Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Lyssna till Guds röst Skåda Guds framträdande

A. Den yttersta tidens inkarnerade Gud framträder och verkar som Människosonen

B. Guds förvaltningsplan för att frälsa mänskligheten – verkets tre stadier