Kapitel 120

Sion! Fröjdas! Sion! Sjung ut! Jag har återvänt i triumf, jag har återvänt segerrik! Alla folk! Skynda att ställa upp er i ordning! Allt skapat! Stanna nu upp, för min person står inför hela universum och framträder i världens Öster! Vem vågar låta bli att böja knä i tillbedjan? Vem vågar låta bli att kalla mig den sanne Guden? Vem vågar låta bli att blicka upp i vördnad? Vem vågar låta bli att lovprisa? Vem vågar låta bli att glädjas? Mitt folk kommer att höra min röst och mina söner kommer att överleva i mitt rike! Berg, floder och alla ting kommer att jubla i oändlighet och oupphörligt hoppa omkring. Nu kommer ingen att våga retirera och ingen kommer att våga resa sig och göra motstånd. Detta är min underbara gärning och ännu mer än så, det är min stora styrka! Jag ska få allt att dyrka mig i sitt hjärta och långt mer än så, jag ska få allt att lovprisa mig! Detta är det yttersta målet för min sextusenåriga förvaltningsplan och det är vad jag har föreskrivit. Inte en enda människa, ett enda ting eller en enda händelse vågar resa sig för att motarbeta mig eller göra motstånd mot mig. Hela mitt folk kommer att strömma till mitt berg (alltså den värld jag senare ska skapa) och de kommer att underkasta sig inför mig, för jag har majestät och urskillningsförmåga och jag har auktoritet. (Här åsyftas då jag är i kroppen. Jag har auktoritet i köttet också, men eftersom tidens och rummets begränsningar inte kan överskridas i köttet, kan man inte säga att jag har uppnått fullständig härlighet. Fastän jag vinner de förstfödda sönerna i köttet, kan man inte säga att jag har uppnått härlighet. Det är först när jag återvänder till Sion och förändrar mitt utseende som jag kan sägas ha auktoritet – alltså att jag har uppnått härlighet.) Inget kommer att vara svårt för mig. Genom min muns ord ska allt förintas, och genom min muns ord ska allt bli till och fulländas. Sådan är min stora makt och sådan är min auktoritet. Eftersom jag är full av makt och full av myndighet skulle ingen människa våga stå i vägen för mig. Jag har redan triumferat över allt och jag har redan vunnit seger över alla upprorets söner. Jag tar med mig mina förstfödda söner för att återvända till Sion. Jag återvänder inte till Sion ensam. Därför kommer alla att se mina förstfödda söner och sålunda utveckla ett hjärta av aktning för mig. Det här är min målsättning med att vinna de förstfödda sönerna, och det har varit min plan sedan världens skapelse.

När allt är klart, den dagen återvänder jag till Sion, och den dagen kommer alla folk att fira minnet av. När jag återvänder till Sion kommer allt på jorden att vara tyst och alla på jorden kommer att leva i fred. När jag återvänder till Sion kommer allt att återta sitt ursprungliga utseende. Då ska jag inleda mitt arbete i Sion. Jag ska straffa de onda och belöna de goda, jag ska låta min rättfärdighet träda i kraft och jag ska verkställa min dom. Jag kommer att använda mina ord för att genomföra allt och få alla människor och alla ting att erfara min tuktande hand, och jag ska få alla människor att se min fulla härlighet, min fulla visdom och min fulla rikedom. Ingen människa kommer att våga resa sig upp till doms, för i mig är allting fullbordat; och här, må varje människa se min fulla värdighet och smaka min fulla seger, för i mig är allting manifesterat. Av detta är det möjligt att se min stora makt och min myndighet. Ingen kommer att våga kränka mig och ingen kommer att våga hindra mig. I mig sker allting öppet. Vem skulle våga dölja något? Jag kommer med visshet inte att visa den personen någon nåd! Sådana uslingar måste få mitt hårda straff och sådant avskum måste rensas bort ur min åsyn. Jag ska styra dem med en stav av järn och använda min myndighet för att döma dem, utan ett uns barmhärtighet och utan att skona deras känslor det minsta, för jag är Gud själv som är känslolös och majestätisk och inte får kränkas. Alla måste förstå och inse detta för att inte slås till marken och utplånas av mig ”utan orsak eller skäl”, för min stav kommer att slå ner alla som kränker mig. Jag bryr mig inte om huruvida de känner till mina administrativa förordningar; det har ingen betydelse för mig eftersom min person inte tolererar att kränkas av någon. Det här är skälet till att jag sa att jag är ett lejon; vemhelst jag rör vid, slår jag ner. Det är därför det sägs att det nu är hädelse att säga att jag är medkänslans och godhetens Gud. Jag är inget lamm utan ett lejon till mitt väsen. Ingen vågar kränka mig; den som kränker mig bestraffar jag med döden, omedelbart och utan förbarmande. Detta är nog för att visa mitt sinnelag. Därför kommer en stor skara människor att dra sig tillbaka i den sista tidsåldern, och detta kommer att bli svårt för folk att uthärda, men själv är jag avslappnad och glad och jag ser inte detta som någon svår uppgift alls. Detta är mitt sinnelag.

Jag hoppas att alla människor ska ha ett undergivet hjärta som lyder allt som är av mig; om de gör det kommer jag att välsigna mänskligheten storligen, för som jag sagt, de som är förenliga med mig kommer att bevaras medan de som är fientliga mot mig kommer att förbannas. Jag har föreskrivit detta och ingen kan förändra det. Det jag har beslutat har jag också genomfört, och den som går emot dem kommer omedelbart att tuktas. Jag har allt jag behöver och allt jag önskar i Sion. I Sion finns inget spår av världen och jämfört med världen är det ett rikt och praktfullt palats; men ingen har någonsin trätt in i det, så i människans fantasi finns det inte över huvud taget. Livet i Sion är inte som livet på jorden; på jorden handlar livet om mat och kläder, om att roa sig och söka efter njutning, men i Sion är helt annorlunda. Det är Faderns och sönernas liv där de omslutna av glädje alltid fyller hela universums rymd men också alltid kommer samman i fullkomlig harmoni. Nu när det blivit så här ska jag berätta för er var Sion är beläget. Sion är där jag bor; det är där min person är. Därför måste Sion vara en helig plats och den måste vara långt bort från jorden. Det är därför jag säger att jag föraktar jordens människor, ting och förhållanden, och jag avskyr hur köttet äter och dricker, leker och jagar nöjen, för hur angenäma de jordiska nöjena än är så kan de inte jämföras med livet i Sion; det är som skillnaden mellan himmel och jord och det är omöjligt att jämföra dem. Skälet till att det finns många gåtor på jorden som människan inte kan lösa är att folk inte har hört någonting om Sion. Nå, exakt var ligger då Sion? Är det på en annan planet som folk föreställer sig? Nej! Det är bara en fantasi som människan har. Den tredje himlen, som jag nämnt, anses av människan ha en förebildlig innebörd, men folks uppfattning är rena motsatsen till vad jag menar. Den tredje himlen som nämns här är inte det minsta oriktig. Det är därför jag säger att jag inte kommer att förinta solen, månen, stjärnorna och himlakropparna, och jag kommer inte att utplåna himmel och jord. Skulle jag förstöra min boning? Skulle jag förinta Sions berg? Det är ju skrattretande! Den tredje himlen är min boning; den är Sions berg och detta är absolut sant. (Varför säger jag att det är absolut sant? Därför att människan inte kan förstå det jag säger nu över huvud taget; hon kan bara höra det. Människans tänkande kan helt enkelt inte greppa det, så därför kommer jag nu inte att säga mer om Sion, så att inte folk ska uppfatta det som en fiktion.)

När jag återvänt till Sion kommer de som finns på jorden att fortsätta lovsjunga mig som i gångna tider. Dessa lojala tjänstgörare kommer som alltid att vänta på att tjäna mig, men deras uppgift kommer att ha nått sitt slut. Det bästa de kan göra är att begrunda omständigheterna kring min närvaro på jorden. Den dagen kommer jag att börja sända ner katastrofer över dessa som kommer att drabbas av olycka; likväl tror alla att jag är en rättfärdig Gud. Jag kommer definitivt inte att bestraffa de lojala tjänstgörarna utan bara låta dem ta emot min nåd. Jag har nämligen sagt att jag ska straffa alla ogärningsmän och att dessa som gör goda gärningar ska få motta den materiella njutning som jag skänker, vilket visar att jag är rättfärdighetens och trofasthetens Gud själv. Efter min återkomst till Sion kommer jag att börja vända mig till varje nation i världen; jag ska bringa israeliterna till frälsning och tukta egyptierna. Detta är mitt verks nästa steg. Då kommer mitt verk inte att vara detsamma som det är i dag; det kommer inte att vara verksamhet i köttet, utan det kommer att överskrida köttet fullständigt – och som jag har talat, så kommer det att ske; så som jag befallt, så kommer det att vara. Vad som än sägs, så kommer det omedelbart att bli verklighet om det talas från min mun; detta är den verkliga innebörden i att mina ord går i fullbordan samtidigt som de sägs, för mitt ord är auktoritet i sig självt. Nu talar jag om en del allmänna saker, som ett sätt att ge folk på jorden några ledtrådar så att de inte ska treva vilt omkring sig. När stunden är inne kommer jag att arrangera allt, och om någon handlar självsvåldigt kommer han att slås ner av min hand. Människan har föreställningen att allt jag talar om är vagt, och det beror på att hennes tänkande trots allt är begränsat och hennes tanke är lika långt från det jag talat om som jorden är från himlen. Därför kan ingen fatta det. Det enda man kan göra är att komma i linje med det jag säger; detta är det oundvikliga förloppet. Jag har sagt: ”I de sista dagarna kommer vilddjuret att framträda för att förfölja mitt folk, och de som fruktar döden kommer att märkas med ett sigill för att föras bort av vilddjuret. De som har sett mig kommer att dödas av vilddjuret.” ”Vilddjuret” i dessa ord syftar utan tvivel på Satan, mänsklighetens bedragare. När jag återvänder till Sion kommer således en stor skara tjänstgörare att försvinna; de kommer alltså att föras bort av vilddjuret. Alla dessa varelser kommer att hamna i den bottenlösa avgrunden för att tuktas av mig i evighet. ”Dessa som har sett mig” syftar på de lojala tjänstgörare som jag har erövrat. ”Som har sett mig” syftar på att de har erövrats av mig. ”Dödas av vilddjuret” syftar på Satan, som efter att ha erövrats av mig inte vågar resa sig och göra motstånd mot mig. Satan kommer med andra ord inte att våga göra något med dessa tjänstgörare och därför kommer de här människornas själar att ha blivit frälsta; detta sägs på grund av deras förmåga att vara lojala mot mig, och det innebär att dessa lojala tjänstgörare kommer att kunna ta emot min nåd och min välsignelse. Därför säger jag att deras själar kommer att ha blivit frälsta. (Det här syftar inte på uppstigning till den tredje himlen, vilket bara är en mänsklig uppfattning.) Men de onda tjänarna kommer att bindas igen av Satan och sedan kastas i den bottenlösa avgrunden. Det här är min bestraffning av dem; det här är deras straff och lönen för deras synder.

När mitt verk ökar takten krymper min tid på jorden successivt. Stunden då jag ska återvända till Sion närmar sig. När mitt arbete på jorden är slut, är det dags för mig att återvända till Sion. Jag vill inte leva på jorden alls, men för min förvaltnings skull, för min plans skull, har jag utstått allt lidande. I dag är stunden redan inne. Jag ska skynda på och ingen kommer att kunna hålla jämna steg med mig. Oavsett om människan kan förstå det eller ej, så ska jag berätta i detalj allt som människan är oförmögen att begripa men som ni måste känna till på jorden. Därför säger jag att jag är Gud själv som övergår tid och rum. Om det inte vore för att mitt syfte var att vinna de förstfödda sönerna och därmed besegra Satan, skulle jag redan ha återvänt till Sion; i annat fall skulle jag helt enkelt aldrig ha skapat mänskligheten. Jag föraktar människans värld och jag avskyr folk som är skilda från mig, så till den grad att jag funderat på att förinta hela mänskligheten i ett enda svep. Men mitt verk har ordning och struktur, en känsla av proportionalitet och måttlighet, och det är inte slumpartat. Allt jag gör syftar till att besegra Satan och ännu mer syftar det till att jag så snart som möjligt ska kunna vara tillsammans med mina förstfödda söner. Detta är min målsättning.

Föregående: Kapitel 113

Nästa: Inledning

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inkarnationens hemlighet (1)

I nådens tidsålder banade Johannes väg för Jesus. Johannes kunde inte utföra Guds verk utan gjorde bara människans plikt. Även om Johannes...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger