mer förmögen att komma till rätta med dina verkliga tillstånd och inse att människan inte har någonting och inte är någonting. Om du inte upplever prövningar så förstår du inte, och du kommer alltid att känna att du står över andra och är bättre än alla andra. Genom allt detta kommer du att inse att allt som hände förut utfördes av Gud och skyddades av Gud. När du träder in i prövningar lämnas du utan kärlek eller tro, du saknar bön och kan inte sjunga lovsånger ‒ och utan att inse det lär du känna dig själv mitt i detta. Gud har många sätt att fullkomna människan. Han använder sig av alla typer av miljöer för att åtgärda människans fördärvade sinnelag och använder olika saker för att blottlägga henne; i ett hänseende åtgärdar han människan, i ett annat blottlägger han henne, och i åter ett annat avslöjar han henne, gräver fram och uppenbarar ”hemligheter” i människohjärtats djup, och visar människan hennes natur genom att avslöja många av hennes tillstånd. Gud fullkomnar människan med många metoder ‒ genom uppenbarelse, åtgärder, förädling och tuktan ‒ så att hon kan veta att Gud är praktisk.

Utdrag ur ”Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 549)

Vad är det ni söker nu? Att bli fullkomnade av Gud, att lära känna Gud, att vinna Gud – eller kanske söker ni uppträda som en 90-talets Petrus eller ha en större tro än Job, eller kanske söker ni att kallas rättfärdiga av Gud och komma inför Guds tron eller kunna manifestera Gud på jorden och vittna starkt och rungande om Gud. Oavsett vad ni söker är det, allt som allt, i syfte att bli frälsta av Gud. Oavsett om du försöker vara en rättfärdig person, söker vara som Petrus eller tro som Job eller bli fullkomnad av Gud, så är alltsamman Guds verk med människan. Oavsett vad du söker, så gör du det med andra ord för att bli fullkomnad av Gud; det sker för att uppleva Guds ord, för att tillfredsställa Guds hjärta. Allt sker för att upptäcka Guds skönhet, allt sker för att leta reda på en väg till att praktisera i verklig erfarenhet med målet att du ska kunna kasta av dig ditt eget upproriska sinnelag, uppnå ett normalt tillstånd inom dig själv, helt kunna anpassa dig till Guds vilja, bli en korrekt person och att ha rätt motiv i allt du gör. Anledningen till att du upplever alla dessa saker är att du ska lära känna Gud och uppnå tillväxt i livet. Fastän det du upplever är Guds ord och faktiska händelser, människor, ämnen och företeelser i din omgivning, kan du i slutändan känna Gud och fullkomnas av honom. Att försöka vandra den rättfärdiges väg eller omsätta Guds ord i praktiken – detta är löparbanan, medan kunskap om Gud och att fullkomnas av honom är slutmålet. Vare sig du nu söker Guds fullkomnande eller att vittna för Gud, sker det på det hela taget ytterst för att lära känna Gud; det sker för att det verk han utför i dig inte ska var förgäves, så att du äntligen lär känna Guds verklighet, hans storhet och än mer hans ödmjukhet och hemlighet, och lär känna det myckna verk som Gud utför i dig. Gud har ödmjukat sig till en sådan nivå att han utför sitt verk i dessa smutsiga och fördärvade människor och fullkomnar denna människoskara. Gud blev inte bara kött för att leva och äta bland människor, för att valla dem, för att sörja för deras behov. Viktigare är att han utför sitt stora frälsnings- och erövringsverk på dessa outhärdligt fördärvade människor. Han kom till den stora röda drakens hjärta för att rädda dessa mest fördärvade människor, så att alla människor ska kunna förändras och förnyas. Det enorma umbärande som Gud uthärdar är inte bara det som den inkarnerade Guden uthärdar, utan främst att Guds Ande förödmjukas så extremt ‒ han ödmjukar och döljer sig så mycket att han blir en vanlig person. Gud inkarnerades och tog köttets gestalt så att människor ser att han har ett normalt mänskligt liv och att han har normala mänskliga behov. Det här är tillräckligt för att bevisa att Gud har ödmjukat sig i hög grad. Guds Ande förverkligas i köttet. Hans Ande är så upphöjd och stor, men han antar ändå en vanlig människas ‒ en försumbar människas ‒ gestalt för att utföra sin Andes verk. Kalibern, insikten, förnuftet, mänskligheten och livet hos var och en av er visar att ni verkligen är ovärdiga att ta emot Guds verk av detta slag. Ni är verkligen ovärdiga att låta Gud uthärda ett sådant umbärande för er skull. Gud är så stor. Han är så enastående och människor är så elaka och usla, och ändå verkar han i dem. Han inkarnerades inte bara för att sörja för människor, för att tala med människor; han bor till och med tillsammans med människor. Gud är så ödmjuk, så älskvärd. Om du gråter medan du lovprisar så snart Guds kärlek nämns, så snart Guds nåd nämns ‒ om du uppnår detta tillstånd, då du har sann kunskap om Gud.

Utdrag ur ”Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 550)

Nuförtiden finns det en avvikelse i människors sökande; de försöker bara att älska Gud och att tillfredsställa Gud, men de har inte någon kunskap om Gud och har försummat den Helige Andes upplysning och ljus inom dem. De har inte sann kunskap om Gud som sin grundval. På så vis mister de energi varefter deras erfarenhet fortskrider. Alla dessa som försöker vinna sann kunskap om Gud, trots att tidigare inte befann sig i något gott tillstånd utan lutade mot negativitet och svaghet, ofta grät, blev missmodiga och förlorade hoppet – nu, när de får mer erfarenhet förbättras deras tillstånd. Efter att ha upplevt att bli åtgärdade och nedbruten, och efter att ha genomgått en omgång prövningar och förädling, har de gjort stora framsteg. De negativa tillstånden reduceras och det har skett en del förändringar i deras livssinnelag. När de genomgår fler prövningar börjar deras hjärtan älska Gud. Det finns en princip för Guds fullkomnande av människor: han upplyser dig genom att använda en önskvärd del av dig så att du har en väg till att praktisera, kan avskilja dig från alla negativa tillstånd, hjälpa din ande att uppnå frigörelse och göra så att du bättre kan älska honom. På så vis kan du göra dig av med Satans fördärvade sinnelag. Du är okonstlad och öppen, villig att lära känna dig själv och villig att omsätta sanningen i praktiken. Gud kommer med visshet att välsigna dig, så när du är svag och negativ upplyser han dig dubbelt, hjälper dig att lära känna dig själv bättre, vara mer villig att ångra dig för dig själv och bättre kunna praktisera det som du borde praktisera. Det är bara på så sätt som ditt hjärta är fridfullt och tillfreds. En person som vanligtvis ägnar sig åt att känna Gud, åt att känna sig själv och åt sitt eget praktiserande kommer ofta att kunna ta emot Guds verk och ta emot vägledning och upplysning från Gud. Även om en sådan person befinner sig i ett negativt tillstånd, kan han omedelbart vända på allting, antingen till följd av samvetets agerande eller på grund av upplysning från Guds ord. Förändringen av en persons sinnelag uppnås alltid när han känner till sitt eget faktiska tillstånd och känner till Guds sinnelag och verk. En person som är villig att öppna sig och lära känna sig själv kommer att kunna tillämpa sanningen. En sådan slags person är lojal mot Gud, och den som är lojal mot Gud är en person som har en förståelse av Gud, vare sig den är ytlig eller djup, mager eller rik. Detta är Guds rättfärdighet och något som människor uppnår; det är deras egen vinning. Den som har kunskap om Gud är en person som har en grundval, som har vision. Denna typ av person är säker på Guds kött och säker på Guds ord och verk. Oavsett hur Gud verkar eller talar, eller hur andra människor orsakar störningar, kan han hålla ställningarna och vittna om Gud. Ju mer en person är på detta sätt, desto mer kan han tillämpa den sanning som han förstår. Eftersom han alltid praktiserar Guds ord, vinner han mer förståelse av Gud och har föresatsen att för evigt vittna om Gud.

Utdrag ur ”Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 551)

Att ha urskiljning, underkastelse och förmågan att se igenom saker så att du är skärpt i anden innebär att du har Guds ord som upplyser och kastar ljus över ditt inre så snart du stöter på något. Detta är att vara skärpt i anden. Allt som Gud gör är för att bidra till att återuppliva människors andar. Varför säger Gud alltid att människor är avtrubbade och trögfattade? Det beror på att människors andar har dött och de har blivit avtrubbade i en sådan utsträckning att de är helt omedvetna om andliga ting. Guds verk är att få människors liv att fortgå och att hjälpa människors andar att komma till liv, så att de kan få insikt i andliga ting; de kan alltid älska Gud i sina hjärtan och tillfredsställa Gud. Om en person når till den här punkten visar det att dennes ande har återupplivats och nästa gång han stöter på något kan han reagera direkt. Han är lyhörd för predikningar och reagerar snabbt på situationer. Detta är vad det innebär att uppnå skärpa i anden. Det finns många människor som reagerar snabbt på en extern händelse, men så snart någon nämner inträde i verkligheten eller detaljerade andliga ting blir de avtrubbade och trögfattade. De förstår bara något om det stirrar dem i ansiktet. Allt detta är tecken på att man är andligt avtrubbad och trögfattad, att man har liten erfarenhet av andliga ting. Vissa människor är skärpta i anden och har urskiljning. Så snart de hör ord som påpekar deras tillstånd skyndar de sig att skriva ner dem. Så snart de hör ord om utövandeprinciper kan de acceptera dem och tillämpa dem på sin följande erfarenhet och på så sätt ändra sig själva. Det här är personer som är skärpta i anden. Och varför kan de reagera så snabbt? Det beror på att de fokuserar på de här sakerna i sitt dagliga liv. När de läser Guds ord kan de jämföra sina tillstånd med dem och begrunda sig själva. När de lyssnar till utläggningar och predikningar och hör ord som ger dem upplysning och ljus kan de ta emot dem omedelbart. Det är som när man ger mat till en hungrig person; de kan genast äta den. Om du ger mat till någon som inte är hungrig reagerar hon inte så snabbt. Om du ofta ber till Gud, kan du sedan reagera omedelbart när du stöter på något: vad Gud kräver i den här frågan och hur du ska agera. Gud vägledde dig i den frågan förra gången; när du stöter på detsamma i dag, kommer du helt naturligt att veta hur du ska praktisera på ett sätt som behagar Guds hjärta. Om du alltid praktiserar och erfar på det här sättet kommer du vid någon tidpunkt att bli mästerlig på det. När du läser Guds ord vet du vilken typ av person Gud hänvisar till, du vet vad för slags andliga egenskaper han talar om och du kan fatta huvudpoängen och omsätta den i praktiken; detta visar att du kan erfara. Varför brister vissa människor i det här avseendet? Det är för att de inte lägger stor möda på aspekten att praktisera. Även om de är villiga att omsätta sanningen i praktiken, har de ingen sann insikt i detaljerna i tjänsten, i detaljerna i deras livs sanning. De blir förvirrade när något händer. På så sätt kan du vilseledas när en falsk profet eller en falsk apostel följer med. Du måste ofta delta i samlingar kring Guds ord och verk – det är enda sättet om du ska förstå sanningen och utveckla urskillningsförmåga. Om du inte förstår sanningen kommer du inte att ha någon urskiljningsförmåga. Vad Gud säger, hur Gud verkar, vilka krav han ställer på människor, vilken sorts människor du bör komma i kontakt med och vilken sorts människor du bör undvika – det är exempel på sådant som du ofta måste delta i samlingar kring. Du måste betona dessa saker när du äter och dricker Guds ord och vid verkliga erfarenheter. Om du alltid upplever Guds ord på detta sätt, kommer du att förstå sanningen, grundligt förstå många saker och dessutom ha urskiljning. Vad är den Helige Andes fostran? Vad är skuld som beror på mänskligt uppsåt? Vad är vägledning från den Helige Ande? Vad är arrangerande av en miljö? Vad är Guds ord som upplyser inifrån? Om du inte är klar över dessa saker kommer du inte att ha någon urskiljning. Du måste veta vad som kommer från den Helige Ande, vad upproriskt sinnelag är, hur man lyder Guds ord och hur man gör sig av med sin egen upproriskhet; om du har en erfarenhetsmässig förståelse av dessa saker, så kommer du att ha en grundval; när någonting händer kommer du att ha en lämplig sanning att bedöma det med och passande visioner som en grundval. Du kommer att ha principer för allt du gör och du kommer att kunna handla enligt sanningen. Då kommer ditt liv att vara fullt av Guds upplysning, fullt av Guds välsignelser. Gud kommer inte att behandla någon illa som uppriktigt söker honom. Han kommer inte att behandla någon illa som lever ut honom och vittnar om honom, och han kommer inte att förbanna någon som uppriktigt kan törsta efter sanning. Om du kan uppmärksamma ditt eget sanna skick, din egen praktik och din egen förståelse medan du äter och dricker Guds ord, då kommer du att få upplysning och vinna praktisk förståelse när du stöter på ett problem. Sedan kommer du att ha en väg till att praktisera och en urskillning i allt. Den som har sanningen kommer sannolikt inte att bli bedragen och det är osannolikt att han kommer att så split eller agera överdrivet. På grund av sanningen är han skyddad, och han får också mer förståelse på grund av sanningen. På grund av sanningen har han fler vägar till att praktisera, fler möjligheter att den Helige Ande verkar i honom och fler möjligheter att bli fulländad.

Utdrag ur ”Endast de som fokuserar på att praktisera kan fullkomnas” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 552)

Det finns kriterier som måste uppfyllas för att du ska kunna fullkomnas. Genom din beslutsamhet, din uthållighet och ditt samvete, och din strävan kommer du att kunna uppleva livet och uppfylla Guds vilja. Dessa är ditt inträde och vad som krävs av dig på vägen mot fullkomlighet. Fullkomlighetens verk kan utföras på alla människor. Alla som strävar efter Gud kan göras fullkomliga och har möjligheten och kvalifikationerna att bli fullkomliggjorda. Det finns ingen fast regel här. Om någon kan göras fullkomlig eller inte beror främst på vad den personen strävar efter. Människor som älskar sanningen och kan leva ut sanningen kan absolut göras fullkomliga. Människor som inte älskar sanningen lovordas inte av Gud; de äger inte det liv som Gud kräver och de kan inte göras fullkomliga. Fullkomlighetens verk sker enbart för att vinna människor, det är inte ett steg i stridenmot Satan. Det erövrande verket sker enbart för att strida mot Satan, vilket innebär att använda erövringen av människan för att besegra Satan. Det sistnämnda är huvudverket, det nyaste verket som aldrig har utförts under alla tidsåldrar. Man kan säga att målet med detta stadium framför allt är att erövra alla människor för att besegra Satan. Verket med att göra människor fullkomliga – det är inget nytt verk. Allt verk under perioden när Gud verkar i köttet har erövringen av människor som sitt främsta mål. Det här är som under nådens tidsålder. Hela mänsklighetens försoning genom korsfästelsen var huvudverket. ”Vinnandet av människor” skedde utöver verket i köttet och först efter korsfästelsen. När Jesus kom och gjorde sitt verk var hans mål framför allt att använda sin korsfästelse för att triumfera över dödens slaveri och Hades, att triumfera över Satans påverkan, det vill säga att besegra Satan. Det var först när Jesus hade korsfästs som Petrus steg för steg gav sig in på vägen mot fullkomlighet. Han var naturligtvis bland dem som följde Jesus medan Jesus verkade, men han gjordes inte fullkomlig vid den tiden. Det var snarare efter att Jesus avslutat sitt verk som Petrus gradvis förstod sanningen och sedan blev fullkomliggjord. Den inkarnerade Guden kommer endast till jorden för att slutföra ett centralt nyckelskede av verket under en kort tid, inte för att leva bland människor på jorden under lång tid och avsiktligt göra dem fullkomliga. Han utför inte det verket. Han väntar inte till den tid då människan är fullständigt fullkomliggjord med att avsluta sitt verk. Det är inte målet och meningen med hans inkarnation. Han kommer bara för att utföra det kortsiktiga verket med att rädda mänskligheten, inte för att utföra det väldigt långsiktiga verket med att göra mänskligheten fullkomlig. Verket med att rädda mänskligheten är representativt, har förmågan att starta en ny tidsålder och kan avslutas på kort tid. Att göra mänskligheten fullkomlig kräver däremot att föra människan upp till en viss nivå och det är ett verk som tar lång tid. Detta verk måste utföras av Guds Ande, men det utförs på grundval av den sanning som uttalas under verket i köttet. Eller så låter han dessutom apostlarna uppstå för att de ska utföra det långsiktiga herdearbetet för att uppnå hans mål att göra mänskligheten fullkomlig. Den inkarnerade Guden utför inte det här verket. Han talar enbart om livets väg så att människor ska förstå och ger bara mänskligheten sanningen i stället för att ständigt följa människan när hon utövar sanningen, eftersom det inte ligger inom hans ämbete. Alltså kommer han inte att göra människan sällskap förrän den dag då människan fullständigt förstår sanningen och fullständigt erhåller sanningen. Hans verk i köttet avslutas när människan formellt träder in på det rätta spåret av tro på Gud, när människan kliver in på det rätta spåret mot att göras fullkomlig. Det här är naturligtvis också när han kommer att ha besegrat Satan fullständigt och triumferat över världen. Han bryr sig inte om huruvida människan slutligen har trätt in i sanningen då och inte heller bryr han sig om huruvida människans liv är stort eller litet. Det är inget av det som han ska förvalta i köttet, inget av det ingår i den inkarnerade Gudens ämbete. När han avslutar det verk han var ämnad att utföra avslutar han sitt verk i köttet. Den inkarnerade Gudens verk är bara det verk som Guds Ande inte kan göra direkt. Det är också frälsningens kortsiktiga verk, inget långsiktigt verk på jorden.

Utdrag ur ”Endast de som fullkomnats kan leva ett meningsfullt liv” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 553)

Detta verk bland er utförs på er i enlighet med vad som behöver göras. Efter erövringen av dessa individer kommer en grupp människor att göras fullkomliga. Av den anledningen utförs en stor del av det nuvarande verket också som förberedelse för målet att göra er fullkomliga, eftersom det finns många som hungrar efter sanningen som kan göras fullkomliga. Om det erövrande verket skulle utföras på er och inget ytterligare verk gjordes därefter, skulle då inte det innebära att vissa som längtar efter sanningen inte skulle vinna den? Syftet med det aktuella verket är att öppna en väg för att göra människor fullkomliga senare. Även om mitt verk enbart är erövring är den livets väg jag talar om ändå i förberedelse för att göra människor fullkomliga senare. Verket som sker efter erövring fokuserar på att göra människor fullkomliga, och på så vis sker erövringen för att lägga en grund för fullkomnandet. Människan kan bara göras fullkomlig efter att ha blivit erövrad. Just nu är den främsta uppgiften att erövra, senare kommer de som söker och längtar efter sanningen att göras fullkomliga. Att göras fullkomlig har att göra med människors positiva aspekter för inträde: Har du ett hjärta som älskar Gud? Hur djup har din upplevelse varit medan du har vandrat den här vägen? Hur ren är din kärlek till Gud? Hur exakt är ditt utövande av sanningen? För att göras fullkomlig måste man ha grundläggande kunskap om alla aspekter av mänskligheten. Det här är ett grundläggande krav. Alla de som inte kan göras fullkomliga efter att ha blivit erövrade blir tjänande objekt och kommer i slutändan fortfarande att kastas i eld- och svavelsjön och fortfarande att falla ner i den bottenlösa avgrunden eftersom deras sinnelag inte har förändrats och de fortfarande tillhör Satan. Om en människa saknar kvalifikationerna för fullkomnande så är hon värdelös – hon är avfall, ett redskap, något som inte kan uthärda eldprovet! Hur stor är din kärlek till Gud just nu? Hur mycket föraktar du dig själv? Hur väl känner du egentligen Satan? Har ni skärpt er beslutsamhet? Är ert mänskliga liv väl reglerat? Har ert liv förändrats? Lever ni ett nytt liv? Har er syn på livet förändrats? Om dessa saker inte har förändrats kan du inte göras fullkomlig även om du inte retirerar. I stället har du bara blivit erövrad. När det är dags att testa dig saknar du sanningen, din mänsklighet är onormal och du är lika låg som ett odjur. Du har bara blivit erövrad, är bara en som har blivit erövrad av mig. Precis som en åsna blir skrämd och rädd för att göra något varje gång den ser sin ägare när den väl har upplevt ägarens piska, är också du som denna kuvade åsna. Om en person saknar dessa positiva aspekter och i stället är passiv och rädd, blyg och tveksam inför alla ting, oförmögen att urskilja något tydligt, oförmögen att acceptera sanningen, fortfarande utan en väg för utövande, än mer utan ett hjärta som älskar Gud – om en person inte har någon förståelse för hur man älskar Gud, hur man lever ett meningsfullt liv eller hur man blir en riktig person – hur kan en sådan person bära vittnesbörd om Gud? Det här visar att ditt liv har litet värde och att du inte är något annat än en kuvad åsna. Du har blivit erövrad men det betyder bara att du har förnekat den stora röda draken och vägrar att underkasta sig dess domän, det betyder att du tror att det finns en Gud, vill lyda alla Guds planer och inte har några klagomål. Men i de positiva aspekterna, kan du leva ut Guds ord och manifestera Gud? Om du inte har något av detta betyder det att du inte har vunnits av Gud och du är inget annat än en underkuvad åsna. Det finns inget önskvärt hos dig och den Helige Ande verkar inte i dig. Din mänsklighet är alltför bristfällig och det är omöjligt för Gud att använda dig. Du måste bli godkänd av Gud och vara hundra gånger bättre än de icke-troende odjuren och än de levande döda – bara de som kommer till den här nivån är kvalificerade att göras fullkomliga. Bara om man har mänsklighet och ett samvete är man lämpad att användas av Gud. Först när ni har blivit fullkomliggjorda kan du betraktas som mänsklig. Endast de fullkomliggjorda är människor som lever meningsfulla liv. Endast sådana människor kan vittna om Gud ännu mer rungande.

Utdrag ur ”Endast de som fullkomnats kan leva ett meningsfullt liv” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 554)

Hur går Gud till väga för att göra människan fullkomlig? Vilka aspekter ingår? Är du villig att fullkomnas av Gud? Är du villig att acceptera Guds dom och tuktan? Vad svarar du på dessa frågor? Om du inte kan säga att du vet, visar det att du fortfarande inte känner till Guds verk och inte blivit det minsta upplyst av den Helige Ande. Den sortens människor kan inte bli fullkomliggjorda. De kan bara ta emot ett litet mått av nåd som de kan njuta av en kort tid men som inte varar i längden. Den som enbart åtnjuter Guds nåd kan inte bli fullkomnad av Gud. Somliga kanske nöjer sig med köttets lugn och välbefinnande, ett behagligt liv utan motgång eller missöde, att leva i ro med sin familj utan bråk eller gräl. De kanske till och med tror att detta är Guds välsignelse, men sanningen är att det bara är Guds nåd. Ni kan inte nöja er med att enbart åtnjuta Guds nåd. Att tänka på det viset är alltför simpelt. Även om du läser Guds ord dagligen, ber varje dag, och din ande känner osedvanlig glädje och frid, kan du när allt kommer omkring inte säga dig ha någon kunskap om Gud och hans verk eller någon erfarenhet av det. Och det spelar ingen roll hur mycket av Guds ord som du ätit och druckit, om du enbart känner frid och glädje i din ande och att Guds ord är ljuvligare än någonting annat och att du inte kan få nog av det, samtidigt som du varken har någon riktig erfarenhet eller sann bild av Guds ord – vad kan du få ut av den sortens gudstro? Om du inte kan leva ut essensen i Guds ord handlar ditt ätande och drickande av Guds ord och dina böner enbart om religion. Den sortens människa kan inte fullkomnas och kan inte vinnas av Gud. Alla dessa som vinns av Gud är de som strävar efter sanningen. Det som Gud vinner är inte människans kött eller hennes ägodelar, utan den del inuti henne som tillhör Gud. Därför fullkomnar inte Gud människans kött utan hennes hjärta, så att människans hjärta kan vinnas av Gud. Med andra ord är andemeningen i uttrycket ”Gud gör människan fullkomlig” att Gud fullkomnar hennes hjärta så att det vänder sig till Gud och älskar honom.

Människans kött är dödligt. Det är meningslöst för Gud att vinna människans kött, eftersom det är det som oundvikligen förgås. Det kan inte ta emot Guds arv eller hans välsignelser. Om Gud enbart vann människans kött och behöll människans kött i denna ström, skulle människan finnas i denna ström till namnet men hennes hjärta skulle tillhöra Satan. Då skulle människan inte bara vara oförmögen att bli en manifestation av Gud utan dessutom bli en börda för honom. Då skulle det vara meningslöst för Gud att utvälja människor. De som kommer att fullkomnas av Gud är de som kommer att ta emot Guds välsignelser och hans arv. De tar alltså in vad Gud har och är, så att det blir vad de har inom sig; de blir fullständigt genomsyrade av alla Guds ord; hur Guds vara än är så kan ni ta in alltsamman precis så som det är och därigenom leva ut sanningen. Det här är den sortens människa som fullkomnats av Gud och vunnits av Gud. Endast den sortens människa är berättigad att ärva de välsignelser som Gud skänker:

1. Att ta emot hela Guds kärlek.

2. Att i allting handla enligt Guds vilja.

3. Att ta emot Guds vägledning, leva i Guds ljus och bli upplyst av Gud.

4. Att leva ut den avbild som Gud älskade på jorden; att verkligen älska Gud som Petrus gjorde, korsfäst för Gud och värdig att dö för att återgälda Guds kärlek; att uppnå samma härlighet som Petrus.

5. Att bli älskad, respekterad och beundrad av alla på jorden.

6. Att övervinna dödens och Hades alla bojor, att inte ge Satans verk någon chans, att ägas av Gud, leva med en frisk och livlig ande och inte känna någon trötthet.

7. Att känna en outsäglig glädje och entusiasm under alla perioder i livet, som om man har sett Guds härlighets dag bli verklighet.

8. Att motta härlighet med Gud och bli lik Guds älskade heliga.

9. Att bli det som Gud älskar på jorden, det vill säga, Guds älskade son.

10. Att ändra form, lämna köttet bakom sig och tillsammans med Gud stiga upp till den tredje himlen.

De enda som är i stånd att ärva Guds välsignelser är dessa som fullkomnats av Gud och vunnits av Gud. Har du vunnit någonting? I vilken utsträckning har Gud fullkomnat dig? Gud fullkomnar inte människan på måfå. Det finns villkor och tydliga resultat som människan kan se. Det är inte som människan tror, att om hon bara förtröstar på Gud så kan hon bli fullkomnad och vunnen av honom och motta Guds välsignelser och arv på jorden. Sådana saker är utomordentligt svåra, och ännu svårare är det när det gäller formförändringen. Det ni för närvarande i första hand bör sträva efter är att bli fullkomnade av Gud i allt, och att bli fullkomnade av Gud genom alla människor, frågor och företeelser som ni ställs inför, så att mer av vad Gud är införlivas i er. Ni måste först erhålla Guds arv på jorden innan ni är berättigade att ärva fler och större välsignelser från Gud. Allt sådant är vad ni bör eftersträva och vad ni först bör förstå. Ju mer ni strävar efter att bli fullkomnade av Gud i allt, desto mer kommer ni att kunna se Guds hand i allt och därigenom aktivt söka att träda in i Guds ords vara och hans ords verklighet ur olika perspektiv och i olika situationer. Ni kan inte nöja er med sådana negativa tillstånd som att bara låta bli att synda eller att inte ha några uppfattningar, någon livsfilosofi och någon mänsklig vilja. Gud gör människan fullkomlig på olika sätt och i alla situationer är det möjligt för dig att bli fullkomnad som resultat. Du kan bli fullkomnad inte bara vad beträffar det positiva utan också det negativa och därigenom berika vad du vinner. Varje dag finns det tillfällen att bli fullkomnad och tid att bli vunnen av Gud. Efter en period av sådan erfarenhet kommer du att vara ordentligt förvandlad. Du kommer nu att naturligt vara i stånd att skaffa dig insikt i mycket som du tidigare inte förstod; omedvetet och utan att behöva undervisas av andra kommer du att bli upplyst av Gud, så att du har upplysning i allt och alla dina erfarenheter går in på detaljer. Gud kommer att vägleda dig så att du inte viker av åt någondera sida. Då kommer du att ha slagit in på vägen mot att göras fullkomlig av honom.

Utdrag ur ”Löften till dem som gjorts fullkomliga” i ”Ordet framträder i köttet”

Dagliga ord från Gud (Utdrag 555)

Att fullkomnas av Gud kan inte begränsas till fullkomning genom att äta och dricka Guds ord. Att erfara på det sättet är alltför ensidigt och omfattar inte tillräckligt; det bara begränsar människan till en väldigt liten sfär. I det här fallet saknar människan nödvändig andlig näring. Om ni önskar bli fullkomnade av Gud måste ni lära er att erfara allt och bli upplyst i allt ni möter. Närhelst du ställs inför någonting, det må vara bra eller dåligt, ska du ha nytta av det och det ska inte få dig att bli passiv. Oavsett vad ska du kunna betrakta det genom att stå vid Guds sida och inte analysera eller studera det utifrån människans perspektiv (detta är en avvikelse i din erfarenhet). Om det är på det här sättet du erfar, då kommer ditt hjärta att övertas av bördorna för ditt liv; du kommer ständigt att leva i ljuset från Guds anlete och kommer inte att med lätthet avvika i din praktik. Den sortens människa har stora utsikter. Det finns så många möjligheter att bli fullkomnad av Gud. Alltsamman hänger på huruvida ni är sådana som verkligen älskar Gud och huruvida ni har beslutsamheten att bli fullkomnade av Gud, vunna av Gud och ta emot hans välsignelser och arv. Det kommer inte att räcka för er att bara ha beslutsamhet. Ni måste ha mycket kunskap, annars kommer ni alltid att avvika i er praktik. Gud är villig att fullkomna var och en av er. Nu är det så att fastän de flesta redan sedan länge har accepterat Guds verk, har de begränsat sig själva till att enbart njuta av Guds nåd och är bara villiga att ta emot lite köttets välbefinnande från honom. De vill inte ta emot fler och högre uppenbarelser, vilket visar att människans hjärta fortfarande ständigt är på utsidan. Människans arbete, hennes tjänande och hennes hjärta som älskar Gud har färre orenheter, men vad människans väsen och hennes oupplysta tänkande anbelangar, söker människan fortfarande ständigt köttets frid och njutning och bryr sig inte om vilka villkoren för och syftena med Guds fullkomnande av människan är. Så de flestas liv är fortfarande vulgära och dekadenta utan den minsta lilla förändring. De betraktar helt enkelt inte tro på Gud som någon viktig fråga. Snarare är det som om de bara tror för någon annans skull; de agerar utan uppriktighet eller engagemang och hankar sig fram med absolut minimum där de driver vind för våg i en meningslös tillvaro. Få är dessa som strävar efter att träda in i Guds ord i allt, vinna mer berikande ting, bli innehavare av större rikedomar i Guds hus i dag och ta emot fler av Guds välsignelser. Om du söker att bli fullkomnad av Gud i allt och är i stånd att ärva Guds löften på jorden; om du söker att bli upplyst av Gud i allt och inte låter åren passivt glida förbi, så är detta den ideala vägen att aktivt träda in. Endast på det här sättet är du värdig och berättigad att fullkomnas av Gud. Är du verkligen en som strävar efter att fullkomnas av Gud? Är du verkligen en som är uppriktig i allt? Har du samma anda av kärlek till Gud som Petrus? Har du viljan att älska Gud så som Jesus gjorde? Du har förtröstat på Jesus i många år; har du insett hur det kommer sig att Jesus älskade Gud? Är det verkligen Jesus som du tror på? Du tror på den praktiske Guden av i dag; har du sett hur den praktiske Guden i köttet älskar Gud i himlen? Du förtröstar på Herren Jesus Kristus; det beror på att Jesu korsfästelse för att friköpa mänskligheten liksom de underverk han utförde är allmänt accepterade sanningar. Människans tro kommer emellertid inte av kunskap och sann förståelse av Jesus Kristus. Du tror bara på Jesu namn men förtröstar inte på hans Ande, för du visar ingen respekt för hur Jesus älskade Gud. Din tro på Gud är alltför omogen. Fastän du har förtröstat på Jesus under många år vet du inte hur du ska älska Gud. Gör inte det dig till världens största dåre? Det visar att du i åratal har ätit Herren Jesu Kristi mat förgäves. Inte nog med att jag tycker illa om den sortens människa, utan jag är förvissad om att Herren Jesus Kristus, som du tillber, också gör det. Hur kan en sådan människa bli fullkomliggjord? Rodnar du inte? Skäms du inte? Har du fortfarande mage att se din Herre Jesus Kristus i ögonen? Förstår ni alla innebörden i mina ord?

Utdrag ur ”Löften till dem som gjorts fullkomliga” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående: Inträde i livet 4

Nästa: XI. Slutmål och slutliga öden

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Relaterat innehåll

Visionen av Guds verk (3)

Första gången Gud blev människa var genom den helige Andes avlelse, och det hängde samman med det verk han avsåg att utföra. Nådens...

Hur Petrus lärde känna Jesus

Under den period som Petrus tillbringade tillsammans med Jesus såg han många älskvärda karaktärsdrag hos Jesus, många egenskaper som är...

Hur man känner verkligheten

Gud är en praktisk Gud: Alla hans verk är praktiska, alla ord han säger är praktiska och alla sanningar han uttrycker är praktiska. Allt...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok