Så snart du förstår sanningen måste du omsätta den i praktiken

Guds verk och ord är avsedda att medföra en förändring i ert sinnelag; hans mål är inte bara att få er att förstå eller känna hans verk och ord. Det räcker inte. Ni är människor som har förmågan att fatta, så ni borde inte ha någon svårighet att förstå Guds ord, eftersom det mesta av Guds ord är skrivet på ett mänskligt språk och han talar mycket enkelt. Ni kan till exempel veta vad Gud vill att ni ska förstå och praktisera; detta är något som en normal person med fattningsförmåga ska klara. De ord som Gud säger i det nuvarande stadiet är särskilt tydliga och klara, och Gud pekar ut många saker som människor inte har tänkt på, liksom allehanda mänskliga tillstånd. Hans ord är allomfattande och lika klara som fullmånens sken. Så människor förstår nu många frågor; vad de saknar är att omsätta hans ord i praktiken. Människor måste uppleva alla aspekter av sanningen i detalj, och utforska och söka upp den mer i detalj, inte bara vänta på att ta in vad som beredvilligt ges åt dem; i annat fall blir de inte mycket mer än snyltgäster. De känner Guds ord, men omsätter det inte i praktiken. En sådan person har ingen kärlek till sanningen, och kommer till slut att undanröjas. Att ha en stil som 1990-talets Petrus innebär att var och en av er bör praktisera Guds ord, träda in i livet genom era erfarenheter och vinna ännu mer och ännu större upplysning i ert samarbete med Gud, så att ni får ännu mer hjälp i ert liv. Om ni läser massor av Guds ord men bara förstår textens mening och inte har förstahandskunskap om Guds ord genom era praktiska erfarenheter, så kommer ni inte att känna Guds ord. Vad dig beträffar är Guds ord inte liv utan bara livlösa bokstäver. Och om du bara håller fast vid livlösa bokstäver, så kan du inte få grepp om Guds ords väsen, och inte heller kommer du att förstå hans vilja. Det är bara när du erfar hans ord i dina faktiska erfarenheter som den andliga innebörden av Guds ord öppnar sig för dig, och det är bara i erfarenheten som du kan få grepp om den andliga innebörden med många sanningar, och bara genom erfarenhet som du kan frigöra mysterierna hos Guds ord. Om du inte omsätter det i praktiken, så är det enda du har greppat, oavsett hur tydligt hans ord är, dess tomma bokstäver och lärosatser, som har blivit religiösa föreskrifter för dig. Var det inte detta som fariseerna gjorde? Om ni praktiserar och erfar Guds ord, så blir det praktiskt för er; om ni inte strävar efter att praktisera det, så är Guds ord till dig inte mycket mer än legenden om den tredje himlen. Faktum är att processen att tro på Gud är processen där ni erfar hans ord och även vinns av honom, eller för att uttrycka det tydligare, att tro på Gud är att ha kunskapen om och förståelsen av hans ord och att erfara och leva ut hans ord; det är verkligheten med er tro på Gud. Om ni tror på Gud och hoppas på evigt liv utan att eftersträva att praktisera Guds ord som något ni har inom er, då är ni dåraktiga. Det vore som att gå på en fest och bara titta på maten och lägga alla delikatesser på minnet utan att faktiskt smaka på dem. Är inte en sådan person dåraktig?

Den sanning som människan behöver besitta finns i Guds ord, en sanning som är den mest förmånliga och hjälpsamma för mänskligheten. Det är den medicin och den fasthet som er kropp behöver, något som hjälper människan att återupprätta sin normala mänsklighet, en sanning som människan bör vara utrustad med. Ju mer ni praktiserar Guds ord, desto snabbare kommer ert liv att blomstra; ju mer ni praktiserar Guds ord, desto tydligare blir sanningen. När ni växer i mognad kommer ni att se saker och ting i den andliga världen klarare, och ni får mer makt att triumfera över Satan. Mycket av sanningen som ni inte förstår kommer att klargöras när ni praktiserar Guds ord. De flesta människor är nöjda med att bara förstå Guds ords text och rikta in sig på att förse sig med lärosatser i stället för att fördjupa sin erfarenhet i praktiken, men är det inte fariseernas metod? Hur kan då frasen ”Guds ord är liv” vara sann för dem? Det är bara när människan praktiserar Guds ord som hennes liv verkligen kan blomstra; det kan inte växa bara genom att man läser hans ord. Om det är din tro att allt som behövs för att få liv, för att få mognad, är att förstå Guds ord, då är din förståelse skev. Att verkligen förstå Guds ord är något som sker när du praktiserar sanningen, och du måste förstå att ”endast genom att praktisera sanningen går det någonsin att förstå den”. Idag, efter att ha läst Guds ord, kan du rätt och slätt säga att du känner Guds ord, men du kan inte säga att du förstår det. Vissa säger att det enda sättet att praktisera sanningen är att först förstå den, men detta är bara till hälften riktigt och inte helt korrekt. Innan du har kunskap om en sanning har du inte erfarit den sanningen. Att känna att du förstår vad du hör är inte samma sak som att verkligen förstå. Att utrusta dig med sanningen så som den syns i texten är inte samma sak som att förstå den sanna meningen däri. Bara för att du har en ytlig kunskap om sanningen innebär inte det att du verkligen förstår den eller känner igen den; den sanna innebörden av sanningen kommer av att ha erfarit den. Därför är det bara när du erfar sanningen som du kan förstå den, och bara när du erfar sanningen kan du greppa de dolda delarna av den. Att erfara den på djupet är det enda sättet att få grepp om sanningens konnotationer, att förstå dess väsen. Därför kan du gå vart som helst med sanningen, men om det inte finns någon sanning i dig, tänk då inte ens på att försöka övertyga din familj, än mindre religiösa människor. Du kommer att bli som kringfladdrande snö utan sanningen, men med sanningen kan du vara lycklig och fri, där ingen kan angripa dig. Hur stark en teori än är, kan den inte övervinna sanningen. Med sanningen kan själva världen sättas i gungning och berg och hav flytta sig, medan en brist på sanning kan leda till att maskar förvandlar starka stadsmurar till rasmassor. Detta är ett uppenbart faktum.

Det som är viktigt nu är att först känna sanningen, sedan omsätta den i praktiken, och att vidare utrusta sig med den sanna innebörden av sanning. Det borde vara det du siktar på, inte bara att få andra att följa dina ord utan få dem att följa dina handlingar, och bara i detta kan du finna något meningsfullt. Oavsett vad som händer dig, oavsett vem du stöter på, så kan du bara stå stadigt med sanningen. Guds ord är det som för liv till människan, inte död. Om du efter att ha läst Guds ord inte kommer till liv, utan fortfarande är död, då är det något fel med dig. Om du efter en tid har läst mycket av Guds ord och har hört många praktiska predikningar, men fortfarande är i ett tillstånd av död, är det bevis på att du inte är en som värdesätter sanningen, och inte heller en person som eftersträvar sanningen. Om ni verkligen sökte efter att vinna Gud, så skulle ni inte fokusera på att utrusta er med lärosatser och använda imponerande lärosatser för att undervisa andra, utan istället fokusera på att erfara Guds ord och omsätta sanningen i praktiken. Är inte detta vad ni borde söka att träda in i nu?

Gud har begränsad tid på sig att utföra sitt verk i människan, så vilket resultat kan det bli om du inte samarbetar med honom? Hur kommer det sig att Gud alltid vill att ni praktiserar hans ord så snart ni förstår det? Det är för att Gud har uppenbarat sina ord för er, och ert nästa steg är att verkligen praktisera dem, och Gud kommer att utföra upplysningens och vägledningens verk medan ni praktiserar dessa ord. Det är så det är. Guds ord är avsett att göra det möjligt för människan att blomstra i livet utan att orsaka avsteg eller negativitet. Du säger att du har läst Guds ord och praktiserat det, men du har fortfarande inte fått något verk av den Helige Ande – det du säger skulle bara kunna lura ett barn. Människan vet inte om dina avsikter är de rätta, men tror du att Gud inte skulle veta? Hur kommer det sig att andra praktiserar Guds ord och får den Helige Andes upplysning, och ändå praktiserar du hans ord och mottar inte den Helige Andes upplysning? Är Gud känslosam? Om dina avsikter verkligen är de rätta och du är samarbetsvillig, då kommer Guds Ande att vara med dig. Hur kommer det sig att vissa människor alltid vill sätta ner sin egen flagga, och ändå låter inte Gud dem resa sig upp och leda kyrkan? Varför är det så att vissa människor bara fullföljer sin uppgift och utan att inse det vinner Guds bifall? Hur kan det komma sig? Gud rannsakar det innersta i människans hjärta, och människor som eftersträvar sanningen måste göra det med de rätta avsikterna – människor som inte har de rätta avsikterna kan inte hålla ut. Ert mål är i det väsentliga att låta Guds ord få effekt inom er. Med andra ord är det att ha en sann förståelse av Guds ord i ert praktiserande av det. Kanske har ni dålig förmåga att ta emot Guds ord, men när ni praktiserar Guds ord, så kan han fylla ut er brist på förmåga att ta emot, så ni måste inte bara känna till många sanningar, utan ni måste också praktisera dem. Detta är det största fokus som inte kan ignoreras. Jesus led också mycket under sina trettiotre och ett halvt år eftersom han praktiserade sanningen. Varför står det alltid i dokumenten att han blev förföljd? Det är för att förklara att han led mycket. Det var för att han praktiserade sanningen och gjorde Guds vilja som han led mycket. Lidande som han inte skulle ha genomgått om han hade känt till sanningen utan att praktisera den. Om Jesus hade följt judarnas undervisning, följt fariseerna, så skulle han inte ha lidit. Ni kan lära er av Jesu praktik att effektiviteten hos Guds verk i människan kommer av hennes samarbetsförmåga, och detta är något som ni måste inse. Skulle Jesus ha lidit som han gjorde på korset om han inte hade praktiserat sanningen? Kunde han ha bett en så sorgsen bön om han inte hade handlat i enlighet med Guds vilja? Detta innebär alltså att det är den sortens lidande en människa borde utstå.

Föregående: Angående Guds användning av människan

Nästa: En person som uppnår frälsning är en som är villig att omsätta sanningen i praktiken

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vägen … (3)

I mitt eget liv är jag alltid beredd att överlämna mig fullständigt till Gud till både kropp och sinne. På det viset läggs ingen skuld på...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger