Överträdelser kommer att leda människan till helvetet

Jag har gett er många varningar och skänkt er många sanningar för att erövra er. Idag känner ni er mer berikade än förut, förstår många principer för hur en människa ska vara och besitter så mycket av det sunda förnuft som trofasta människor bör ha. Det här är vad ni har vunnit under många år nu. Jag förnekar inte era prestationer, men jag måste uppriktigt säga att jag inte heller förnekar mängden olydnad och uppror mot mig från er sida under de här många åren. Eftersom det inte finns någon helig bland er, är ni utan undantag människor som fördärvats av Satan, och fiender till Kristus. Era överträdelser och er olydnad fram till idag är oräkneliga, så det är knappast konstigt att jag alltid upprepar mig inför er. Jag vill inte leva på det här sättet med er, men för er framtids skull, för era slutmåls skull, kommer jag här än en gång att gå igenom vad jag har sagt. Jag hoppas att ni kommer att ha överseende med mig, och jag hoppas än mer att ni kommer att kunna tro på varje ord som jag säger, och mer än så, att ni kan sluta er till de djupa följderna av mina ord. Tvivla inte på vad jag säger eller, än värre, ta upp mina ord som ni önskar och kasta godtyckligt bort dem; det är oacceptabelt för mig. Döm inte mina ord, ta dem än mindre lättvindigt, eller säg att jag alltid frestar er, eller, än värre, säg att vad jag har sagt er saknar riktighet. Allt det är oacceptabelt för mig. Eftersom ni behandlar mig och det jag säger med sådan misstanke och aldrig tar till er mina ord utan struntar i mig, säger jag med stort allvar till var och er: Relatera inte vad jag säger till filosofi, lägg det inte samman med bedragares lögner, och än mer, svara inte med förakt på mina ord. Kanske kommer inte någon i framtiden att kunna berätta för er vad jag säger er, eller tala lika välgörande till er, än mindre lika tålmodigt gå igenom dessa punkter. Ni kommer att tillbringa kommande dagar med att minnas goda tider, eller med att snyfta högljutt eller kvida av smärta, eller så kommer ni att genomleva mörka nätter utan att vara försedda med en tillstymmelse till sanning eller liv, eller bara med att vänta i hopplöshet, eller i sådan bitter ånger att ni är bortom sans ... Dessa alternativa möjligheter är nästan oundvikliga för vem som helst bland er. Det beror på att inte någon av er besitter en plats från vilken ni verkligen tillber Gud; ni fördjupar er i lösaktighetens och ondskans värld, och blandar in så många saker i era övertygelser, andar, själar och kroppar, som inte har något att göra med livet och sanningen – och som faktiskt gör motstånd mot dem. Så vad jag hoppas för er är att ni kan föras till ljusets väg. Mitt enda hopp är att ni ska bli kapabla att sörja för er själva, ta hand om er själva och inte lägga så mycket vikt vid ert slutmål samtidigt som ni ser med likgiltighet på ert beteende och era överträdelser.

Människor som har trott på Gud under en lång tid har hoppats på ett vackert slutmål; alla människor som tror på Gud hoppas på att plötsligt få god lycka, och de hoppas alla på att de, innan de vet ordet av, på ett fredligt sätt ska komma att sitta på en eller annan plats i himlen. Men jag säger att dessa människor med sina ljuvliga tankar aldrig har vetat om de har kvalifikationerna för att ta emot en sådan god lycka när den faller från himlen, eller för att sitta på en plats i himlen. För närvarande har ni goda kunskaper om er själva, men ni hoppas fortfarande kunna undfly de sista dagarnas katastrofer och den Allsmäktiges hand som straffar de onda. Det verkar som om att ha ljuva drömmar och vilja ha saker precis som de behagar är ett gemensamt drag hos alla människor som Satan har fördärvat och inte någon ensam individs snilledrag. Men jag vill, trots det, fortfarande få ett slut på era extravaganta önskemål och er iver att få välsignelser. Med tanke på att era överträdelser är talrika och informationen om er olydnad är talrik och ständigt växande, hur kan dessa passa samman med era ljuvliga ritningar för framtiden? Om ni vill fortsätta som ni vill med att ha fel, utan något som håller er tillbaka, men ändå vill att drömmar ska besannas, då uppmanar jag dig att fortsätta i din dvala och aldrig vakna, för din dröm är tom och i den rättfärdige Gudens närvaro kommer han inte att göra något undantag för dig. Om ni bara vill att drömmar ska besannas, dröm aldrig drömmar, utan inse hela tiden sanningen, inse fakta. Det är det enda sättet att rädda er. Vilka är stegen i den här metoden, i konkreta termer?

För det första, genomför en granskning av alla era överträdelser, och granska alla era beteenden och tankar som inte överensstämmer med sanningen.

Det är en punkt som ni lätt kan klara av, och jag tror att tänkande människor är i stånd att göra det. Men de människor som inte vet vad som menas med överträdelse och sanning är ett undantag, eftersom de i grunden inte är tänkande människor. Jag talar till människor som har blivit godkända av Gud, är ärliga, inte allvarligt har brutit mot de administrativa förordningarna, och enkelt kan identifiera sina egna överträdelser. Trots att det här är en sak som jag kräver av er som är lätt för er, är det inte den enda saken jag kräver av er. Oavsett vad, hoppas jag att ni inte kommer att skratta i enrum åt det här kravet, eller än värre, att ni inte kommer se ner på det eller ta det lättvindigt. Ta det på allvar, och avfärda det inte.

För det andra, för varje överträdelse eller olydnad från er sida, sök efter en motsvarande sanning och använd dessa sanningar för att lösa dem; byt sedan ut era överträdande handlingar och era olydiga tankar och handlingar mot sanningens praktik.

För det tredje, var en ärlig person och inte någon som alltid är smart, alltid är listig. (Här ber jag dig igen att vara en ärlig person).

Om du kan åstadkomma alla dessa tre punkter, då är du lyckligt lottad, en person vars drömmar besannas och som får god lycka. Ni kanske kommer att ta dessa tre oaptitliga önskemål på allvar, eller kanske behandla dem på ett oansvarigt sätt. Oavsett vilket, är mitt syfte att uppfylla era drömmar, omsätta era ideal i praktiken och inte att driva med er eller göra narr av er.

Mina krav må vara enkla, men vad jag säger är inte så enkelt som att ett plus ett är lika med två. Om allt ni gör är att tala på måfå om detta och svamla med tomma, välformulerade uttalanden, då kommer era ritningar och era önskemål för evigt att vara en tom sida. Jag har inget medlidande med dem av er som lider under många år och jobbar hårt utan något att visa upp. Tvärtom behandlar jag dem som inte tillgodoser mina krav med straff, inte med belöningar, än mindre med någon sympati. Du kanske tror att eftersom du har lagt ner hårt arbete, oavsett vilket, under många år med att vara en följare, så kommer du i alla fall kunna få en skål med ris i Guds hus för att du är en tjänstgörare. Jag skulle säga att de flesta av er tänker på det här sättet, eftersom ni fram till nu alltid har ägnat er åt principen om hur man utnyttjar något och inte blir utnyttjad. Så jag säger nu till er på allvar: Jag bryr mig inte om hur förtjänstfullt ert hårda arbete är, hur imponerande era kvalifikationer är, hur noga ni följer mig, hur kända ni är, eller hur förbättrad er attityd är; så länge ni inte har gjort vad jag har krävt, kommer ni aldrig att kunna vinna mitt beröm. Avskriv alla dessa av era idéer och beräkningar så tidigt som möjligt och börja ta mina krav på allvar. Annars kommer jag alla förvandla människor till aska för att få ett slut på mitt verk och i bästa fall förvandla mina år av verksamhet och lidande till ingenting, för jag kan inte föra in mina fiender och människor som osar av ondska efter Satans föredöme i mitt rike, in i nästa tidsålder.

Jag har en hel del önskemål. Jag önskar att ni kan uppföra er på ett korrekt och väluppfostrat sätt, vara trogna i att utföra er plikt, ha sanning och mänsklighet, vara sådana som kan ge upp allt och ge upp era liv för Gud, och så vidare. Alla dessa förhoppningar härstammar från era brister, ert fördärv och er olydnad. Om varje samtal som jag har haft med er inte har varit tillräckligt för att fånga er uppmärksamhet, då är att inte säga något mer förmodligen allt jag göra. Men ni förstår resultaten av det. Jag vilar aldrig, så om jag inte talar, kommer jag att göra något som människor kan titta på. Jag skulle kunna få någons tunga att ruttna, eller få någon att dö lemlästad, eller ge människor nervstörningar och få dem att se kusliga ut på många sätt. Eller så skulle jag kunna få folk att utstå plågor som jag skapat speciellt för dem. På så vis skulle jag känna mig glad, mycket glad och mycket nöjd. Det har alltid sagts att ”gott återgäldas med gott och ont med ont”, så varför inte i dag? Om ni vill motsätta er mig och vill fälla någon dom över mig, då kommer jag att ruttna i er mun, och det kommer att vara till gränslös glädje för mig. Det beror på att vad ni har gjort i slutänden inte är sanningen och än mindre har något med liv att göra, medan allt jag gör är sanningen; alla mina handlingar är relevanta för principerna för mitt verk och de administrativa förordningar jag utfärdar. Därför uppmanar jag er alla att skaffa er någon dygd, sluta göra så mycket ont och beakta mina krav på er fritid. Då kommer jag att känna mig lycklig. Om ni skulle bidra med (eller donera) en tusendel av den ansträngning som ni lägger på köttet till sanningen, då säger jag att ni inte skulle ha ständiga överträdelser och ruttnade munnar. Är inte det självklart?

Ju fler era överträdelser är, desto färre möjligheter har ni att få ett bra slutmål. Omvänt, ju färre era överträdelser är, desto fler möjligheter har ni att berömmas av Gud. Om era överträdelser ökar till den grad att det är omöjligt för mig att förlåta er, då kommer ni att fullständigt ha slösat bort era möjligheter att bli förlåtna. I så fall kommer ert slutmål inte att vara ovan utan nedan. Om ni inte tror mig, var djärva och gör fel, och se sedan vart det leder er. Om du är en uppriktig person som praktiserar sanningen, då kommer du säkerligen att ha en möjlighet att få dina synder förlåtna, och dina olydiga handlingars antal kommer att bli färre och färre. Om du är en person som är ovillig att utöva sanningen kommer dina överträdelser inför Gud med säkerhet att öka i antal och du kommer att vara olydig allt oftare, tills du når gränsen och du blir fullständigt utplånad. Då kommer din behagliga dröm om att motta välsignelser att bli till intet. Betrakta inte dina överträdelser som misstag som begåtts av en omogen eller dåraktig person, använd inte ursäkten att du inte praktiserade sanningen eftersom din dåliga kaliber gjorde det omöjligt att praktisera den och, än värre, betrakta inte bara de överträdelser som du har begått som handlingar av någon som inte visste bättre. Om du är bra på att förlåta dig själv och bra på att behandla dig själv med generositet, då säger jag att du är en fegis som aldrig kommer att vinna sanningen och dina överträdelser kommer aldrig att upphöra att förfölja dig, utan hindra dig från att någonsin uppfylla sanningens krav och för alltid göra dig till en trogen följeslagare till Satan. Mitt råd till dig är fortfarande: Ägna inte någon uppmärksamhet åt ditt slutmål och förbise inte dina dolda överträdelser; ta dina överträdelser på allvar och förbise inte alla dina överträdelser av oro för ditt slutmål.

Föregående: Tre förmaningar

Nästa: Det är väldigt viktigt att förstå Guds sinnelag

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

De onda måste bli bestraffade

Blicka in i ert inre för att se om ni utövar rättfärdighet i allt ni gör, och huruvida Gud iakttar alla era handlingar: Det här är de...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger