Ett normalt andligt liv leder människor in på rätt spår

Ni har bara gått en mycket liten del av vägen som troende på Gud, och ni har ännu inte trätt in på rätt spår, så ni är fortfarande långt ifrån att uppnå Guds norm. Just nu är ni inte tillräckligt mogna för att uppfylla hans krav. På grund av såväl er kaliber som er medfödda fördärvade natur, behandlar ni alltid Guds verk vårdslöst och tar det inte på allvar. Detta är er största brist. Dessutom är ni oförmögna att finna den Helige Andes väg. De flesta av er förstår den inte och kan inte se den tydligt. De flesta av er uppmärksammar inte heller den här frågan, och tar den än mindre på allvar. Om ni fortsätter att bete er så här och inte känner den Helige Andes verk, så kommer den väg ni tar som troende på Gud att vara lönlös. Detta är för att ni inte gör allt i er makt för att försöka uppfylla Guds vilja, och för att ni inte samarbetar väl med Gud. Det är inte det att Gud inte har verkat på dig, eller att den Helige Ande inte har rört dig. Det är att du är så vårdslös att du inte tar den Helige Andes verk på allvar. Du måste genast vända på saker och ting och gå den väg som den Helige Ande leder. Detta är huvudämnet för idag. Denna ”väg som den Helige Ande leder” innebär att människor vinner upplysning i sin ande, de har kunskap om Guds ord, de vinner klarhet om den väg som ligger framför dem, och de kan träda in i sanningen steg för steg och komma till förståelse om Gud mer och mer. Den väg som den Helige Ande leder innebär huvudsakligen att människor har en tydligare förståelse av Guds ord, fri från avvikelser och missuppfattningar, så att de kan gå i det. För att uppnå denna effekt behöver ni verka i harmoni med Gud, hitta en rätt väg att omsätta i praktiken, och gå den väg som den Helige Ande leder. Detta gäller samarbete från människans sida, det vill säga vad ni gör för att uppfylla Guds krav på er, och hur ni beter er för att träda in på rätt spår.

Det låter ganska komplicerat att gå den väg som den Helige Ande leder, men du kommer att märka att denna process är mycket enklare om praktikens väg är kristallklar för dig. Sanningen är att människor är kapabla till allt som Gud begär av dem – han försöker inte lära en gris att sjunga. I alla situationer strävar Gud efter att lösa människors problem och stilla deras oro. Ni måste alla förstå detta; missförstå inte Gud. Den Helige Andes väg använder Guds ord för att vägleda människor. Som nämnts tidigare måste ni ge ert hjärta till Gud. Detta är en förutsättning för att gå den väg som den Helige Ande leder. Ni måste göra detta för att komma in på rätt spår. Hur ger man sitt hjärta till Gud med avsikt? När ni upplever Gud och ber till honom i ert dagliga liv, gör ni det vårdslöst – ni ber till Gud medan ni arbetar. Kan detta kallas för att ge sitt hjärta till Gud? Ni tänker på frågor i hushållet eller köttets angelägenheter; ni har alltid tankarna på två håll. Kan detta anses som att stilla sitt hjärta inför Gud? Detta är för att ditt hjärta alltid är fixerat vid yttre angelägenheter, och inte kan vända sig till Gud. Om ni eftertraktar att verkligen göra ert hjärta fridfullt inför Gud, måste ni avsiktligt utföra samarbetets verk. Det innebär att var och en av er måste ta sig tid åtskilt från varje person, angelägenhet och föremål, för er personliga andliga andakt, där ni kommer att kunna föra in frid i hjärtat och bli stilla inför Gud. Ni bör ha era egna individuella andaktsanteckningar där ni kan dokumentera er kunskap om Guds ord och hur er ande har berörts, oavsett om det ni skriver är djupgående eller ytligt. Stilla avsiktligt ert hjärta inför Gud. Om du kan ägna en eller två timmar om dagen åt ett sant andligt liv, då kommer ditt liv den dagen att kännas berikat och ditt hjärta blir ljust och klart. Om du lever detta slags andliga liv dagligen, då kommer du att kunna ge ditt hjärta till Gud mer och mer, din ande kommer att bli starkare och starkare, du kommer att bli mer kapabel att gå den väg som den Helige Ande leder, och Gud kommer att skänka dig fler och fler välsignelser. Syftet med ert andliga liv är att avsiktligt söka och vinna den Helige Andes närvaro. Det är inte att följa regler eller utföra religiösa ritualer, utan att verkligen handla i samklang med Gud och kuva din kropp. Detta är vad människan bör göra, så ni måste ge allt för att göra det. Ju bättre du samarbetar och ju mer ansträngning du lägger ner, desto mer kommer du att kunna vända ditt hjärta mot Gud, och desto mer kommer du att kunna stilla ditt hjärta inför honom. När du har nått ett visst tillstånd, kommer Gud att kunna vinna ditt hjärta helt och hållet. Ingen kommer att kunna vinna över eller fånga ditt hjärta, och du kommer helt att tillhöra Gud. Om du går den här vägen kommer Guds ord alltid att uppenbara sig för dig och upplysa dig om allting du inte förstår – allt detta kan uppnås på grund av ditt samarbete. Det är därför Gud alltid säger: ”Alla som handlar i samklang med mig kommer jag att belöna dubbelt.” Ni måste se den här vägen klart. Om ni önskar gå den rätta vägen, då måste ni göra allt ni kan för att tillfredsställa Gud. Ni måste göra allt ni kan för att uppnå ett andligt liv. I början kan du kanske inte åstadkomma så mycket i detta avseende, men du får inte tillåta dig att gå tillbaka eller vältra dig i negativitet – du måste fortsätta arbeta hårt! Ju mer du lever ett andligt liv, desto mer kommer ditt hjärta att upptas av Guds ord, alltid befatta sig med dessa frågor och alltid bära denna börda. Efter detta kan du avslöja din innersta sanning för Gud genom ditt andliga liv, tala om för honom vad du vill göra, vad du har tänkt på, din uppfattning om och ditt eget sätt att se Guds ord. Håll inte tillbaka någonting, inte ens lite grann! Praktisera att tala orden inom ditt hjärta till Gud, berätta sanningen för honom, och tveka inte att säga vad som finns i ditt hjärta. Ju mer du gör detta, desto mer kommer du att känna Guds ljuvlighet, och ditt hjärta kommer att dras mer och mer mot Gud. När detta händer, kommer du att känna att Gud är dig kärare än någon annan. Du kommer aldrig att lämna Guds sida, vad som än händer. Om du praktiserar detta slags andliga andakt dagligen och inte tar det ur tankarna, utan behandlar det som din kallelse i livet, så kommer Guds ord att inta ditt hjärta. Det är detta det innebär att vidröras av den Helige Ande. Det blir som om ditt hjärta alltid har varit intaget av Gud, som om det alltid har funnits kärlek i ditt hjärta. Ingen kan ta detta från dig. När detta händer kommer Gud verkligen att leva inom dig och ha en plats inne i ditt hjärta.

Föregående: Det är mycket viktigt att upprätta en normal relation till Gud

Nästa: Löften till dem som gjorts fullkomliga

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Trosutövning (8)

Ni förstår fortfarande inte de olika aspekterna av sanningen och det finns fortfarande ganska många fel och avvikelser i ert utövande. På...

Mot vem är du lojal?

Varje dag som ni nu genomlever är kritisk och oerhört viktig för ert slutmål och ert öde, så ni måste vårda allt det ni äger och varje...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger