Yttranden av de sista dagarnas Kristus (urval)

— Den Helige Andes ord till församlingarna

Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, uttrycker ord för att döma och rena människor och leda dem in i den nya tidsåldern – rikets tidsålder. Endast de som accepterar Allsmäktige Guds dömande verk i de sista dagarna och åtnjuter Guds ords vattning och näring kan verkligen leva i ljuset och på så sätt erhålla sanningen, vägen och livet.