De som ska göras fullkomliga måste genomgå förädling

Om du tror på Gud måste du lyda honom, omsätta sanningen i praktisk handling och fullgöra alla dina plikter. Dessutom måste du förstå det du ska uppleva. Om du bara upplever hur du blir åtgärdad, fostrad och dömd, om du bara kan njuta av Gud och förblir 0förmögen att känna när Gud fostrar dig eller åtgärdar dig – det är inte acceptabelt. Det är möjligt att du förmår stå på dig i det här ögonblicket av förädling, men det räcker ändå inte; du måste fortsätta marschera framåt. Att lära sig älska Gud är något som aldrig stannar upp och aldrig tar slut. Folk ser det som någonting ytterst enkelt att tro på Gud, men så snart de får lite praktisk erfarenhet inser de att det inte är så enkelt som folk föreställer sig att tro på Gud. Människan liden när Gud verkar för att förädla henne. Ju mer en individ förädlas, desto större blir hennes kärlek till Gud och desto mer av Guds makt kommer att uppenbaras i henne. Och omvänt – ju mindre förädling en människa mottar, desto mindre växer hennes kärlek till Gud och desto mindre kommer Guds makt att uppenbaras i henne. Ju mer en sådan människa förädlas och ju mer smärta och plåga hon upplever, desto mer växer hennes kärlek till Gud, desto mer äkta blir hennes tillit till Gud och desto större blir hennes kunskap om Gud. I dina upplevelser kommer du att se människor som lider svårt då de förädlas, då de utsätts för omfattande åtgärder och fostran, och du kommer att se att det är de här människor som har en djup kärlek till Gud och en större och mer inträngande kunskap om Gud. De som inte har upplevt att bli åtgärdade har bara en ytlig kunskap och de kan bara säga: ”Gud är så god, han skänker människorna sin nåd så att de kan glädjas åt honom.” Om folk har erfarit att bli åtgärdade och fostrade, då kan de tala om den sanna kunskapen om Gud. Så ju mer förunderliga Guds verk i människan är, desto mer värdefullt och betydelsefullt är det. Ju mer ogenomträngligt det är för dig och ju mer oförenligt det är med dina uppfattningar, desto mer kan Guds verk erövra dig, vinna dig och göra dig fullkomlig. Hur väldig är inte betydelsen av Guds verk! Om inte Gud förädlade människan på det här viset, om han inte arbetade enligt denna metod, skulle hans verk vara ineffektivt och betydelselöst. Tidigare sas det att Gud skulle välja ut och vinna denna skara och göra dem fullkomliga i de sista dagarna; häri ligger en sällsam betydelse. Ju större det verk är som Gud utför i ert inre, desto större och renare blir er kärlek till honom. Ju större Guds verk är, desto mer kan människan fatta något av hans visdom och desto större är människans kunskap om honom. I de sista dagarna kommer sextusen år av Guds förvaltningsplan att nå sitt slut. Kan den verkligen sluta med lätthet? Kommer Guds verk att vara över så snart han besegrar mänskligheten? Kan det vara så enkelt? Folk föreställer sig faktiskt att det är så enkelt, men det som Gud gör är inte så enkelt. Det spelar ingen roll vilken del av Guds verk vi talar om, så är alltsamman ofattbart för människan. Om du kunde fatta det skulle Guds verk sakna betydelse och värde. Det verk som Gud utför är ofattbart; det står helt i strid med dina uppfattningar, och ju mer oförenligt det är med dina uppfattningar, desto mer uppenbart är det att Guds verk är meningsfullt; om det stämde överens med dina uppfattningar vore det meningslöst. I dag känner du att Guds verk är förunderligt, och ju mer förunderligt du känner att det är, desto mer upplever du att Gud är ofattbar och du inser hur väldiga Guds gärningar är. Om han bara gjorde något ytligt, rutinmässigt verk för att erövra människan och inte gjorde någonting annat efteråt, då skulle människan vara oförmögen att se betydelsen av Guds verk. Även om du bara mottar lite förädling nu, är den till stor nytta för din tillväxt i livet; därför är det ytterst nödvändigt för dig att gå igenom dessa umbäranden. I dag mottar du lite förädling, men efteråt kommer du verkligen att kunna skåda Guds gärningar och till slut kommer du att säga: ”Guds gärningar är så förunderliga!” Det här kommer att vara orden i ditt hjärta. När folk upplevt Guds förädling ett tag (tjänstgörarnas prövning och tuktans tid), sa en del av dem till slut: ”Det är verkligen svårt att tro på Gud!” Det faktum att de använde orden ”verkligen svårt” visar att Guds gärningar är ofattbara, att Guds verk har stor betydelse och stort värde, och att hans verk är i högsta grad värt att värdesättas av människan. Om du inte har den minsta kunskap efter det att jag gjort så mycket verk, skulle mitt verk då ändå kunna ha ett värde? Det kommer att få dig att säga: ”Att tjäna Gud är verkligen svårt, Guds gärningar är så förunderliga och Gud är sannerligen vis! Gud är så ljuvlig!” Om du kan säga de här orden efter att ha gått igenom en period av erfarenheter, då visar detta att du har vunnit Guds verk i dig. En dag, när du sprider evangeliet utomlands och någon frågar dig: ”Hur går det med din tillit till Gud?”, då kommer du att kunna säga: ”Guds handlingar är så fantastiska!” De kommer att känna att dina ord vittnar om verkliga erfarenheter. Detta är verkligen att bära vittnesbörd. Du kommer att säga att Guds verk är fullt av visdom och hans verk i dig har verkligen har övertygat dig och erövrat ditt hjärta. Du kommer alltid att älska honom därför att han är mer än värdig mänsklighetens kärlek! Om du kan tala om dessa ting kan du beröra människors hjärtan. Allt det här är att bära vittnesbörd. Om du kan bära rungande vittnesbörd och röra människor till tårar, då visar det att du verkligen älskar Gud, för du kan vittna om att älska Gud och genom dig kan Guds handlingar bäras ut i vittnesbörd. Ditt vittnesbörd får andra att söka upp Guds verk, uppleva Guds verk, och de kommer att kunna stå stadigt i alla omgivningar de upplever. Det här är det enda äkta sättet att bära vittnesbörd, och det är exakt vad som krävs av dig nu. Du måste inse att Guds verk är extremt värdefullt och värt att uppskattas av folk, och att Gud är så dyrbar och så överflödande; han kan inte bara tala utan även döma människor, förädla deras hjärtan, ge dem glädje, vinna dem, erövra dem och göra dem fullkomliga. Dina upplevelser kommer att få dig att se att Gud är mycket älskvärd. Så hur mycket älskar du Gud nu? Kan du verkligen säga de här sakerna av hela ditt hjärta? När du kan uttrycka dessa ord ur djupet av ditt hjärta, då kommer du att vara i stånd att bära vittnesbörd. Så snart din erfarenhet har nått denna nivå kommer du att kunna vara ett vittne för Gud och du kommer att vara kvalificerad. Så länge du inte når upp till denna nivå i din erfarenhet kommer du att vara alltför långt ifrån. Det är normalt att människor visar olika svagheter under förädlingsprocessen, men efter förädlingen måste du kunna säga: ”Gud är så vis i sitt verk!” Om du verkligen kan uppnå en praktisk förståelse av dessa ord så kommer det att bli någonting du vårdar och din upplevelse kommer att vara av värde.

Vad ska du eftersträva nu? Oavsett om du är i stånd att bära vittnesbörd om Guds verk eller ej, oavsett om du kan bli ett vittnesbörd för Gud och manifestera honom eller ej, och oavsett om du är duglig att användas av honom eller inte, så är det här vad du måste söka. Hur mycket verk har Gud egentligen utfört i dig? Hur mycket har du sett, hur mycket har du rört vid? Hur mycket har du erfarit och smakat på? Vare sig Gud har prövat dig, åtgärdat dig eller fostrat dig, så har han utfört sina handlingar och sitt verk på dig. Men kan du, som en Gudstroende och en person som är villig att sträva efter att bli fullkomliggjorda av honom, bära vittnesbörd om Guds verk på basis av din praktiska erfarenhet? Kan du leva ut Guds ord genom din praktiska erfarenhet? Kan du tillgodose andra genom din egen praktiska erfarenhet och ägna hela ditt liv åt att bära vittnesbörd om Guds verk? För att bära vittnesbörd om Guds verk måste du förlita dig på erfarenhet, kunskap och det pris du har betalat. Endast på så sätt kan du uppfylla hans vilja. Är du en person som bär vittnesbörd om Guds verk? Har du denna ambition? Om du kan bära vittnesbörd om hans namn och än mer om hans verk, och om du kan leva ut den bild som han fordrar av sitt folk, då är du ett vittne för Gud. Hur bär du rent konkret vittnesbörd om Gud? Du gör det genom att söka och längta efter att leva ut Guds ord och genom att vittna med dina ord och låta folk lära känna hans verk och se hans handlingar. Om du verkligen söker allt detta kommer Gud att fullkomna dig. Om det enda du söker är att bli fullkomnad av Gud och bli välsignad i den allra sista änden, då är inte utgångspunkten för din tro på Gud ren. Du måste sträva efter att förstå hur du ska se Guds gärningar i verkliga livet, hur du ska behaga honom när han uppenbarar sin vilja för dig, hur du bör bära vittnesbörd om hans förunderlighet och visdom, och hur du ska vittna om hur han fostrar och åtgärdar dig. Allt detta är sådant du måste begrunda nu. Om du älskar Gud enbart för att du ska kunna ta del av hans härlighet när han har fullkomnat dig, då är din kärlek fortfarande bristfällig och kan inte uppfylla Guds fordringar. Du måste kunna bära vittnesbörd om Guds verk, uppfylla hans krav och uppleva det verk han har gjort i människor på ett praktiskt sätt. Oavsett smärta, tårar eller sorg så måste du uppleva allt detta i din trosutövning. Deras syfte är att fullkomna dig som en person som bär vittnesbörd om Gud. Exakt vad är det som nu driver dig att lida och söka fullkomning? Lider du verkligen för att du älskar Gud och för att du ska kunna bära vittnesbörd om honom? Eller gör du det för köttets välsignelsers skull, för dina framtidsutsikters och ditt ödes skull? Alla dina avsikter, motivationer och de mål du strävar efter måste korrigeras och får inte styras av din egen vilja. En människa kan söka fullkomning för att bli välsignad och få härska med makt, medan en annan kan sträva efter fullkomning för att behaga Gud och kunna bära praktiskt vittnesbörd om Guds verk – vilket alternativ skulle du välja? Om du skulle välja det första så vore du fortfarande vara alldeles långt bort från Guds normer. Jag sa en gång att mina handlingar skulle bli allmänt kända i hela universum och att jag skulle regera som kung i universum. Vad ni har anförtrotts är däremot inte att bli kungar och framträda för hela universum, utan att gå ut och bära vittnesbörd om Guds verk. Låt Guds gärningar fylla kosmos och himlavalvet. Låt alla se dem och erkänna dem. De här orden sägs angående Gud själv och vad människorna måste göra är att bära vittnesbörd om Gud. Hur mycket av Gud känner du till nu? Hur mycket av Gud kan du bära vittnesbörd om? Vad är syftet med att Gud gör människan fullkomligt? Hur ska du visa hänsyn till Guds vilja när du väl förstår den? Om du är villig att bli fullkomliggjord och att bära vittnesbörd om Guds verk genom vad du lever ut, om du har denna drivkraft, då är ingenting för svårt. Vad folk behöver nu är tillit. Om du har denna drivkraft då är det lätt att släppa taget om all negativitet, passivitet, lättja och alla köttets uppfattningar, livsfilosofier, upproriska sinnelag, känslor och så vidare.

Medan folk genomgår prövningar är det normalt att de är svaga, att de bär på negativitet inombords eller att de inte är klara över Guds vilja eller hur de ska utöva sin tro. Men hur som helst måste du likt Job förtrösta på Guds verk och inte förneka honom. Även om Job var svag och förbannade den dag då han föddes, förnekade han inte att Jehova har gett människan allt hon har i livet, och att Jehova också är den som kan ta ifrån henne allting. Denna tro behöll han hur han än prövades. Oavsett vilken förädling du genomgår genom Guds ord i din upplevelse – vad Gud kräver av mänskligheten är kort sagt dess tillit och kärlek. Genom att arbeta på det här viset fullkomnar han folks tillit, kärlek och ambitioner. Gud utför verket med att fullkomliggöra människor utan att de vare sig kan se eller känna det; under sådana förhållanden fordras det att du har tillit. Det fordras att människor har tillit när någonting inte kan ses med blotta ögat, och din tillit krävs när du inte kan släppa taget om dina egna uppfattningar. När du inte är på det klara med Guds verk fordras det att du har tillit, står fast och vittnar. När Job nådde denna punkt framträdde Gud för honom och talade till honom. Det är alltså bara genom din tillit som du kommer att kunna se Gud, och när du har tillit kommer Gud att fullkomliggöra dig. Utan tillit kan han inte göra det. Gud kommer att skänka dig vadhelst du hoppas vinna. Om du inte har tillit kan du inte göras fullkomlig och du kommer inte att kunna se Guds handlingar, än mindre hans allmakt. När du förtröstar på att du kommer att se hans handlingar i din praktiska upplevelse, då kommer Gud att framträda för dig och han kommer att upplysa och vägleda dig inifrån. Utan den tilliten kommer Gud inte att kunna göra det. Hur ska du kunna uppleva Guds verk om du har förlorat hoppet till honom? Därför är det först när du har tillit till Gud och inte tvivlar på honom på något vis, när du har sann tillit till honom oavsett vad han gör, som han kommer att upplysa och belysa dig genom dina upplevelser, och först då kommer du att kunna se hans handlingar. Allt det här uppnås genom tillit. Tillit kommer enbart genom förädling – utan förädling kan ingen tillit utvecklas. Vad menas då med detta ord, ”tillit”? Tillit är den äkta tro och det uppriktiga hjärta människor måste ha när det gäller något de inte kan se eller röra vid, när Guds verk inte stämmer överens med människans uppfattningar, när det är utom mänskligt räckhåll. Det är den tillit jag talar om. Människor behöver tillit i tider av umbäranden och förädling, och tillit är något som följs av förädling; förädling och tillit kan inte skiljas åt. Oavsett hur Gud verkar och oavsett hur din omgivning ser ut kan du sträva efter liv, söka sanningen, söka kunskap om Guds verk, lära dig förstå hans handlingar och handla i enlighet med sanningen. Det är vad det innebär att ha sann tillit, och det visar att du inte har förlorat tron på Gud. Sann tillit till Gud kräver att du håller fast vid att sträva efter sanningen genom förädling, att du verkligen kan älska Gud och inte börjar tvivla på honom, att du fortsätter att utöva sanningen för att behaga honom vad han än gör, och att du kan söka i djupen efter hans vilja och ta hänsyn till hans vilja. Tidigare, när Gud sa att du skulle regera som kung, då älskade du honom, och när han visade sig öppet för dig så följde du honom. Men nu är Gud dold, du kan inte se honom och du har drabbats av problem – förlorar du då nu hoppet till Gud? Du måste alltså alltid sträva efter liv och försöka att uppfylla Guds vilja. Det kallas äkta tillit och det är den sannaste och mest underbara sortens kärlek.

Förr kom alla människor inför Gud för att avge sina löften och de brukade säga: ”Även om ingen annan älskar Gud så måste jag älska honom.” Men nu kommer förädling över dig, och eftersom den inte stämmer överens med dina uppfattningar tappar du tilliten till Gud. Är det äkta kärlek? Du har läst om Jobs gärningar många gånger – har du glömt dem? Sann kärlek kan bara ta form ur tillit. Du utvecklar verklig kärlek till Gud genom de förädlingar du genomgår, och det är genom din tillit som du kan ta hänsyn till Guds vilja i dina praktiska upplevelser, och det är även genom tillit som du överger ditt eget kött och strävar efter liv; det här är vad människor måste göra. Om du gör detta kommer du att kunna se Guds handlingar, men om du saknar tillit kommer du inte att kunna se Guds handlingar eller uppleva hans verk. Om du vill att Gud ska använda dig och göra dig fullkomlig måste du äga allting: viljan att lida, tillit, uthållighet, lydnad och förmågan att uppleva Guds verk, förstå hans vilja, ta hänsyn till hans sorg och så vidare. Att fullkomliggöra en individ är inte lätt, och varenda förädling du upplever kräver din tillit och kärlek. Om du vill att Gud ska göra dig fullkomlig räcker det inte att bara rusa framåt på vägen, och det räcker inte heller att bara offra sig för Gud. Det är mycket du måste besitta för att kunna bli en människa som Gud gör fullkomlig. När du drabbas av lidande måste du kunna lägga omsorgen om köttet åt sidan och inte rikta klagomål mot Gud. När Gud gömmer sig för dig måste du kunna ha tillit att följa honom och behålla din tidigare kärlek utan att låta den svikta eller upplösas. Oavsett vad Gud gör, måste du underordna dig hans plan och vara redo att förbanna ditt eget kött snarare än klaga på honom. När du drabbas av prövningar måste du behaga Gud även om du må gråta bittert eller är ovillig att skiljas från något föremål du älskar. Endast detta är sanna kärlek och tillit. Oavsett vad din faktiska mognad är måste du först äga både sann tillit och vilja att utstå umbäranden, och dessutom måste du ha viljan att försaka köttet. För att uppfylla Guds vilja måste du vara redo att uthärda personliga umbäranden och mista sådant som berör dina personliga intressen. Du måste också kunna känna djup ånger över dig själv: Tidigare var du oförmögen att behaga Gud och nu kan du ångra dig. Det får inte fattas dig något i något av dessa avseenden – det är genom dessa ting som Gud kommer att fullkomna dig. Om du inte kan uppfylla de här kriterierna så kan du inte bli fullkomliggjord.

Den som tjänar Gud måste inte bara veta hur han ska lida för honom; dessutom måste han förstå att syftet med att tro på Gud är att sträva efter att älska Gud. Gud använder dig inte bara för att förädla dig eller för att få dig att lida, utan tvärtom använder han dig för att du ska kunna lära känna hans handlingar och den verkliga meningen med människans liv, och i synnerhet för att du ska förstå att det inte är någon lätt uppgift att tjäna Gud. Att uppleva Guds verk handlar inte om att åtnjuta nåd utan om att lida för sin kärlek till honom. Eftersom du åtnjuter Guds nåd måste du också åtnjuta hans tuktan; du måste uppleva allt detta. Du kan erfara Guds upplysning inom dig och du kan även erfara hur han åtgärdar dig och dömer dig. På så sätt kommer din upplevelse att vara omfattande. Gud har utfört sitt dömande och tuktande verk på dig. Guds ord har åtgärdat dig, men inte bara det; det har även upplyst och belyst dig. När du är negativ och svag oroar sig Gud för dig. Syftet med hela detta arbete är att låta dig förstå att allt som rör människan är i Guds orkestrering. Du kanske tänker att tro på Gud handlar om att lida eller att göra allehanda saker för honom; du kanske tänker att syftet med att tro på Gud är att ditt kött ska känna frid, att allt i ditt liv ska förlöpa smidigt eller att du ska känna dig bekväm och tillfreds i alla avseenden. Men inget av detta är syften som folk ska knyta till sin tro på Gud. Om du tror av de här anledningarna är din utgångspunkt felaktig och det är helt enkelt omöjligt för dig att bli fullkomliggjord. Guds handlingar, hans rättfärdiga sinnelag, visdom, ord, förunderlighet och ogripbarhet är alltsamman sådant som folk måste förstå. När du har den förståelsen måste du använda den för att befria ditt hjärta från alla personliga krav, förhoppningar och uppfattningar. Endast genom att göra dig av med dessa ting kan du uppfylla de villkor Gud kräver, och det är endast genom att göra detta som du kan ha liv och behaga Gud. Syftet med att tro på Gud är att behaga honom och att leva ut det sinnelag han kräver, så att hans handlingar och hans härlighet kan manifesteras genom denna skara ovärdiga människor. Det är det korrekta perspektivet när det gäller att tro på Gud, och det är också det mål som du ska söka. Du måste ha rätt utgångspunkt för din tro på Gud och du måste söka att få del av Guds ord. Du behöver äta och dricka Guds ord och du måste kunna leva ut sanningen, och särskilt måste du kunna se hans praktiska gärningar, hans underbara gärningar i hela universum, liksom det praktiska verk han utför i köttet. Genom sina praktiska upplevelser kan människor förstå exakt hur Gud utför sitt verk i dem och vad han vill med dem. Syftet med alltsamman är att rensa bort folks fördärvade sataniska sinnelag. Efter att ha kastat ut all orenhet och orättfärdighet du har inom dig, och efter att ha gjort dig av med dina felaktiga avsikter och utvecklat sann tillit till Gud – endast med sann tillit kan du verkligen älska Gud. Du kan bara hysa sann kärlek till Gud med din tro på honom som grundval. Kan du älska Gud utan att tro på honom? Eftersom du tror på Gud måste du vara på det klara med detta. Somliga människor blir fulla av energi så fort de märker att deras tillit till Gud ger dem välsignelser, men sedan tappar de all energi så snart de ser att de måste utstå förädlingar. Är det att tro på Gud? Till sist måste du uppnå fullständig och total lydnad mot Gud. Du tror på Gud men du ställer fortfarande krav på honom, du har många religiösa uppfattningar som du inte kan göra dig kvitt, personliga intressen som du inte kan släppa taget om, och du söker fortfarande köttets välsignelser och vill att Gud ska rädda ditt kött och frälsa din själ – precis så beter sig människor som har fel perspektiv. Även om religiösa människor förtröstar på Gud, försöker de inte ändra sitt sinnelag och strävar inte efter kunskap om Gud, utan de söker bara tillgodose köttets intressen. Många av er har en trosuppfattning som hör hemma i kategorin religiösa övertygelser; det är inte sann tro till Gud. För att tro på Gud måste man äga ett hjärta som är redo att lida för honom och en vilja att överlämna sig. Om inte folk uppfyller de här två villkoren är deras tillit till Gud inte stor och de kommer inte att kunna åstadkomma någon förändring i sitt sinnelag. De enda som verkligen tror på Gud är de som verkligen strävar efter sanningen, söker kunskap om Gud och strävar efter liv.

När du drabbas av prövningar, hur kommer du att tillämpa Guds verk för att hantera dessa prövningar? Kommer du att vara negativ eller kommer du att förstå Guds prövning och förädling av människan ur en positiv aspekt? Vad kommer du att vinna genom Guds prövningar och förädlingar? Kommer din kärlek till Gud att växa? Kommer du att kunna dra nytta av Jobs prövningar och engagera dig på allvar i det verk Gud utför i dig när du förädlas? Kan du se hur Gud prövar människan genom Jobs prövningar? På vilket sätt kan Jobs prövningar inspirera dig? Kommer du att kunna vittna om Gud medan han förädlar dig eller kommer du att hellre vilja tillfredsställa köttet i en behaglig miljö? Vad är ditt sanna perspektiv när det gäller din tillit till Gud? Är den verkligen för hans skull och inte för köttets skull? Har du verkligen ett mål som du strävar mot i ditt sökande? Är du villig att genomgå förädlingar så att Gud kan göra dig fullkomlig, eller vill du hellre att han ska tukta och förbanna dig? Vad är din verkliga åsikt när det gäller detta att vittna om Gud? Vad bör människor göra i vissa omgivningar för att bära sant vittnesbörd om Gud? Hur kommer det sig att du alltid funderar på att ge dig av trots att den praktiske Guden har uppenbarat så mycket genom sitt faktiska verk i dig? Är det för Guds skull du tror på Gud? För de flesta av er ingår er tro i en kalkyl som ni gör för egen räkning där er personliga behållning är motivet. Det är väldigt få människor som tror på Gud för Guds skull; är inte detta upproriskhet?

Det främsta syftet med förädlingsverket är att fullkomna människors tillit. Vad det slutligen uppnår är att du vill ge dig av men inte kan göra det; vissa människor kan hysa förtröstan även sedan de förlorat den sista gnuttan hopp; och när det gäller folks egna framtidsutsikter har de inte något hopp alls längre. Det är bara det att då kommer Guds förädling att vara avslutad. Än så länge har människorna inte nått det stadiet då de svävar mellan liv och död, och de har inte smakat döden, så än är inte förädlingsprocessen avslutad. Inte ens de som befann sig på tjänstgörarnas steg blev förädlade till det yttersta. Job genomgick extrem förädling och han hade ingenting att förlita sig på. Folk måste genomgå förädling ända till den grad att de inte har något hopp och inget att förlita sig på – endast detta är sann förädling. Under tjänstgörarnas tid förstod du till slut allt som Gud hade gjort, förutsatt att ditt hjärta alltid var stilla inför Gud och du alltid lydde hans arrangemang oavsett vad han gjorde eller ville med dig. Du genomgår Jobs prövningar och samtidigt genomgår du Petrus prövningar. När Job prövades vittnade han och till slut uppenbarades Jehova för honom. Först efter det att han vittnat var han värdig att se Guds ansikte. Varför sägs det: ”Jag gömmer mig för smutsens land men visar mig för det heliga riket”? Det betyder att det bara är när du är helig och vittnar som du kan vara värdig att se Guds ansikte. Om du inte kan vittna om honom är du inte värdig att se hans ansikte. Om du drar dig tillbaka eller klagar på Gud när du utsätts för förädlingar och därmed underlåter att vittna om honom och blir utskrattad av Satan, då kommer du inte att vinna Guds framträdande. Om du är som Job som mitt under prövningarna förbannade sitt eget kött och inte kom med klagomål mot Gud, och som kunde avsky sitt eget kött utan att klaga eller synda genom sina ord, då kommer du att vittna. När du genomgår ett visst mått av förädling och fortfarande kan vara som Job, lyda Gud till det yttersta och inte ha några andra fordringar på honom eller några egna uppfattningar, då kommer Gud att framträda för dig. Nu framträder inte Gud för dig därför att du har så många egna uppfattningar, personliga förutfattade meningar, själviska tankar, individuella krav och köttsliga intressen att du inte är värdig att se hans ansikte. Om du skulle se Gud, skulle du bedöma honom efter dina egna föreställningar, och därmed skulle du spika fast honom på korset. Om du stöter på för många saker som inte stämmer med dina uppfattningar, men du ändå är kapabel att lägga dem åt sidan och vinna kunskap om Guds handlingar utifrån de här sakerna, och om du mitt under pågående förädlingar uppenbarar ditt hjärtas kärlek till Gud, då är det att vittna. Kan du visa ditt hjärtas kärlek till Gud om du har frid i ditt hem, om du njuter köttets bekvämligheter, om ingen förföljer dig och dina bröder och systrar i kyrkan lyder dig? Kan en sådan situation förädla dig? Det är endast genom förädling som din kärlek till Gud kan visas, och det är endast genom att det händer saker som inte är i linje med dina uppfattningar som du kan bli fullkomliggjord. Med hjälp av många motstridiga och negativa saker, och genom att använda Satans manifestationer av alla de slag – hans handlingar, hans anklagelser, hans störningar och bedrägerier – visar Gud dig Satans gräsliga ansikte tydligt och klart, och på så sätt fulländar han din förmåga att känna igen Satan så att du kan avsky honom och överge honom.

Allt du upplevt i form av misslyckanden, svaghet och stunder av negativitet sägas vara Guds prövningar. Allting kommer nämligen från Gud och allt som finns och allt som sker är i hans händer. Om du misslyckas eller om du är svag och snubblar – alltsamman vilar på Gud och är inom räckhåll för honom. Sett ur Guds perspektiv är detta något som sker för att pröva dig, och om du inte inser att det är en prövning blir det en frestelse. Det finns två sorters tillstånd som folk måste känna igen: Det ena kommer från den helige Ande, och källan till det andra är sannolikt Satan. Det ena är ett tillstånd där den helige Ande upplyser dig och låter dig lära känna dig själv, så att du avskyr och känner ånger över dig själv och kan hysa äkta kärlek till Gud och bestämma dig för att behaga honom. Det andra är ett tillstånd där du känner dig själv, men du är negativ och svag. Man skulle kunna säga att detta tillstånd är Guds förädling men också att det är Satans frestelse. Om du inser att detta är Guds frälsning av dig och om du känner att du nu står i djup skuld till honom, och om du fortsättningsvis försöker återgälda honom och inte mer hamnar i detta förfall, om du anstränger dig att äta och dricka hans ord, och om du alltid betraktar dig själv som otillräcklig och har ett längtande hjärta, då är detta Guds prövning. När lidandet är över och du fortsätter framåt igen kommer Gud att fortsätta leda, upplysa och belysa dig och ge dig näring. Men om du inte inser det utan är negativ och försjunker i förtvivlan, om du tänker på det viset, då kommer Satans frestelse att ha drabbat dig. När Job genomgick prövningar slog Gud och Satan vad med varandra och Gud lät Satan attackera Job. Även om det var Gud som prövade Job var det faktiskt Satan som angrep honom. För Satans del handlade det om att fresta Job, men Job var på Guds sida. I annat fall skulle Job ha fallit för frestelserna. Så snart människor faller för frestelser är de illa ute. Att genomgå förädling kan sägas vara en prövning från Gud, men om ditt tillstånd inte är bra kan det sägas vara en frestelse från Satan. Om du inte är på det klara med visionen, kommer Satan att anklaga dig och fördunkla din syn. Innan du vet ordet av kommer du att falla för frestelsen.

Om du inte upplever Guds verk kommer du aldrig att kunna bli fullkomliggjord. I din upplevelse måste du också gå in på detaljerna. Vad är det till exempel som får dig att utveckla uppfattningar och ett övermått av motiv, och vad har du för lämpliga trosutövningar för att ta itu med dessa problem? Om du kan uppleva Guds verk innebär det att du är mogen. Om du bara verkar ha energi så handlar det inte om sann mognad och du kommer absolut inte att kunna stå fast. Först när du kan uppleva Guds verk och kan uppleva och begrunda det när och var som helst, när du kan lämna herdarna och leva självständigt i förtröstan på Gud, och när du kan se Guds faktiska handlingar – först då kommer Guds vilja att uppnås. Just nu vet de flesta människor inte hur de ska uppleva, och när de stöter på ett problem vet de inte hur de ska hantera det; de är oförmögna att uppleva Guds verk och de kan inte leva ett andligt liv. Du måste föra in Guds ord och verk i ditt praktiska liv.

Ibland ger Gud dig en viss typ av känsla, en känsla som får dig att förlora din inre glädje och förlora Guds närvaro, så att du kastas in i mörker. Detta är en typ av förädling. När helst du gör någonting så går det alltid galet eller också blir det tvärstopp. Detta är Gud som fostrar dig. Om du gör någonting som är olydigt eller upproriskt mot Gud kanske det inte är någon annan som vet det – men Gud vet. Han låter dig inte slippa undan utan han kommer att fostra dig. Den helige Andes verk är mycket detaljerat. Han följer mycket noga allt folk säger och gör, varenda handling och rörelse, och varenda tanke och åsikt, så att folk ska få en inre medvetenhet om dessa ting. Du gör någonting en gång och det går på tok, du gör det igen och det går fortfarande fel, och gradvis kommer du att börja förstå den helige Andes verk. Genom att du fostras gång på gång kommer du att lära dig vad du ska göra för att följa Guds vilja och vad som inte är i linje med hans vilja. Till slut kommer du att reagera rätt på den helige Andes vägledning i ditt inre. Ibland kommer du att vara upprorisk och då kommer Gud att tillrättavisa dig i ditt inre. Allt det här kommer från Guds fostran. Om du inte värdesätter Guds ord, om du ignorerar hans verk, då kommer han inte att bry sig. Ju mer du tar Guds ord på allvar, desto mer kommer han att upplysa dig. Just nu finns det en del människor i kyrkan som har en rörig och förvirrad tro, och de gör en massa olämpliga saker och agerar ouppfostrat, och därför kan man inte se den helige Andes verk tydligt i dem. Somliga struntar i sina plikter i syfte att tjäna pengar och går ut och driver företag utan att ha fostrats; den sortens människor är i ännu större fara. Inte nog med att de inte har den helige Andes verk i dag, utan det kommer att bli svårt att göra dem fullkomliga i framtiden. Det finns många människor som man varken kan se den helige Andes verk eller Guds fostran i. Det är människor som inte är på det klara med Guds vilja och som inte känner till hans verk. De som kan stå stadigt medan förädlingarna pågår, följer Gud oavsett vad han gör eller åtminstone är kapabla att inte ge sig av eller uppnår en procent av vad Petrus uppnådde, de klarar sig bra, men de har inget värde i så måtto att Gud skulle kunna använda dem. Många människor förstår saker och ting snabbt, älskar verkligen Gud och kan överstiga Petrus nivå, och Gud utför fullkomliggörandets verk i dem. Dessa människor erhåller fostran och upplysning, och om det finns någonting i dem som inte överensstämmer med Guds vilja, kan de genast göra sig av med det. Sådana människor är guld, silver och ädla stenar – de är ytterst värdefulla! Om Gud har gjort många sorters verk men du fortfarande är som sand eller sten, då är du värdelös!

Guds verk i den stora röda drakens land är fantastiskt och ofattbart. Han kommer att fullkomliggöra en skara människor och eliminera en del andra, för det finns alla sorters människor i kyrkan – det finns de som älskar sanningen och de som inte gör det; det finns de som upplever Guds verk och de som inte gör det; det finns de som gör sin plikt och de som inte gör det; det finns de som vittnar om Gud och de som inte gör det – och ett antal av dem är icke troende och onda män och de kommer garanterat att elimineras. Om du inte har en klar uppfattning om Guds verk kommer du att vara negativ: det beror på att Guds verk bara kan ses i ett fåtal människor. Nu kommer det att framgå tydligt vilka som verkligen älskar Gud och vilka som inte gör det. De som verkligen älskar Gud har den helige Andes verk, medan de som inte hyser verklig kärlek till honom kommer att avslöjas i varje steg i hans verk. De kommer att bli föremål för eliminering. De här personerna kommer att avslöjas under erövringsverkets gång, och de är människor för vilka det inte har något värde att bli fullkomliggjorda. De som har blivit fullkomliggjorda har vunnits helt och fullt av Gud och kan älska honom så som Petrus gjorde. De som har blivit erövrade hyser inte någon spontan kärlek utan bara passiv kärlek, och de tvingas älska Gud. Spontan kärlek är något som utvecklas genom förståelse som vunnits genom praktisk erfarenhet. Denna kärlek fyller människans hjärta och gör att hon vill hänge sig åt Gud; Guds ord blir hennes grundval och hon kan lida för Gud. Det här är naturligtvis sådant som den som blivit fullkomliggjord av Gud besitter. Om du bara söker att bli erövrad kan du inte bära vittnesbörd om Gud; om Gud skulle uppnå sitt frälsningsmål enbart genom att erövra folk, då skulle tjänstgörarnas steg avsluta jobbet. Men Guds slutliga mål är inte att erövra folk utan att göra människor fullkomliga. Så snarare än att säga att det här stadiet är erövringens verk, kan man säga att det är fullkomliggörandets och eliminerandets verk. En del människor har inte blivit helt och hållet erövrade, och samtidigt som de erövras kommer en skara människor att göras fullkomliga. De här två bitarna av verket genomförs parallellt. Folk har inte gett sig av ens under denna långa verksperiod och det visar att erövrandets mål har uppnåtts – detta är ett faktum med att bli erövrad. Människan förädlas inte för att bli erövrad utan för att bli fullkomlig. Utan förädlingar skulle folk inte kunna bli fullkomliggjorda. Förädlingar är alltså synnerligen värdefulla! I dag fullkomliggörs och vinns en skara människor. Alla de tio välsignelserna som nämndes tidigare riktades till dessa som har blivit fullkomliggjorda. Allt som handlar om att förändra deras avbild på jorden är riktat till dessa som har blivit fullkomliggjorda. Dessa som inte har blivit fullkomliggjorda är inte kvalificerade att ta emot Guds löften.

Föregående: Allt uppnås genom Guds ord

Nästa: Endast genom att uppleva smärtsamma prövningar kan ni lära känna Guds skönhet

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Gud själv, den unike V

Guds helighet (II)Förra gången samtalade vi om ett mycket viktigt ämne – ett ämne som människor ofta har diskuterat förut – och det är ett...

Vad vet du om tro?

I människan finns bara trons osäkra ord, men hon vet inte vad som utgör tro, än mindre varför hon tror. Människan förstår alltför lite och...

Inkarnationens hemlighet (4)

Ni bör känna till historien bakom Bibeln och dess tillkomst. Den här kunskapen tillhör inte dem som inte accepterat Guds nya verk. De vet...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger