Kapitel 101

Jag kommer inte att ha det minsta överseende med någon som stör min förvaltning eller försöker förstöra mina planer. Alla måste fatta innebörden i de ord jag yttrar och ha en klar förståelse av vad jag talar om. När det gäller den nuvarande situationen, måste var och en av er rannsaka sig själv: Vilket slags roll spelar du? Lever du för min skull eller tjänar du Satan? Har varenda handling du utför sin rot i mig eller i djävulen? Du måste ha allt detta klart för dig så att du inte kränker mina administrativa förordningar och därigenom väcker min rasande vrede. När man tänker tillbaka på gångna tider har människorna alltid varit illojala och olydiga mot mig; de har varit respektlösa och dessutom har de svikit mig. Därför står dessa människor inför min dom idag. Även om jag förefaller vara enbart en människa, kommer jag att utplåna alla dem som jag inte godkänner (ni bör förstå vad jag menar genom följande: Det handlar inte om hur bra du ser ut eller hur charmerande du är, utan det handlar om huruvida jag har förutbestämt och utvalt dig). Detta är fullständigt sant. Det beror på att jag kanske förefaller mänsklig till det yttre, men du måste se bortom min mänsklighet för att uppfatta min gudomlighet. Som jag har sagt många gånger, ”Normal mänsklighet och fullständig gudomlighet är två oskiljaktiga delar av den fullkomlige Gud själv”. Ändå förstår ni mig fortfarande inte; ni nöjer er med er vaga Gud. Ni är människor som inte förstår andliga ting. Ändå vill sådana människor fortfarande vara mina förstfödda söner. Så skamlöst! De inser inte sin egen verkliga status! De har inte ens status att tjäna som mitt folk, så hur skulle de kunna vara mina förstfödda söner och vara kungar vid min sida? Sådana människor känner inte sig själva; de är av samma sort som Satan, och de är inte värdiga att vara pelare i mitt hus, än mindre att göra tjänst inför mig. Därför ska jag utplåna dem en efter en, och jag kommer att avslöja deras sanna ansikten ett efter ett.

Mitt verk fortskrider steg för steg, obehindrat och utan det minsta lilla hinder, därför att jag har vunnit seger och därför att jag har regerat som kung i hela universum. (Vad jag syftar på är att sedan jag besegrade djävulen Satan har jag återtagit min makt.) När jag vinner alla de förstfödda sönerna, kommer segerbaneret att resas på Sions berg. Mina förstfödda söner är alltså mitt segerbaner, min härlighet, och det jag är stolt över; de är ett tecken på att jag har förödmjukat Satan och de är den metod jag arbetar med. (Genom en grupp människor som fördärvades av Satan efter att jag hade förutbestämt dem, men som återvände till min sida, förödmjukar jag den stora röda draken och regerar över alla de upproriska sönerna.) Det är hos mina förstfödda söner min allmakt finns; de är min stora framgång, oföränderlig och oomtvistad. Det är genom dem jag ska fullborda min förvaltningsplan. Detta är vad jag menade tidigare, när jag sade, ”Det är genom er jag ska få alla nationer och alla folk att återvända inför min tron.” Det är också vad jag syftade på när jag talade om ”den tunga bördan på era axlar”. Är detta klart? Förstår ni? De förstfödda sönerna är utkristalliseringen av hela min förvaltningsplan; därför har jag aldrig behandlat denna grupp milt, och jag har alltid fostrat dem strängt (denna stränga fostran består av de kval som världen får lida, motgångar i familjen och att överges av föräldrar, makar, hustrur och barn – kort sagt, att överges av världen och av tidsåldern), och det är därför ni har lyckan att komma inför mig idag. Detta är svaret på den fråga ni grubblat över så ofta: ”Varför accepterade inte andra människor detta namn, när jag gjorde det?” Nu vet ni!

Idag är ingenting som förr. Min förvaltningsplan har infört nya metoder, mitt verk är ännu mer annorlunda än tidigare och mina yttranden är ännu mer enastående. Därför har jag gång på gång betonat att ni måste tjäna mig på rätt sätt (detta säger jag till tjänstgörarna). Behandla inte er själva negativt, utan fortsätt sträva uppriktigt. Är det inte behagligt att vinna lite nåd? Det är långt bättre än att lida i världen. Jag ska säga dig en sak! Om Du inte tjänar mig helhjärtat utan klagar över att jag har varit orättfärdig, då kommer du i morgon att fara ner i Hades och helvetet. Ingen människa vill ha en tidig död – eller hur? Till och med en enda dag till i livet är en dag som räknas, och därför ska du offra dig helt och hållet för min förvaltningsplan och sedan invänta min dom av dig och vänta på att min rättfärdiga tuktan ska drabba dig. Tro inte att det jag säger är tomt prat; jag talar utifrån min rättfärdighet och mitt sinnelag. Dessutom handlar jag med mitt majestät och min rättfärdighet. Att människor säger att jag inte är rättfärdig beror på att de inte känner mig; det är ett tydligt uttryck för deras upproriska läggning. När det gäller mig finns ingen känsla; tvärtom finns hos mig bara rättfärdighet, majestät, dom och vrede. Ju längre tiden går, desto mer kommer ni att se mitt sinnelag. Det som råder nu är ett övergångsstadium och ni kan bara se en liten del av detta; ni kan bara se vissa ting som märks utåt. När mina förstfödda söner framträder ska jag låta er se allting och förstå alltihop. Alla kommer att vara övertygade i sina hjärtan och i sina ord. Jag ska få er att vittna öppet om mig, att för alltid prisa mig och lovsjunga mig. Detta är oundvikligt och kan inte ändras av någon. Människorna kan knappast föreställa sig det, än mindre tro det.

De som är de förstfödda sönerna vinner allt större klarhet i fråga om visionerna, och deras kärlek till mig växer sig allt starkare. (Det här är inte någon romantisk kärlek, som är Satans försök att fresta mig och något man måste genomskåda. Därför har jag tidigare nämnt att det finns människor som visar upp sin charm framför mig. Dessa människor är Satans lakejer, som tror att jag skulle tilltalas av deras utseende. Skamligt! De är de uslaste av uslingar!) Men de ord jag har talat under den här perioden har gjort att människor, som inte själva är de förstfödda sönerna, blivit alltmer oklara när det gäller visionerna och har förlorat tron på den person jag är. Sedan blir de mer och mer likgiltiga tills de slutligen faller. De här människorna kan inte hjälpa sig själva. Detta är målet för vad jag säger under denna period; alla måste inse detta (jag talar till de förstfödda sönerna), och genom mina yttranden och handlingar skåda hur underbar jag är. Varför säger man att jag är fridsfursten, den evige fadern, att jag är den underbare och att jag är rådgivaren? Att förklara detta utifrån min identitet, mina yttranden eller vad jag gör skulle vara alltför ytligt; det vore inte ens värt att nämna, Att man kallar mig fridsfurste beror på min makt att göra de förstfödda sönerna fulltaliga, min dom över Satan och de oändliga välsignelser jag har förlänat de förstfödda sönerna. Med andra ord är det bara de förstfödda sönerna som är kvalificerade att kalla mig fridsfurste, för jag älskar mina förstfödda söner, och epitetet ”fridsfurste” måste komma från deras munnar. För dem är jag fridsfursten. För mina söner och mitt folk är jag känd som den evige fadern. På grund av mina förstfödda söners existens och på grund av att de kan utöva den kungliga makten tillsammans med mig och regera över alla nationer och alla folk (det vill säga sönerna och folket), ska sönerna och folket kalla mig evig fader – vilket betyder Gud själv, som står över de förstfödda sönerna. Jag är den underbare för dem som inte tillhör sönerna, folket eller de förstfödda sönerna. Eftersom mitt verk är underbart, kan icke-troende inte se mig alls (för jag har beslöjat deras ögon) och de har ingen klar bild av mitt verk. För dem är jag därför den underbare. För alla djävlar och för Satan är jag rådgivaren, därför att allt jag gör tjänar till att dra skam över dem; alla mina handlingar utför jag för mina förstfödda söners skull. Varje steg jag tar för mig jämnt framåt, och jag vinner seger för varje steg. Dessutom kan jag genomskåda alla Satans ränker och utnyttja dem för att tjäna mig, genom att göra dem till verktyg som tjänar mina syften från den negativa sidan. Detta är vad som menas med att jag är ”rådgivaren”, något som ingen kan ändra och heller ingen kan fullt förstå. Men när det gäller min person är jag såväl fridsfursten och den evige fadern som rådgivaren och den underbare. Det finns inget i detta som inte är sant. Det är en ovedersäglig och oföränderlig sanning.

Jag har så mycket att säga; det finns helt enkelt ingenting liknande att hänvisa till. Därför kräver jag att ni visar tålamod och väntar. Vad ni än gör, gå inte bara för att ni får ett infall. Det ni förstod förr är nämligen föråldrat, det är inte tillämpligt längre, och i dag är en tid av förändring – som en övergång mellan dynastier. Därför måste ni ändra ert tänkande och göra er kvitt era gamla föreställningar. Detta är den sanna betydelsen av ”att ikläda sig rättfärdighetens heliga skrud”. Bara jag kan förklara mina egna ord, och bara jag själv vet vad jag har föresatt mig att göra. Därför är endast mina ord utan orenhet och helt och hållet vad jag avser, och därför är det att ikläda sig rättfärdighetens heliga skrud. Det mänskliga sinnets förståelse är blott och bart fantasi; den mänskliga förståelsen är oren och kan inte uppnå mina syften. Därför talar jag själv, och jag förklarar själv, och detta är vad jag menade när jag sade: ”Jag utför verket själv”. Det är en oundgänglig del av min förvaltningsplan, och alla människor måste förhärliga och lovprisa mig. När det gäller att förstå mina ord, har jag aldrig gett människorna den makten och de saknar dessutom helt förmåga till det. Det här är en av mina metoder att förödmjuka djävulen. (Om människorna förstod mina yttranden och kunde utrannsaka mina avsikter för varje steg, då skulle Satan kunna få makt över människorna närhelst han önskade, och det skulle leda till att de vände sig emot mig och gjorde det omöjligt för mig att uppnå mitt mål att välja ut de förstfödda sönerna. Om jag förstod varje hemlighet och den person som jag är kunde yttra ord som ingen förstod, då skulle även jag kunna vara besatt av Satan. Det här är anledningen till att jag inte är det minsta övernaturlig medan jag är i köttet.) Det är nödvändigt att alla har en klar förståelse av dessa ords betydelse och att följa min ledning. Försök inte förstå djupa ord och lärosatser helt på egen hand.

Föregående: Kapitel 100

Nästa: Kapitel 104

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Gud själv, den unike I

Guds auktoritet (I)De senaste gemenskaperna jag hållit handlade om Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv. Tycker ni att ni har fått...

Gud själv, den unike VII

En översikt över Guds auktoritet, Guds rättfärdiga sinnelag och Guds helighetKänner ni ett lugn i era hjärtan i Guds närvaro när ni har...

Om att alla utför sina uppgifter

I den nuvarande strömmen har varje människa som verkligen älskar Gud möjligheten att bli fullkomliggjord av honom. Oavsett om de är gamla...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger