Kristi yttranden i begynnelsen – Kapitel 88

Människor kan helt enkelt inte föreställa sig i vilken grad min takt har ökat. Detta är ett under som har skett som är ofattbart för människan: Min takt har fortsatt sedan världen skapades, och mitt arbete har aldrig slutat. Hela världen förändras från dag till dag, och även människor förändras ständigt. Detta är mitt verk, min plan och min förvaltning. Ingen människa vet eller förstår dessa saker. Bara när jag själv berättar för er, bara när jag talar med er ansikte mot ansikte kommer ni kunna ha en aning, annars kan över huvud taget ingen förstå utkastet till min förvaltningsplan. Sådan är min stora makt och mina underbara gärningar. Ingen kan förändra dessa saker, så det jag säger idag är det som gäller. Mänskliga föreställningar rymmer inte den minsta lilla kunskap om mig – de är bara gagnlöst pladder! Tro inte att du har fått tillräckligt eller kan vara nöjd! Jag säger dig detta: Du har fortfarande en lång väg kvar att gå! Ni känner bara till en bråkdel av hela min förvaltningsplan, så ni måste lyssna på vad jag säger och göra vadhelst jag ber er. Handla enligt mina önskemål i allt, och ni ska säkerligen få mina välsignelser; de som tror kan få, medan de som inte tror kommer att få det ”ingenting” som de föreställde sig hade fullbordats i dem. Detta är min rättfärdighet, och ännu mer min majestät, min vrede och min tuktan. Jag ska inte låta någon komma undan ens med en enda tanke eller handling.

De flesta människor darrar av rädsla och rynkar oroligt pannan efter att ha hört mina ord. Har jag verkligen behandlat dig orättvist? Kan det vara så att du inte är ett barn till den stora röda draken? Du låtsas till och med att vara bra! Du låtsas rentav vara min förstfödde son! Tror du jag är blind? Tror du att jag inte kan skilja mellan människor? Jag är den Gud som rannsakar människors innersta hjärtan; det är vad jag säger till mina söner och även till er, den stora röda drakens barn. Jag ser allting tydligt och gör inte det minsta misstag. Hur skulle jag inte kunna veta vad jag gör? Det är kristallklart för mig vad jag gör! Varför säger jag att jag själv är Gud, universums och alla tings skapare? Varför säger jag att jag är den Gud som rannsakar människors innersta hjärtan? Jag är väl medveten om varje persons situation. Tror ni att jag inte vet vad jag ska göra eller säga? Det är inte era bekymmer. Var försiktiga så att ni inte dödas av min hand; det skulle vara en förlust. Mina administrativa förordningar är oförsonliga. Hör på! Allt som har sagts ovan är delar av mina administrativa förordningar. Ni har inte förstått dem tidigare, men om ni begår ytterligare överträdelser från den dag jag delger dem till er, så kommer ni att straffas.

Nu meddelar jag mina administrativa förordningar till er (som gäller från den dag de utfärdas och anger olika former av tuktan till olika människor):

Jag håller mina löften, och allting är i mina händer. De som tvivlar kommer att dö. Det finns inget utrymme för något övervägande; de kommer utrotas omedelbart så att mitt hjärta rensas från hat. (Från och med nu bekräftas det att den som dödas inte får vara medlem av mitt rike, utan måste vara en avkomma till Satan.)

Som förstfödda söner bör ni behålla era befattningar och noga uppfylla era skyldigheter, utan att vara förvetna. Hänge er åt min förvaltningsplan, och vittna om att jag är god och prisa mitt namn vart ni än går. Utför inga skamliga handlingar utan var förebilder för alla mina söner och mitt folk. Var inte utsvävande ens för ett ögonblick; ni måste alltid framträda inför alla som förstfödda söner och inte vara inställsamma. Gå istället vidare med huvudet högt. Jag ber er att prisa mitt namn och inte skända det. De som är förstfödda söner har alla sina individuella uppgifter och kan inte göra allt. Detta är ansvaret som jag har gett er och det får inte försummas. Ni måste engagera er helhjärtat, med hela er själ och all er styrka, för att fullfölja det som jag har anförtrott er.

Över hela världen kommer från och med denna dag mina förstfödda söner att få förtroendet att fullfölja plikten att leda alla mina söner och allt mitt folk, och jag kommer att tukta dem som inte kan ge hela sitt hjärta och sin själ åt att fullfölja den. Detta är min rättfärdighet. Jag kommer varken skona eller göra det lätt ens för mina förstfödda söner.

Om det finns någon bland mina söner eller bland mitt folk som hånar eller förolämpar en av mina förstfödda söner, kommer jag att straffa dem hårt, för mina förstfödda söner representerar mig själv; vad någon gör mot dem, gör den också mot mig. Detta är den strängaste av mina administrativa förordningar. Jag kommer att tillåta mina förstfödda söner att, enligt deras önskemål, verkställa min rättfärdighet mot dem bland mina söner och mitt folk som bryter mot min förordning.

Jag kommer stegvis överge dem som tittar lättsinnigt på mig och som bara fokuserar på min mat, klädsel och sömn och bara bryr sig om mina yttre angelägenheter utan hänsyn till min börda och inte har en tanke på att sköta sina egna uppgifter på tillbörligt vis. Detta riktar sig till alla som har öron.

Den som slutar att tjänstgöra åt mig måste lydigt dra sig undan utan att göra väsen av sig. Var försiktig, annars kommer jag att sortera ut dig. (Detta är en kompletterande förordning.)

Mina förstfödda söner ska härmed plocka upp järnstången och börja utöva min auktoritet för att styra alla nationer och folk, för att vandra bland alla nationer och folk och verkställa min dom, rättfärdighet och storhet bland alla nationer och folk. Mina söner och mitt folk ska frukta mig, prisa mig, hylla mig och lovorda mig utan uppehåll, för min förvaltningsplan är fullbordad och mina förstfödda söner kan regera med mig.

Detta är en del av mina administrativa förordningar och jag kommer att delge er mer av dem under arbetets gång. Från de administrativa förordningarna ovan kan ni se i vilken takt jag utför mitt arbete, såväl som vilket steg mitt arbete har nått. Detta är en bekräftelse.

Jag har redan dömt Satan. Eftersom min vilja är obehindrad och eftersom mina förstfödda söner har förhärligats tillsammans med mig, så har jag redan utövat min rättfärdighet och storhet över världen och allt som tillhör Satan. Jag lyfter inte ett finger och fäster ingen uppmärksamhet vid Satan alls (för han förtjänar inte ens att prata med mig). Jag fortsätter bara att göra det jag vill göra. Mitt arbete fortsätter smidigt, steg för steg, och min vilja är obehindrad över hela jorden. Detta har fått Satan att stå med skam till en grad, och han har blivit fullständigt förstörd, men detta i sig har inte uppfyllt min vilja. Jag tillåter också mina förstfödda söner att verkställa mina administrativa förordningar. Å ena sidan låter jag Satan se min vrede mot honom, å andra sidan låter jag honom se min härlighet (se att mina förstfödda söner är de mest genljudande vittnena av Satans förnedring). Jag straffar inte honom själv, i stället låter jag mina förstfödda söner verkställa min rättfärdighet och storhet. Eftersom Satan brukade skymfa mina söner, förfölja mina söner, och förtrycka mina söner, ska jag idag låta mina mogna förstfödda söner ställa saker till rätta efter att hans tjänst är slut. Satan har varit maktlös mot fallet. Att alla nationer i världen har förlamats är det bästa vittnesbördet; folk som slåss och länder som krigar är tydliga yttringar av att Satans rike har fallit. Anledningen till att jag inte visade några tecken eller underverk i det förflutna är att Satan steg för steg skulle förödmjukas och att mitt namn skulle hedras. När Satan är helt tillintetgjord ska jag börja visa min makt. Det jag säger ska framstå och de övernaturliga sakerna som inte överensstämmer med mänskliga föreställningar kommer att förverkligas (dessa hänvisar till de välsignelser som snart kommer). Eftersom jag är den praktiske Guden själv och inte har några regler, och eftersom jag talar enligt förändringar i min förvaltningsplan, är det som jag tidigare har sagt inte nödvändigtvis applicerbart på nuet. Håll inte fast vid era egna föreställningar! Jag är inte en gud som följer regler. Hos mig är allt fritt och transcendent och fullständigt obehindrat. Det som sades igår är kanske föråldrat idag och borde kanske upphävas (mina administrativa förordningar kommer dock aldrig förändras när de har utfärdats). Detta är stegen i min förvaltningsplan. Håll inte fast vid regler. Varje dag kommer nytt ljus och nya uppenbarelser, och det är min plan. Varje dag uppenbaras mitt ljus i dig och min röst släpps ut i världen. Förstår du? Det här är din skyldighet, det ansvar som jag har anförtrott dig. Du får inte försumma det ens för en stund. Jag kommer att använda de människor som jag godkänner ända till slutet, och detta kommer aldrig förändras. Eftersom jag är den allsmäktige Guden, så vet jag vilka slags personer som ska göra olika saker och vilka som kan göra dem. Detta är min allmakt.

Föregående: Kristi yttranden i begynnelsen – Kapitel 5

Nästa: Guds ord till hela universum – Kapitel 4

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inkarnationens hemlighet (2)

På den tiden då Jesus var verksam i Judéen verkade han öppet, men nu verkar och talar jag bland er i hemlighet. De icketroende är...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger