Om att stilla sitt hjärta inför Gud

Att stilla sitt hjärta i Guds närvaro är det viktigaste steget för att träda in i Guds ord, och en läxa som hela mänskligheten nu skyndsamt behöver träda in i. De vägar på vilka du träder in i att stilla ditt hjärta inför Gud är:

1. Avlägsna ditt hjärta från yttre ting, var stilla inför Gud och be till Gud med ett odelat hjärta.

2. Med ditt hjärta stilla inför Gud, ät, drick och njut av Guds ord.

3. Meditera och reflektera över Guds kärlek och begrunda Guds verk i ditt hjärta.

Börja först med bönen. Be med ett odelat hjärta och vid en bestämd tid. Oavsett hur ont om tid du har, hur hektiskt ditt arbete är eller vad som kommer över dig, be varje dag som vanligt och ät och drick Guds ord som vanligt. Så länge du äter och dricker Guds ord kommer du, oavsett din omgivning, att ha enastående glädje i din ande och du kommer inte att känna dig besvärad av människor, händelser eller ting omkring dig. När du som vanligt tänker på Gud i ditt hjärta, kan inte det som pågår utanför besvära dig. Detta är vad som menas med att ha mognad. Börja med bön först: Att be stilla inför Gud är det mest fruktbara. Ät och drick sedan Guds ord och sök upp ljuset i Guds ord genom att begrunda dem, finn vägen till att praktisera, lär känna Guds syfte med att tala sina ord, och förstå dem utan avvikelse. I allmänhet fall bör det vara normalt för dig att kunna närma dig Gud i ditt hjärta, att tänka på Guds kärlek och begrunda Guds ord utan att bli störd av yttre ting. När ditt hjärta har blivit någorlunda stilla, kommer du att kunna reflektera tyst och, i ditt inre, tänka på Guds kärlek och verkligen närma dig honom, oavsett omgivningen, tills du slutligen når den punkt där lovprisning väller fram i ditt hjärta, och det är ännu bättre än bön. Då kommer du att besitta en viss mognad. Om du kan uppnå de ovan beskrivna tillstånden kommer det att vara bevis för att ditt hjärta är verkligt stilla inför Gud. Detta är den första grundläggande övningen. Först när människor kan vara stilla inför Gud kan de bli berörda av den Helige Ande, och upplysta och belysta av den Helige Ande, och först då är de i stånd att ha sann gemenskap med Gud såväl som att få tillgång till Guds vilja och den Helige Andes vägledning. De kommer då att ha trätt in på rätt väg i sitt andliga liv. När de har nått ett visst djup i sin träning att leva inför Gud, kommer de att kunna försaka sig själva, förakta sig själva och leva i Guds ord. Detta är i sanning att stilla sitt hjärta inför Gud. Att kunna förakta sig själv, förbanna sig själv och försaka sig själv är ett resultat som uppnås genom Guds verk, något som inga människor kan göra på egen hand. Därför är praktiserandet att stilla sitt hjärta inför Gud en läxa människor omedelbart borde träda in i. Vissa människor är nämligen inte bara vanligen oförmögna att vara stilla inför Gud, utan de kan inte stilla sitt hjärta inför Gud ens när de ber. Detta är på det hela taget alltför långt under Guds normer! Om ditt hjärta inte kan vara stilla inför Gud, kan du röras av den Helige Ande? Om du är en som inte kan vara stilla inför Gud, kan du bli distraherad när någon passerar eller när andra pratar och ditt sinne kan dras bort när andra gör saker, och i så fall är du inte en som lever i Guds närvaro. Om ditt hjärta verkligen är stilla inför Gud, blir du inte besvärad av något som pågår i världen utanför eller upptagen av någon person, händelse eller sak. Om du har trätt in i detta, då kommer dessa negativa tillstånd och alla negativa ting – mänskliga föreställningar, livsfilosofier, onormala förhållanden mellan människor, idéer och tankar och så vidare – att naturligt försvinna. Eftersom du alltid begrundar Guds ord och ditt hjärta alltid närmar sig Gud och alltid är upptaget av Guds nuvarande ord, kommer dessa negativa ting att obemärkt falla bort från dig. När du blir upptagen av nya och positiva ting, kommer det inte att finns plats för negativa gamla ting, så ägna inte dessa negativa ting någon uppmärksamhet. Du behöver inte anstränga dig för att kontrollera dem. Du bör ägna uppmärksamhet åt att vara stilla inför Gud, äta, dricka och glädjas åt Guds ord så mycket du kan, sjunga hymner till Guds lov så mycket du kan, och låta Gud få en chans att bearbeta dig, för nu vill Gud personligen göra mänskligheten fullkomlig och han vill vinna ditt hjärta. Hans Ande rör ditt hjärta och om du följer den Helige Andes vägledning kommer du att leva i Guds närvaro och du kommer att tillfredsställa Gud. Om du ägnar uppmärksamhet åt att leva i Guds ord och engagera dig mer i gemenskap om sanningen för att vinna den Helige Andes upplysning och belysning, då kommer dessa religiösa föreställningar och din självrättfärdighet och självtillräcklighet att helt försvinna, och du kommer att veta hur du ska offra dig för Gud, hur du ska älska Gud och hur du ska tillfredsställa Gud. Utan att du vet det kommer dessa ting som ligger utanför Gud att försvinna fullständigt från ditt medvetande.

Att begrunda och be över Guds ord samtidigt som du äter och dricker Guds nuvarande ord – detta är det första steget mot att vara stilla inför Gud. Om du kan vara verkligt stilla inför Gud kommer den Helige Andes upplysning och belysning att följa dig.

Allt andligt liv uppnås genom att vara stilla i Guds närvaro. När du ber måste du vara stilla inför Gud, och endast då kan du bli påverkad av den Helige Ande. Genom att vara stilla inför Gud när du äter och dricker Guds ord, kan du bli upplyst och belyst och uppnå sann förståelse av Guds ord. När du blir stilla i Guds närvaro under dina vanliga aktiviteter – medan du mediterar, delar gemenskap och närmar dig Gud i ditt hjärta – då kommer du att kunna njuta av äkta närhet till Gud, ha äkta förståelse för Guds kärlek och hans verk och visa sann omtanke och omsorg om Guds avsikter. Ju mer du är i stånd att vara stilla inför Gud i vardagslivet, desto mer kommer du att kunna ta emot ljus och desto mer kommer du att kunna förstå ditt eget fördärvade sinnelag, vad det är du saknar, vad det är du bör träda in i, vilken funktion du bör fylla och vad som är dina brister. Allt detta uppnår du genom att bli stilla i Guds närvaro. Om du verkligen uppnår någorlunda djup i att vara stilla i Guds närvaro, kommer du att kunna förstå en del av andens mysterier, förstå vad Gud vill göra med dig just nu, få en djupare förståelse av Guds ord, och förstå andemeningen i Guds ord, substansen i Guds ord, Guds ords vara, och du kommer att kunna se praktiserandets väg mer fullständigt och mer riktigt. Om du inte lyckas bli tillräckligt stilla i din ande, kommer du bara att bli en aning påverkad av den Helige Ande och visserligen känna dig stärkt i ditt inre och även känna ett visst mått av glädje och frid, men du kommer inte att fatta någonting djupare. Jag har sagt det förut: Om man inte använder all sin kraft blir det svårt att höra min röst eller se mitt ansikte. Med det menas inte yttre ansträngning, utan att bli tillräckligt stilla inför Gud. En person som verkligen kan vara stilla i Guds närvaro kan göra sig fri från alla världsliga band och nå fram till att bli ägd av Gud. Den som inte kan vara stilla i Guds närvaro är onekligen tygellös och hämningslös. Den som kan vara stilla inför Gud är en människa som är andäktig inför Gud och längtar efter Gud. Endast den som är stilla inför Gud är en människa som värdesätter livet, som värdesätter gemenskap i anden, som törstar efter Guds ord och som eftersträvar sanningen. De som inte sätter värde på att vara stilla inför Gud och inte praktiserar att vara stilla inför Gud är fåfänga och ytliga människor, överdrivet fästa vid världen och utan liv; även om de säger sig tro på Gud så är det bara läpparnas bekännelse. De som Gud till sist fullkomnar och fulländar är människor som kan vara stilla i hans närvaro. Människor som är stilla inför Gud är därmed människor som förlänats rikliga välsignelser. Människor som knappt tar sig tid att äta och dricka Guds ord på hela dagen, som är fullt upptagna med yttre angelägenheter och sätter ringa värde på inträde i livet – de är alla hycklare utan någon utsikt till framtida tillväxt. Det är de som kan vara stilla inför Gud och som kan ha äkta gemenskap med Gud som är Guds folk.

För att komma inför Gud och ta emot hans ord som ditt liv, måste du först vara stilla inför Gud. Endast när du är stilla inför Gud kommer Gud att upplysa dig och ge dig kunskap. Ju mer stilla människor är inför Gud, desto mer kan de vinna Guds upplysning och belysning. Allt detta kräver att folk hyser vördnad och förtröstan och endast på det viset kan de bli fullkomnade. Den grundläggande övningen för att träda in i andligt liv är att bli stilla i Guds närvaro. All din andliga träning är effektiv endast om du blir stilla inför Gud. Om du inte kan stilla ditt hjärta inför Gud, kommer du inte att kunna ta emot den Helige Andes verk. Om ditt hjärta är stilla inför Gud oavsett vad du gör, då är du någon som lever i Guds närvaro. Om ditt hjärta är stilla inför Gud och närmar sig Gud oavsett vad du gör, så bevisar detta att du är en person som är stilla inför Gud. Om du, när du pratar med andra eller promenerar, kan säga: ”Mitt hjärta närmar sig Gud och är inte fokuserat på yttre ting, och jag kan vara stilla inför Gud”, då är du en person som är stilla inför Gud. Undvik allt som kan dra bort ditt hjärta till utsidan eller människor som kan skilja ditt hjärta från Gud. Vad det än är som kan leda bort ditt hjärta från Guds närhet, lägg det åt sidan eller håll dig borta från det. Det kommer att vara till mer gagn för ditt liv. Nu är exakt den rätta tiden för den Helige Andes stora verk, den tid då Gud personligen fullkomnar människor. Om du inte kan vara stilla inför Gud i den här stunden, är du inte en som kommer att återvända inför Guds tron. Om du strävar efter annat än Gud, kommer det inte att finnas någon möjlighet för dig att fullkomnas av Gud. De som kan höra sådana yttranden från Gud och ändå inte kan vara stilla inför Gud i dag, de är människor som inte älskar sanningen och som inte älskar Gud. Om du inte tänker offra dig själv just nu – vad väntar du på? Att offra sig själv är att stilla sitt hjärta inför Gud. Det vore ett äkta offer. Den som verkligen offrar sitt hjärta till Gud nu kan vara förvissad om att bli fulländad av Gud. Ingenting – det spelar ingen roll vad det är – kan störa dig. Oavsett om det handlar om att beskära eller hantera dig, oavsett om du möter besvikelser eller misslyckanden, bör ditt hjärta alltid vara stilla inför Gud. Oavsett hur människor behandlar dig bör ditt hjärta vara stilla inför Gud. Oavsett vilka förhållanden du möter, det må vara motgångar, lidande eller förföljelse, och oavsett om många olika prövningar drabbar dig, bör ditt hjärta alltid vara stilla inför Gud. Allt detta är vägar som leder till fullkomning. Endast om du är verkligt stilla inför Gud kan du bli klar över Guds nuvarande ord, omsätta den Helige Andes belysning och upplysning i praktiken mer korrekt och utan avvikelse, förstå Guds avsikter med större klarhet och ge ditt tjänande en klarare inriktning, förstå den Helige Andes påverkan och vägledning mer korrekt och vara förvissad om att du lever under den Helige Andes ledning. Detta är de resultat man uppnår genom att verkligen vara stilla inför Gud. När människor inte är klara över Guds ord, saknar ett sätt att omsätta dem i praktiken, inte fattar Guds avsikter eller saknar praktikens principer, beror det på att deras hjärtan inte är stilla inför Gud. Syftet med att vara stilla inför Gud är att vara nitisk och pragmatisk, söka korrekthet och klarhet i Guds ord, och slutligen förstå sanningen och känna Gud.

Om inte ditt hjärta kan vara ständigt stilla inför Gud, har Gud ingen möjlighet att fullkomna dig. Att vara utan vilja är detsamma som att vara utan hjärta, och en person utan hjärta kan inte vara stilla inför Gud. Han vet inte hur mycket verk Gud gör eller hur mycket han talar, och inte heller vet han hur man praktiserar. Är inte detta en person utan hjärta? Kan en person utan hjärta vara stilla inför Gud? Gud har ingen möjlighet att fullkomna människor som saknar hjärta, som är precis som lastdjur. Gud har talat så klart och tydligt – likväl är ditt hjärta fortfarande oberört och du är fortfarande oförmögen att bli stilla inför Gud; är du då inte ett förnuftslöst djur? En del människor går vilse när de praktiserar att vara stilla i Guds närvaro. När det är dags att laga mat lagar de inte mat, och när det är dags att göra hushållssysslor gör de dem inte, utan fortsätter bara att be och meditera. Att vara stilla inför Gud betyder inte att man inte ska laga mat, göra hushållssysslor eller använda sina dagar; snarare är det att kunna stilla sitt hjärta inför Gud i alla normala tillstånd och att ha en plats för Gud i sitt hjärta. När du ber ska du knäböja ordentligt inför Gud för att be; när du gör hushållssysslor eller lagar mat, stilla då ditt hjärta inför Gud, begrunda Guds ord eller sjung hymner. Oavsett vilken situation du befinner dig i, ska du praktisera på ditt eget vis, göra allt du kan för att närma dig Gud och försöka med all kraft att stilla ditt hjärta inför Gud. När omständigheterna tillåter, be hängivet; när omständigheterna inte tillåter, närma dig Gud i ditt hjärta medan du arbetar med dina händer. När du kan äta och dricka Guds ord, ät och drick hans ord; när du kan be, be; när du kan begrunda Gud, begrunda honom; med andra ord, gör ditt yttersta för att öva dig att träda in beroende på din omgivning. En del människor kan vara stilla inför Gud när inget särskilt händer, men så snart någonting inträffar far deras hjärtan iväg efter det. Det är inte att vara stilla inför Gud. Den rätta upplevelsen är denna: Inte under några omständigheter avlägsnar sig hjärtat från Gud eller känner sig stört av människor, händelser eller ting utanför. Endast då är man en person som är i sanning stilla inför Gud. En del människor säger att när de ber på möten kan deras hjärtan vara stilla inför Gud, men i gemenskap med andra kan de inte vara stilla inför Gud, och deras tankar löper vilt. Det är inte att vara stilla inför Gud. För närvarande befinner sig den stora majoriteten av människorna i detta tillstånd och deras hjärtan kan inte alltid vara stilla inför Gud. Därför behöver ni lägga mer möda på att träna er själva på detta område, träda in steg för steg på livserfarenhetens rätta spår och slå in på vägen där ni fullkomnas av Gud.

Föregående: Människor vars sinnelag har förändrats är dessa som har trätt in i Guds ords verklighet

Nästa: Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Angående praktiserandet av bön

Ni ägnar ingen uppmärksamhet åt bön i ert dagliga liv. Folk har alltid förbisett bönen. Böner bads slentrianmässigt, man följde bara manuskriptet infö…

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger